Slovensko – náš blízký soused

14.7.2009
Cílem projektu je přiblížit žákům slovenský jazyk a Slovensko v užších souvislostech. Díky projektu žáci poznali, že slovenština je češtině nejbližším jazykem.
V listopadu a v prosinci jsme vybavili školu materiály a učebními pomůckami – zakoupili knihy, slovníky, encyklopedie, mapy, CD a DVD, spotřební materiál. 9. prosince vycestovali vybraní žáci 7. – 9. ročníku do Bratislavy, kde je zkušený průvodce seznámil s místními pamětihodnostmi. Přímo v centru města museli s pomocí obyvatel vyplnit pracovní list, sbírali náměty na práci do hodin mediální výchovy i na budoucí výstavu. V prosinci proběhlo v hodinách jazyka českého celkem 8 besed žáků 6. a 7. ročníků s rodilou mluvčí p. Kišovou. V červnu následovaly i besedy v 8. a 9. ročníku a na I. stupni. Všichni žáci se seznamovali s texty s ohledem na věk (na I. stupni říkadla, pohádky, pověsti, na II. stupni se současnou slovenskou literaturou, např. Satinského Čučoriedkáreň). Paní Kišová jim četla ze slovenských knih, pak si procvičili slovní zásobu a dozvěděli se i zajímavosti o slovenském nářečí. V hodinách mediální výchovy žáci pracovali na propagaci Slovenska – tvorba plakátu, reklamy, prezentace v PowerPointu. K oslavám školy připravili žáci výstavu fotografií ze Slovenska, která je součástí výzdoby školy. V rámci Dne otevřených dveří proběhla i dílna, kde se žáci seznamovali se zajímavými slovenskými slovy a učili slovenské texty. V rámci oborových dnů 9. ročníku byla vytvořena herecky ztvárněná prezentace Slovenska. Tato práce byla zopakována na akademii školy. Na akademii žáci 9. ročníků nacvičili i jeden ze slovenských folklorních tanců z Myjavy. V dubnu žáci 9. ročníku navštívili festival Žebřiňák, kde zhlédli představení slovenského souboru – Kufor. Děj vyprávěl o Židech na Slovensku, kterým byly vydány zákazy, přišli o práci, majetek i o přátele. V hudební výchově se žáci seznamovali s předními slovenskými hudebními interprety. Následně se naučili několik slovenských písní, které poté žáci 9. ročníku prezentovali na akademii školy. Žáci 7. ročníku si slovenské písničky zazpívali i při prezentaci projektových dnů Poznáváme země EU, které proběhly v březnu. V hodinách literární výchovy a v literárním semináři měli žáci možnost zhlédnout slovenské filmy. Následovala diskuse o těchto filmech a představitelích jednotlivých rolí. Při sledování filmů měli žáci k dispozici česko-slovenské slovníky, ve kterých si mohli vyhledávat neznámá slova, a tak si rozvíjet slovní zásobu. V červnu žáci II. stupně navštívili žáky 3. ročníku, kterým zarecitovali a přečetli slovenské pohádky (aktivita Čteme a recitujeme ve slovenštině). Seznámili je se základy slovenského jazyka, děti si vyzkoušely samy četbu slovenského textu, osvětlily si slovní zásobu v pohádkách pomocí slovníků česko-slovenských, se vším jim pomáhali starší žáci. Do školního časopisu Všeználek žáci přispívali rubrikami o zajímavých slovenských osobnostech (Tomáš Bezdeda, Dara Rolins, Jožo Ráž a skupina Elán, Peter Nagy, ..). Veškeré materiály o Slovensku byly zpřístupněny na internetových stránkách školy. Na nich byla zajištěna i publicita projektu, která proběhla i v rámci třídnických schůzek a oslav 30. výročí školy.

Slovenské čtení

24.6.2009
Projekt Slovensko – náš blízký soused měl své pokračování v úterý 23. června na 1. stupni.
Žáci všech ročníků se setkali opět s pí. Kišovou, která děti na úvod seznámila s rozdílem písmen v češtině a slovenštině a rozdílnými slovy v těchto sobě blízkých jazycích. Představila  dětskou slovenskou literaturu od autorů Lúdmily Podjavorinské Čin – Čin, Bibiany Ondrejkové Rozprávky o dievčinke Julke, Marianny Gruznárové Maťko a Kubko, Antona Rákaye Rozpravky tatranské a Erika Jakuba Grocha Tuláčik a Klára a pak podle náročnosti textu četla v jednotlivých ročnících  ve své rodné slovenštině ukázky z těchto knížek. Po přečtení ukázky si s dětmi pohovořila o obsahu a ponaučeních z jednotlivých úryvků. Děti si na oplátku zkusily čtení ve slovenštině a byly za to  pochváleny, že jim to docela šlo. Na závěr si vysvětlili význam pro nás méně známých slovenských slov. Toto Slovenské čtení ukázalo krásu slovenské dětské knihy a malebnost slovenského jazyka.

