Projekt Společně IV. z Operačního programu Jan Ámos Komenský

Realizujeme projekt Společně IV.  z programu OP JAK od 1.1.2023 do 31.12.2024.

Registrační číslo projektu:  CZ.02.02.XX/00/22_002/0002908
Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ
Výše finanční podpory:   6 812 731,00 Kč
Výše finanční podpory EU:  5 227 731,48 Kč
Výše národní finanční podpory: 1 584 976,52 Kč

Z projektu je hrazena personální pozice speciálního pedagoga na škole ve výši 1,8 úvazku na  sledované období. Je podporována výuka žáků ohrožených školním neúspěchem formou šablony Inovativní vzdělávání, pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání a vzájemné spolupráce. Většina šablon probíhá ve všech oddělení naší školy ZŠ, ŠD a ŠK.

Na naší škole probíhá doučování žáků z Národního plánu obnovy