Na II. stupni působí v rámci školního klubu časopis Všeználek, který zde má dlouholetou tradici. Žáci se schází pravidelně jednou týdně a zpracovávají v rámci redakce své rubriky. Vyhledávání informací a psaní článků je baví, připadají si jako skuteční novináři. Jde hlavně o zábavu, vytváření článků o dění ve škole, zveřejňování povedených prací, rozhovory s učiteli, výsledky soutěží a další.

Vede je a dohled nad grafickou podobou textů zajišťuje Mgr. Veronika Kusáková, korektury provádí Mgr. Miroslava Oharková Foltýnová.

 

 

Soubory