Školní zahrada

16.6.2010
V pondělí 14. června proběhlo za účasti 15 pedagogů z celého Zlínského kraje již druhé představení nově zrekonstruované školní zahrady v areálu II. stupně.

Většinu finančních prostředků jsme získali v rámci našeho projektu Zahrada v proměnách času z MŠMT. Na začátku pan učitel Motyčka představil aktivity,  které vedly k vybudování ukázkové školní zahrady. Jedná se především o vysázení naučného arboreta, kde je každá rostlina označena cedulkou s fotografií a krátkou anotací. Dále jde o vysázení bylinkových a trvalkových záhonů a vybudování pevného kompostiště.  V rámci projektu vytvořily děti z vypěstovaných bylinek herbář a z usušených slaměnek  dekorace. V průběhu kalendářního roku nafotily zahradu v jednotlivých ročních obdobích a vytvořily kalendář na školní rok 2009/2010. Zhotovily také krmítka pro ptáky, které umístily nejen na školní zahradě, ale i v ostatních areálech školy. Dalšími aktivitami  projektu byly exkurze, přírodovědné soutěže a ekologické přednášky.
Paní učitelka Přikrylová dále vysvětlila hostům celkovou koncepci zahrady s důrazem na environmentální výchovu a provedla je zahradou.
Slovo dostal i pan Hasmanda, člen ČZS, který dlouhodobě aktivně vypomáhá škole především s ovocnou částí zahrady. Hosty seznámil s novými rezistentními odrůdami, které se zde pěstují.
Akce se setkala s velkým ohlasem, věříme, že bude inspirací pro zúčastněné školy.

Ekoprogramy

15.12.2009
V rámci projektu Zahrada v proměnách času proběhly minulý týden a dnes  na naší škole ekoprogramy prezentované lektory  Hnutí Duha z Olomouce.
Ekoprogramy měly název Alternativní zdroje energie a Živá zahrada. V těchto programech se žáci 6.,7., 8. a 9.ročníků dozvěděli nejenom o obnovitelných zdrojích energie, o třídění odpadů, ale i o ochraně rostlin  proti škůdcům a plevelům pomocí jiných rostlin a živočichů. Tak např. růže proti mšicím chrání levandule, mrkev se má sadit spolu s cibulí a na padlí angreštů se může použít postřik z přesličky. Během přednášky se žáci aktivně zapojovali do připravených aktivit a  využili své nové znalosti v závěrečné soutěži.

Zahrada v proměnách času

11.12.2009
Dne 10. prosince v prostorách  naší školy uskutečnil seminář Zahrada v proměnách času, kterého se zúčastnili zástupci obce, zahrádkářů  i okolních škol.
Tento seminář byl vyvrcholením celoročního projektu, na němž se podílela naše škola a ZŠ Ostrožská Nová Ves. Součástí semináře byla výstava prací, aranžovaných vazeb, sušených bylinek a kalendáře naší školy. Dále následovala prohlídka školní zahrady, kde všichni mohli zhlédnout nově osázené naučné arboretum, bylinkové a trvalkové záhony, ovocný sad, vinohrad a  kompostiště.

Po prohlídce zahrady proběhla prezentace, v níž byli všichni seznámeni s dílčími aktivitami projektu. Žáci 9.ročníků připravili pro účastníky semináře v rámci aktivity Bylinkové pohlazení různé bylinkové pokrmy, pomazánky a nápoje. Na závěr semináře dostali všichni hosté upomínkové dárky (kalendář naší školy a květinovou vazbu).

Závěrečná prezentace projektu

Návštěva jaderné elektrárny

3.11.2009
Po podzimních prázdninách vyrazili  v pondělí 3. listopadu odpočatí žáci 9. tříd se svými třídními učiteli na tradiční exkurzi do naší největší jaderné elektrárny v Dukovanech.

V informačním středisku nejenže zhlédli tři krátké filmy, ale mohli se stát např. palivovými články v simultáním reaktoru, dozvěděli se, jak se ukládá radioaktivní odpad apod. Po dvou hodinách nabitých informacemi všichni přejeli do nedaleké přečerpávací stanice a vodní elektrárny v Dalešicích. Tady jsme už byli vpuštěni i do samotného provozu plně automatizované stanice. Ocitli jsme se i v nitru hráze (nejvyšší v ČR – měří 100 m na výšku, délka 350 m), kde foťáčky mobilních telefonů cvakaly naplno. Domů jsme se vrátili plni nových informací a zážitků.

Rybník – život ve vodě

27.10.2009
Ve dnech 15. a 16. října proběhl ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Žabka program Rybník – život ve vodě, kterého se zúčastnili žáci 4. tříd.
 
