Plavecké závody

Tento týden zakončili plavecký výcvik žáci druhých a třetích tříd plaveckými závody. Přeplavat museli bazén v délce 25 m, i když někteří ještě plavali s pomůckou. Měřil se jim čas. V rámci tříd vzešli vítězové. Pro nás jsou ale vítězové všichni, kteří se zúčastnili. Někteří na výcvik přišli a neuměli vůbec plavat.

Celý příspěvek

Školní kolo olympiády v německém jazyce

V lednu proběhla na naší škole olympiáda v německém jazyce. Účastníci museli prokázat své schopnosti ve třech oblastech – gramatické části, poslechu s porozuměním a především v německé konverzaci. První místo získala Eva Bodnar z 9. D, druhé místo obsadila Ester Pavlicová z 9. D, jako třetí se shodně umístily žákyně Michaela Mazůrková, Alice Rosůlková a Barbora Šišláková z 9. D.

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězkám gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se uskuteční v březnu.

Karneval 1. tříd

V pondělí 16.1. 2023 se třídy 1. A, B a C sešly na Společensko- kulturním centru, kde si pro nás pracovnice SVČ Klubko připravily taneční program se soutěžemi. Nechyběla promenáda masek, společné focení, tancování, ale i stanoviště, kde si děti vyzkoušely svoji zručnost a pohybové nadání, po splnění úkolů dostaly sladkou odměnu.

Děti se již nyní těší na další karneval!

Děkujeme SVČ Klubku za krásné zpestření všedního dne!

Celý příspěvek

Zápis do 1. tříd

Dne 14. 4. 2023 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2016 až 31. 8. 2017 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 16.30 hodin. Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2022/2023 povolen odklad školní docházky. Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci únoru v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Celý příspěvek

Zeměpisná olympiáda

Dne 16. ledna proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády kategorií A (6. ročníky) i B (7. ročníky). Jde o soutěž postupovou, až na úroveň kola mezinárodního.
V zápolení s atlasem i bez atlasu obsadili nejlepší místa:

Kategorie A : 6. ročník

  1. místo: Jakub Motyčka 6. D
  2. místo: David Vojtěšek a Kamila Fiantová 6. D
  3. místo: Adéla Škrabalová 6. D

Celý příspěvek

Slavíčci slavili úspěch!

I my prvostupňoví jsme nezaháleli a naší školou se v pondělí 16. 1. také rozezněly krásné hlasy. Proběhlo totiž školní kolo soutěže ve zpěvu lidových písní „Zazpívej, slavíčku…“ Školnímu kolu soutěže předcházela kola třídní a ročníková, ze kterých byli vybráni nejlepší zpěváci. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Mladí interpreti písní předvedli kvalitní výkony a úkol poroty – vybrat absolutní vítěze – byl takřka nemožný.

Celý příspěvek