Kontakt

Blanka Lašáková
vedoucí školní družiny
lasakova@zsstmesto.cz
+420 702 203 528


Budova č. 715

B. Lašáková, L. Matoušková, D. Fialová, M. Všetulová
tel. 702 203 528 (volat 6:30 - 7:30, od 11:30 - 16:30)

Budova č. 1000

S. Cíchová, B. Hubáčková
tel. 797 851 169 (volat 13:00 - 15:00)

 

Školní družina ve Starém Městě, nám. Hrdinů č. 715, je součástí jedné ze tří budov komplexu Základní školy ve Starém Městě. 

Družina se nachází v I. patře této budovy, kde jsou celkem 4 oddělení. Dvě oddělení mají svoji třídu na budově č. 1000.
Ve stejném patře jako jsou oddělení ŠD je kabinet pro vychovatelky a sociální zařízení. Šatny pro děti jsou v přízemí budovy. Jednotlivá oddělení ŠD mají svoji vlastní třídu, kde mají děti dostatečný prostor na hraní, zájmové činnosti i odpočinek. Třídy jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem a hračkami. Na výzdobě interiéru ve třídách i na chodbách se podílí děti ŠD svými výtvarnými pracemi. Ke své činnosti ŠD využívá také technické a elektronické vybavení – televizor, video, DVD i CD přehrávač.
Areál družiny je obklopen zahradou s hracími prvky pro děti, vzrostlou zelení, betonovým hřištěm na vybíjenou, nohejbal a travnatým hřištěm na fotbal. 

Provoz školní družiny začíná v 6:30 hodin a končí v 16:30 hodin. V době třídních schůzek je provoz do 17 hodin. Rodiče platí za docházku svého dítěte do školní družiny měsíční poplatek 100,- Částka je stržena ze školní online pokladny vždy za pololetí. Školní družina může být v provozu podle požadavků rodičů také o vedlejších prázdninách a o volných dnech vyhlášených ředitelem školy.