Program byl zaměřený na poznávání života nad i pod hladinou, zavedl žáky k rybníku a seznámil je s nejznámějšími živočichy a rostlinami, které můžeme potkat u stojatých vod. V průběhu výukového programu žáci pracovali ve skupinách. Nejprve rozeznávali a pojmenovávali živočichy a rostliny podle obrázků. Poté následovala diskuse, ve které se žáci dostali i k problémům ekologie jako celku. Díky zkušené lektorce získali žáci mnoho cenných informací, které mohou prakticky využít.

Výstava ovoce a zeleniny

14.10.2009
Měsíc říjen opět zahájila na škole společná výstava pěstitelů ČZS Staré Město a soutěžních prací žáků naší školy.
Od pondělí 5. října si mohli žáci, rodiče i široká veřejnost prohlédnout v přízemí budovy školy Hrdinů 1000 výstavu ovoce a zeleniny. Členové Českého  zahrádkářského svazu Staré Město zde předvedli své pěstitelské úspěchy. Výstavu obohatily loňské soutěžní výtvarné práce žáků naší školy. Všem patří poděkování. S přáním úspěchu dětem v letošní výtvarné soutěži na téma Ovoce a zelenina se těšíme na výstavu v příštím roce.

Exkurze do Brna

9.10.2009
Ve čtvrtek 8. října 2009 se žáci 7. a 8. třídy ZŠ Ostrožská Nová Ves zúčastnili v rámci projektu Zahrada v proměnách času exkurze do Brna.
Cílem cesty bylo Planetárium Mikuláše Koperníka na Kraví Hoře a botanická zahrada. V planetáriu žáci zhlédli výukový program „Geometrická optika“. Program byl velmi zajímavý a zaměřený na pokusy z geometrické optiky. V botanické zahradě si pak žáci prohlédli nejen celý venkovní areál, ale s průvodcem také navštívili skleníky. Viděli řadu tropických a subtropických rostlin a během výkladu si vyplňovali pracovní listy, aby si informace lépe zapamatovali a mohli se k nim vrátit ve škole v hodinách přírodopisu.  Projekt byl podpořen dotací z ministerstva školství.

Druháci v Kovosteelu

7.10.2009
Žáci druhého ročníku navštívili sběrný dvůr v Kovosteelu.Za krásného slunečného dne jsme 6.října navštívili výukové centrum Žabka v Kovosteelu. Zopakovali jsme si, jak máme třídit odpad (výukový program Poklady z popelnice), jelikož naše celá škola poctivě třídí odpad ve třídách. Nejvíc jsme se těšili na zdejší atrakce, což byla jízda vláčkem po areálu i s výkladem, výstup na Šrotík (maják) a také jsme si zahráli na námořníky na lodi jménem Naděje. Rozloučili jsme se písničkou o vláčku, kterou právě naše děti nazpívaly při nedávném křtu majáku. Ve škole nás čekalo malování atrakcí, které jsme navštívili a dokonce jsme vystavěli ze stavebnic jejich modely, které jsme umístili na výstavku na chodbě školy.

Exkurze do zlínské ZOO

4.10.2009
Naši „osmáci“ (nikoliv však degu) navštívili vzdělávací centrum v ZOO Zlín – Lešná.
V průběhu tohoto týdne se žáci 8. ročníků zúčastnili v rámci projektu Zahrada v proměnách času přírodovědné exkurze ve zlínské zoologické zahradě. Bylo nám nabídnuto několik vzdělávacích výukových programů se zaměřením na jednotlivé ekosystémy planety Země. Možná i díky těmto aktivitám a neustálým rozvojem a snahou nabídnout svým návštěvníkům stále něco nového se zlínská ZOO stala druhou nejnavštěvovanější zoologickou zahradou u nás. V úterý žáci tříd 8.A a 8.D absolvovali program pod názvem „Africké stepi a savany“, který ale neprobíhal v učebně vzdělávacího centra, ale přímo v ZOO mezi africkými zvířaty. Žáci tak měli možnost si přímo „osahat“ některé typické přírodniny (vejce pštrosa, kopyto zebry, roh nosorožce, kůži slona, …). Ve čtvrtek vyrazili do stejného cíle žáci 8.B a 8.C. Tentokrát je čekal program s názvem „Amazonský deštný prales“. Během hodiny a půl se ve vzdělávacím centru ZOO dozvěděli mnoho zajímavých informací, poznávali netradiční ovoce a koření a závěrem zjišťovali své nově nabité vědomosti. Po oba dny byla návštěva ZOO samozřejmě spojena s prohlídkou expozic a výběhů jednotlivých zoogeografických oblastí, podle kterých je zlínská ZOO uspořádána. Počasí nám vyšlo, exkurze byla skvělá, takže se budeme těšit na příští rok na další nově připravované ekosystémy.

