V e-Twinningové spolupráci s Francií pokračujeme!

Začátkem školního roku čekalo na naše žáky ze třídy 7.D a 9.D velké překvapení. Již začátkem léta k nám do školy přišel pan pošťák s velkou krabicí plných dárečků a přáníček, které v rámci distanční výuky vytvořili žáci z naší partnerské školy College Jean Jaures pod vedením paní učitelky Véronique Gomila. To bylo radosti! Francouzští žáci ve svých dopisech popisovali, jaké to bylo učit se doma v rámci karantény a jak se těšili, že mohli chodit alespoň na chvilku v červnu do školy. Drobné dárečky ve formě náramků, cukrovinek nebo fotek nechyběly. Jeden ze žáků dokonce obdržel francouzskou knížku plnou komiksů. Že by motivace pro studování dalšího jazyka?

Celý příspěvek

Pohádkový týden u prvňáčků

První třída je spojena se slůvkem „poprvé“ a bude prvňáčky provázet celý rok. Poprvé si přečtou knížku, poprvé vyřeší slovní úlohu, poprvé napíší domácí úkol…
Žádný začátek není lehký. Proto jsme se jim snažili připravit již na první týden ve škole zajímavý program plný her, vzájemného poznávání a zábavy i s troškou toho učení, zpívání, pohybu, uvolňovacích cviků, lepení, stříhání a malování. Třeba s Jeníčkem a Mařenkou jsme běhali po lese, s Budulínkem jsme se honili kolem chaloupky a o veliké řepě jsme si zahráli divadlo. Užili jsme si přitom hodně zábavy a smíchu. Našim prvňáčkům přejeme, aby je úsměv na rtech a radost v očích doprovázely po celý školní rok.

 

 

Poznáváme Staré Město

Dne 3. 9. 2020 se žáci 6. ročníků zúčastnili školní akce Poznáváme Staré Město. Děti se podle tříd rozdělily do 4 různých týmů, na červené, bílé, žluté a modré. Směr cesty jim pomáhaly určovat šifry, které třídy získávaly na jednotlivých stanovištích. Nejprve ale bylo nutné na daných místech splnit různé úkoly.

Celý příspěvek

Námořníci ze 4.D

V pátek 4. 9. 2020 se žáci 4.D „nalodili“ na celoroční plavbu 4. ročníkem. Zazpívali si
„námořnickou hymnu“, vytvořili si námořnický deník, do kterého během celého školního roku budou získávat kotvy za plnění svých povinností, práci v hodinách i vzorné chování. Námořníci byli rozděleni do pracovních skupinek. Během jednotlivých předmětů plnili pracovní listy, kde si procvičovali a opakovali učivo z českého jazyka, matematiky i angličtiny. Učili se spolupracovat ve skupině.

Celý příspěvek

Slavnostní zahájení školního roku 2020-2021

V úterý 1. září proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku 2020-2021. Vzhledem k nepříznivému počasí se zahájení uskutečnilo ve třídách, kde k dětem přes školní rozhlas promluvil pan ředitel Jan Zábranský společně s panem starostou Josefem Bazalou a otcem Miroslavem Suchomelem. Slavnostního zahájení byli přítomni i oba místostarostové Martin Zábranský spolu s Kamilem Psotkou, starosta obce Kostelany nad Moravou Pavel Duda a předseda SRPŠ Roman Janík. Přejeme všem žákům, učitelům i provozním zaměstnancům pevné zdraví a úspěšný nový školní rok 2020-2021.

Celý příspěvek