Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce – sklízíme úspěchy!

Ve dnech 14.-15. 3. 2023 probíhalo na Základní škole UNESCO v Uherském Hradišti okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali úžasní angličtináři – Jakub Směták (7. A) a Tomáš Psotka (9. B).

V první části soutěže na žáky čekal poslech s porozuměním a poté konverzace ve dvojicích na daná témata. Konkurence byla velká a ani porota neměla jednoduché rozhodování.

V kategorii I. A se Jakub setkal s celkem 28 soutěžícími a vybojoval si báječné 10. místo.

Celý příspěvek

Spolupráce v rámci projektu Erasmus+

V týdnu od 13. 3. – 17. 3. 2023 navštívili zástupci naší staroměstské školy a Střediska volného času Klubko partnerskou školu Gymnasium Nepomucenum Rietberg spolu s mládežnickou organizací  Das Jugendaustauschwerk im Kreis Gütersloh,  Droste-Haus Verl v Německu. Partnerské školy se nacházejí ve spolkové zemi Nordrhein-Westfalen. Cílem návštěvy bylo představení vedení škol a školských zařízení, seznámení se školským systémem v Německu a domluva vzájemné spolupráce mezi žáky partnerských škol. Byl představen program výměnného pobytu žáků devátého ročníku, kteří se chystají v květnu do hostitelských rodin v Německu.

Děkujeme našim kolegům v Německu za krásné přijetí, program pobytu a těšíme se na dlouhodobou a udržitelnou spolupráci.

Celý příspěvek

Prvňáčci vítají jaro

V pondělí 20. března se prvňáčci loučili se zimou. Celé dopoledne se věnovali projektu Vynášení
Moreny. Pracovali ve skupinkách, učili se básničky a zazpívali písně o jaru. Zhlédli pohádku o této tradici. Poté za pokřiku básní se vydali s Morenou v čele k řece Moravě. U železničního mostu Morena vzplála v ohni a byla hozena do řeky. Některé děti házely vyfouklá vajíčka za Morenou. Průvod dětí s ozdobeným létečkem vítal jaro zpěvem.
Velké poděkování patří babičce Adinky Haklové z 1. B, která Morenu vytvořila.

Celý příspěvek

Okrskové kolo v recitaci

V pátek 10. 3. se uskutečnila recitační soutěž 1. stupně v Centru ekologické výchovy Žabka. Účastnily se děti ze škol Zlínského kraje. Všichni recitátoři byli velmi nadaní a vybrat jen 2 vítěze z každé kategorie bylo velmi náročné. V porotě usedli známý herec Slováckého divadla David Vaculík, ředitelka Střediska volného času Klubko Staré Město Monika Havlásková a její kolegyně Jana Březinová. Soutěže se zúčastnila za naši školu Nela Měrková ze 4. A s úryvkem z knihy Karla Čapka Dášeňka čili život štěněte. I přes neskutečný výkon, její snaha na postup nestačila, ale porota ji ohodnotila Zvláštním uznáním za její výkon. Moc děkujeme za účast a doufáme, že ve svém projevu bude i nadále pokračovat a další rok to zkusí znovu.
 
Lenka Malinová

Recitační soutěž

V pátek 10. 3. se v centru ekologické výchovy Žabka sešli nejlepší recitátoři, aby přednesli zúčastněným své vybrané texty. V porotě usedl známý herec Slováckého divadla David Vaculík, ředitelka Střediska volného času  Klubko Staré Město Monika Havlásková a její kolegyně Jana Březinová. Naši školu reprezentovali: Anna Ferdová ze 7. D, Aneta Měrková a Marek Fikes z 9. D. Zazněly texty od Františka Halase nebo Bruna Ferrera. Všichni naši žáci předvedli vynikající výkon, který také porota náležitě ocenila postupem do okresního kola, které se bude konat 21. dubna v ZUŠ Uherské Hradiště. Všem gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v následujícím kole.

Celý příspěvek

Den otevřených dveří

Vážení rodiče,                                            zveme Vás na den otevřených dveří, který se uskuteční v pondělí 27. 3. 2023 v 15.00 a v 16.00 v Základní škole Staré Město, náměstí Hrdinů 715 a 1000. Zveme všechny rodiče předškoláčků na prohlídku školních budov prvního stupně naší školy.

Prohlídku budeme začínat vždy v přízemí budovy 715 – provede Vás a zodpoví Vaše dotazy zástupkyně ředitele Mgr. Martina Hatláková.

Celý příspěvek

Skvělý úspěch v okresním kole olympiády v němčině

V úterý 7. 3. 2023 se konalo okresní kolo olympiády v jazyce německém pro žáky základních škol a gymnázií. Soutěž proběhla na ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě.
Okresního kola se zúčastnilo celkem 17 žáků, kteří poměřili své dovednosti při poslechovém cvičení, popisu obrázku a konverzaci na vylosované téma. Hodnotila se jazyková pohotovost, kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Celý příspěvek