Baťův kanál a lužní lesy

30.9.2009
Žáci 4. ročníku, kteří se 17. září zúčastnili plavby po Baťově kanále, prezentovali své zážitky dětem z 5. tříd. Žáci ze 4. tříd, kteří díky projektu Zahrada v proměnách času, podstoupili plavbu po Baťově kanále a výukový program týkající se lužního lesa, se o své zážitky podělili s žáky 5. tříd. Ve středu 30. 9. 2009 čtvrťáci po předcházejících přípravách se svými již hotovými pracemi navštívili v hodinách postupně žáky 5. A a 5. B.  V úvodu jim popsali, jak celá exkurze probíhala, poté promluvili o svých zážitcích a přidali také zajímavosti, které se dozvěděli nebo při projektu sami zjistili. Závěrem si připravili jedonoduché otázky, kterými ověřili, co všechno si starší spolužáci z jejich výkladu zapamatovali a jak byli pozorní. Odměnou za správně zodpovězenou otázku byla vždy drobná sladkost. Když byla prezentace projektu u konce, bylo z reakcí dětí patrné, že se spolupráce 4. a 5. tříd opět velmi vydařila.

Lodí k lužnímu lesu

25.9.2009
Plavba lodí po Baťově kanále zpříjemnila současným čtvrťákům ZŠ Ostrožská Nová Ves jeden ze zářijových dnů.
21. září jsme si objednali slunné počasí a vydali do přírody za poznáním lužního lesa kolem řeky Moravy. Vyjeli jsme brzy ráno vlakem do Veselí nad Moravou a odtud jsme se plavili ke vnorovským plavebním komorám. A protože byla plavba součástí výukového programu v rámci předmětů přírodověda a vlastivěda, celou cestu nás provázel poutavý výklad o historii tohoto kanálu. Odtud jsme se vydali pěšky lužním lesem ke slepému rameni řeky Moravy a jezu. Cestou jsme se dozvěděli hodně zajímavých informací o chráněných druzích živočichů, viděli jsme kuňku obecnou, volavku. Povídali jsme si o bobrovi, osahali jsme si makety jeho částí těla. Naučili jsme se rozeznávat podle listů různé druhy stromů. Seznámili jsme se s novými vlastivědnými pojmy souvisejícími s řekou Moravou. To všechno bylo proloženo spoustou pěkných her a soutěží. Po zpáteční plavbě po Baťově kanále jsme se osvěžili točenou zmrzlinou a spokojeni, nabyti poznáním, se vrátili zpět. Akce se uskutečnila v rámci společného projektu ZS Staré Město a ZŠ Ostrožská Nová Ves Zahrada v proměnách času.

Les a my

22.9.2009
Ve středu 16. září jsme se v rámci projektu Zahrada v proměnách času vydali poznávat les a jeho krásy.
Výukový program Les a my pro nás (tedy třídu 7.D) zorganizovalo přírodovědné centrum Trnka Uherské Hradiště. Ráno jsme se vydali do Kunovského lesa, kde na nás už čekal lektor Trnky pan Josef Pavela. Spolu jsme vkročili do lesa, kde začalo naše putování. Formou her a různých aktivit jsme se dozvěděli spoustu nového o životě stromů, o živočiších, kteří mají v lese svůj domov, naučili jsme se poznávat stromy, zaposlouchali jsme se do zvuků lesa a celý den jsme si pořádně užili.  

Lužní lesy

17.9.2009
V rámci školního projektu Zahrada v proměnách času se žáci 4. ročníku zúčastnili plavby po Baťově kanále.
Ve čtvrtek 17. září odjeli naši čtvrťáci autobusem do Veselí nad Moravou, kde v přístavišti nasedli na lod´směřující do lužního lesa v okolí Vnorov. I přes nepřízeň počasí si děti zahrály zajímavé hry přímo v lese. V připraveném programu se nedalo kvůli dešti pokračovat, proto jsme se lodí přesunuli zpět do Veselí a společně s lektory zvolili suchou variantu přírodovědné exkurze ve Vzdělávacím a informačním středisku Bílé Karpaty. V průběhu zpáteční plavby si některé děti mohly pod dohledem kapitána vyzkoušet kormidlovat loď. Po příchodu do Vzdělávacího střediska Bílé Karpaty byla pro děti připravena přednáška o obojživelnících a rostlinách vyskytujících se v lužních lesích. Poté následovala soutěž, která ověřila znalosti a pozornost žáků. Lektoři byli mile překvapeni vědomostmi dětí, za které je nejen pochválili, ale i obdarovali drobnými upomínkovými předměty. Ačkoliv nám počasí nepřálo, odnesly si děti spoustu nových zážitků a také poznatků do hodin přírodovědy.