Čteme ve slovenském jazyce

17.6.2009
Dne 12. června nás navštívila paní Kišová, která nás zasvětila do tajů slovenského jazyka. 
Jako první mám vysvětlila gramatiku a čtení slovenských značek nad písmenky. Dozvěděli jsme se také, že lidé na Slovensku nepoužívají písmenko „ř“. Měli jsme také možnost si čtení ve slovenštině zkusit na vlastní kůži. Pří čtení povídek od Julia Satinského jsme se nejen pobavili, ale i vzdělali, protože nám paní Kišová vysvětlila každé slovíčko, u kterého jsme si nebyli jistí překladem. Následovalo i trochu zeměpisu. Povídala nám o Slovensku a o jeho přírodních krásách a také o svých různých zážitcích. Hodina skončila a my jsme byli zase o nějakou tu informaci chytřejší. Mnozí také zjistili, že i když je nám slovenština velmi blízká,  není vůbec jednoduchá.Naše slovenská jízda pokračovala, když se někteří z nás 16. 6. 2009 vydali na I. stupeň ZŠ Staré Město, kde četli dětem ze třetích tříd slovenské pohádky. Samozřejmě ve slovenském jazyce. Děti čtení pozorně poslouchaly a zvládly i odpovědět na otázky k příběhům. Nezapomněly nás ocenit potleskem. Všichni jsme si užili zábavné 2 hodiny s našimi mladšími kamarády.

Alena Kulleová, 9. C

Slovenské představení Kufor

22.4.2009
Ihned po besedě s pamětníky holocaustu zhlédli žáci devátých ročníků  divadlo v podání slovenského souboru – Kufor.

Děj vyprávěl o Židech na Slovensku, kterým byly vydány zákazy, přišli o práci, majetek i o přátele. Blíže se  zaměřuje na příběh sourozenců, dívky a chlapce, jejichž rodiče byli odvedeni do koncentračního tábora.

Po nějaké době jim přichází dopis s datem i hodinou, k níž se měli dostavit na nádraží na cestu do ghetta také oni sami, měli dovoleno vzít si s sebou pouze jedno malé zavazadlo. Byli naloženi do vlaků a odvezeni do ghetta, toto však byla jen zastávka na cestě za smrtí. Mladá dívka Hana pak byla odvezena do koncentračního tábora. Zde se setkala s dřívějšími kamarádkami, kde byly všechny označeny. Bohužel Hana byla poslána do plynové komory, pro jejího bratra to byla velmi zničující a šokující zpráva, zůstal na světě úplně sám, jen tak najednou ztratil všechny a všechno. Přesto někteří lidé i dnes chtějí popřít, že se tato skutečnost stala. Prosím, nedopusťme to, tato historie už se nesmí nikdy opakovat.
 
Jana Hrnčiříková, 9. A

Slovensko – náš blízký soused

15.12.2008
Dne 9. prosince si žáci 7. a 9. ročníku vyjeli v rámci projektu Slovensko – náš blízký soused do Bratislavy.
Cesta nám utekla rychle i přes neustálé štěbetání okolí a povídání pana průvodce. Na místo určení jsme dorazili přibližně v 10 hodin a vydali se na naši okružní jízdu. Viděli jsme hrad Děvín, soutok Moravy a Dyje,  budovu Parlamentu Slovenské republiky, Národní divadlo, Prezidentský palác a mnoho dalšího. Naší neposlední zastávkou byly vánoční trhy, kde jsme mohli nakoupit upomínkové předměty a dárky. Zde jsme dostali také za úkol vyplnit pracovní list, ve kterém byly různé otázky týkající se naší návštěvy Bratislavy. Museli jsme proto komunikovat se slovensky mluvícími místními obyvateli. Většině z nás se to podařilo. Po závěrečné fotce jsme se odebrali zpět na místo určení, kde nás čekal náš autobus. Cesta zpět byla o něco rušnější, avšak plná nových zážitků.

Jana Hrnčiříková, 9. C

Besedy o Slovensku

5.12.2008
3.prosince se uskutečnily v jednotlivých třídách 7. ročníku besedy s rodilou mluvčí paní Kišovou.
Tentokrát bylo na řadě Slovensko. Hodně nás zaujala četba z knihy povídek Julia Satinského Čučoriedkáreň, procvičili jsme si slovenská slovíčka, zjistili něco o slovenském nářečí. Popovídali jsme si i o hlavním městě Slovenska Bratislavě. Byla to pro nás velmi zajímavá beseda a všichni jsme se skvěle bavili.

žáci 7.A