Jak třídit elektroodpad?

15.9.2009
V pondělí 14.září se žáci 7. ročníků účastnili akce pořádané společností Elektrovin zaměřenou na informace o třídění elektroodpadu v domácnostech.

Na prostranství před radnicí ve Starém Městě je zástupci firmy seznámili s možností ukládání vysloužilých elektrospotřebičů do sběrného dvora nebo odevzdání prodejci při zakoupení nového. Za odložení spotřebiče do kontejnéru či na černou skládku může občan dostat pokutu až 20 000 Kč. Své znalosti si žáci mohli ověřit v následující soutěži, kde získali řadu cen. Všichni obdrželi upomínkové předměty s danou tématikou. V odpoledních hodinách tato akce probíhala pro širokou veřejnost a někteří žáci přišli s rodiči znovu si zasoutěžit.

Exkurze na Rochus

11.9.2009
Ve středu 9. září se 8. třída ze ZŠ Ostrožská Nová Ves  zúčastnila exkurze na Rochus.Jako první byla na programu návštěva Střední školy MESIT. V krátkém čase jsme vyslechli pár informaci o škole a prohlédli si učebny oborů kloboukářství, knihařství a květinářství. Pak jsme vyrazili do terénu. Během exkurze probíhala malá otázková soutěž. Za každou správně zodpovězenou otázku dostala skupina určitý počet bodů. Jako první jsme přišli k soše sv. Rozálie. Pak jsme si prohlédli okolí Uh.Hradiště z místa, kde se nacházelo vojenské cvičiště. Nakonec jsme vystoupali ke kapli sv. Rocha na vrcholu Černé hory, která je připomínkou morové epidemie. Pak už se šlo z kopce. Další zastávka byla u sedimentační nádrže, která byla vybudována z důvodů častých povodní. U památného stromu, oskeruše, jsme se rozhlédli po okolních vinohradech, sadech a polích a splnili poslední úkoly. Během exkurze jsme se seznámili i s historií této významné evropské lokality. Také jsme zhodnotili vliv člověka a přírody na formování okolní krajiny (vojenské cvičiště, erozní činnosti, vinohradského potoka, zemědělská velkovýroba a malovýroba,…) . Pak už nás čekala jen cesta domů. Akce se uskutečnila v rámci společného projektu se ZŠ Staré Město, který byl podpořen dotací z ministerstva školství.

Věra Marťanová, Kamila Lopatová, 8. třída

Exkurze Kovosteel

24.6.2009
Žáci pátých ročníků získali za vítězství v přírodovědné soutěži odměnu od MěÚ Staré Město.

Tou byla ve středu 24. června navštěva Kovosteelu ve Starém Městě.  Prohlídku jsme započali v učebně Kovosteelu, kde proběhla výuka i procvičení znalostí ve třídění odpadů. Dále jsme projeli areál vláčkem Steelinka s výkladem o činnosti jednotlivých provozů a způsobech likvidace odpadu. Obdrželi jsme upomínkové předměty a  prošli odpočinkovou částí k majáku Šrotík a lodi Naděje. Z majáku byl nádherný výhled na široké okolí našeho města. Exkurze nám znovu připomenula nutnost třídění odpadu.

Hostětín 2009

17.6.2009
V úterý 16.června se žáci 7.B zúčastnili ekologické exkurze v Hostětíně, kde má sídlo ekologické centrum Veronika.
Partnerskou školou v rámci projektu Zahrada v proměnách času, dotovaném MŠMT,  byli žáci ze ZŠ Ostrožská Nová Ves. Žáci zhlédli ekologické provozy v Hostětíně. Začali jsme Moštárnou na ekologicky pěstované ovoce tzv. Bio potraviny. Pokračovalo se prohlídkou ekologických kotlů na biomasu, kde nám byl vysvětlen princip vytápění celé vesnice. Následovala kořenová čistička odpadních vod a zakončení bylo v nízkoenergetickém domě, kde jsme si vyslechli přednášku o rekuperaci tepla, ekologickém vytápění, sluneční energii. Poznali jsme princip fotovoltaických článků a slunečních kolektorů. Celé dopoledne bylo zakončeno ochutnávkou jablečného moštu z ekologicky pětovaných stromů. Všem velice chutnal a zájezd si všichni pochvalovali.

Exkurze na jižní Moravě

17.6.2009
Díky projektu MŠMT Zahrada v proměnách času jsme vyrazili na jižní Moravu.
Během minulého týdne se žáci 8.C zúčastnili v rámci projektu Zahrada v proměnách času, dotovaného MŠMT, přírodovědné exkurze v Lednicko – valtickém areálu a Mikulově. Během tří dnů navštívili některá zajímavá místa, která tento region nabízí. V prostorách lednického zámku měli možnost zhlédnout výstavu exotických plazů a kvetoucích kaktusů, navštívit tropický zámecký skleník a tropická akvária Malawi. Také pěší procházka rozlehlým zámeckým parkem, spojená s určováním a poznáváním rostlin, byla příjemná a zakončená plavbou lodí po zámeckém vodním kanále. Za zmínku stojí určitě i návštěva jeskyní na Turoldu, které se pyšní světovou raritou – pisolity – zvláštní krasovou výzdobou, kterou lze spatřit asi jen na třech místech na naší planetě.

Za botanickými krásami

3.6.2009
Díky projektu Zahrada v proměnách času, dotovaném MŠMT, jsme mohli vyrazit za poklady naší přírody. 
V úterý 26. května a 2. června dostali žáci naší školy možnost poznávat krásné bělokarpatské louky. Proč právě louky v Bílých Karpatech? Důvod je prostý… CHKO Bílé Karpaty totiž patří mezi vyhlášená místa s nejčetnějším výskytem terestrických orchidejí u nás. Z přibližně sedmdesáti druhů orchidejí zaznamenaných na území ČR jich v Bílých Karpatech roste cca 45 druhů. Jsou zde dokonce tak významné lokality, že se sem sjíždějí nadšení botanikové z celé Evropy. A protože se jedná o rostliny vzácné a samozřejmě chráněné, rozhodli jsme se je ukázat i naším dětem.Na exkurze jsme vyrazili ve dvou termínech. První úterý jela třída 7.D doplněná o žáky 8. ročníků (lokality Suchovské louky), další úterý se exkurze zúčastnili úspěšní řešitelé biologických olympiád a žáci partnerské školy v Ostrožské Nové Vsi (lokalita Drahy – Horní Němčí).Během každé z exkurzí měly děti možnost vidět několik druhů právě kvetoucích orchidejí a spoustu dalších zajímavých a vzácných rostlin. Průvodcem nám byla po oba dny paní Vlasta Ondrová z ekologického centra Pantoflíček z Dolního Němčí. 

Přírodovědná soutěž

28.5.2009
Dne 26. května se žáci pátých tříd zúčastnili přírodovědné soutěže v jídelně naší školy.
Cílem přírodovědné soutěže bylo zjistit všeobecné znalosti žáků z přírodovědy. Pětičlenná družstva páťáků řešila jednotlivé úkoly formou testu a poznáváním rostlin a živočichů. Na první třech místech se umístila družstva tvořená žáky 5.A třídy. Nejlépe se podařily vyřešit úkoly družstvu číslo 11, které tvořila Lucka Fryštáková, Dagmara Chlachulová, Katka Malinová, Simona Smělíková a Monika Švrčinová. Vítězům blahopřejeme! Zárověn děkujeme za kvalitní přípravu a průběh soutěže paní Ing. Pluhařové z Městského úřadu Staré Město a manželům Balážovým za přípravu a vedení soutěže. Všichni se těšíme na pozvání a účast v soutěži v příštím roce.

Zahrada v proměnách času

1.5.2009
Na projektu Zahrada v proměnách času získala naše škola od MŠMT dotaci 150 000,- Kč.

Celková  hodnota projektu bude 201 550,- Kč. Cílem projektu je přiblížit žákům přírodu, vzbudit v nich touhu po poznání, budovat přirozený kladný vztah k přírodě i práci, naučit je přírodu chránit.
Cílem je obnovení a smysluplné využití školní zahrady, která by měla sloužit k výuce nejrůznějších vyučovacích předmětů „pod širým nebem“ prostřednictvím tvořivých a komunikativních metod tak, aby žáci získávali povědomí o složitosti a podmíněnosti dějů v přírodě, krajině i na poli na základě vlastní zkušenosti, prožitků, pokusů a pozorování.
Rádi bychom rozvíjeli znalosti a dovednosti žáků pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast, a tak bychom pomohli vytvářet u mladých lidí odpovědnost za životní prostředí.S jednotlivými aktivitami se  budete moci průběžně na stránkách školy seznamovat.