Vánoční dílničky

19.12.2007
Umíte zdobit perníky? Vyšívat přání? Dělat papírové hvězdy? Malovat na sklo?

I tyto práce byly náplní vánočních dílen, které proběhly v úterý 18. prosince na II. stupni základní školy. Žáci se svými vyučujícími připravili skvělou „ochutnávku“ předvánočních činností.

Projekt Škola pro život skončil

9.9.2007
V červenci 2007 skončil projekt Škola pro život, který byl spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR.

Finanční přínos byl 1 736 000,- Kč, celkový je nevyčíslitelný. Během dvou let proběhla spousta aktivit pro žáky i učitele, které jsou popsané v části Škola pro život. Přispěly ke zlepšení našeho školního vzdělávacího programu Škola pro život (název podle projektu), podle kterého vyučujeme již druhým rokem. Získali jsme spoustu zkušeností, které v budoucnosti zcela jistě zužitkujeme.

Šesťáci průvodci

30.6.2007
Že je II. stupeň školy bludiště, to ví každý, kdo do budovy přichází.

Proto se žáci 6. tříd stali průvodci páťáků, kteří od září budou chodit do budovy Komenského 1720. V kmenových třídách jim předvedli, co se v průběhu školního roku naučili, pak je provedli po spletitých chodbách a učebnách. Každý páťáček kromě sladkostí obdržel i mapu školy, takže věříme, že se tu v září neztratí. Aktivita probíhala v rámci realizace projektu Škola pro život, který je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR. Některé fotografie jsou v části Galerie – šesťáci průvodci. 

Matematické soustředění

26.6.2007
Ve dnech 18. a 19. června se žáci šestého a sedmého ročníku matematických tříd zúčastnili soustředění na Radějově.
Tento pobyt byl částečně hrazen z fondu ESF a děti ho dostaly jako odměnu za hojnou účast v soutěžích a olympiádách a za reprezentaci školy. Činnost žáků byla zaměřena na matematické hry a soutěže. Děti také provozovaly zajímavé aktivity v přírodě zaměřené na osobnostní a sociální výchovu. Součástí dvoudenního pobytu byla i turistika. V Kněždubu žáci navštívili Slovácký Slavín a podívali se na dům Jožky Úprky. Za úspěchy v soutěžích dostaly děti diplomy a sladké odměny.

Škola pro život

22.5.2007
V úterý 22. května proběhl na naší škole seminář, na kterém jsme zájemcům z ostatních škol předali své zkušenosti s realizací projektu.

Projekt jsme podávali v rámci 1. výzvy OPRLZ v roce 2005, letos v červnu proběhnou poslední aktivity. Díky projektu se na škole zlepšilo vybavení, především publikacemi, vyučující absolvovali spoustu školení, se žáky jsme realizovali různé exkurze, projektové dny,.. Věříme, že seminář, na kterém účastníci obdrželi kromě informační brožury o projektu i DVD  s prezentacemi žáků i s fotodokumentací projektu, bude pro ně přínosem.

Slovácko mýma očima

14.5.2007
Ve čtvrtek 10. května proběhla v prostorách II. stupně vernisáž výstavy Slovácko mýma očima. Mgr. Marcela Hradská na ní řekla:

Vážení hosté, milí rodiče a žáci,
dovolte mi, abych vás přivítala na zahájení dnešní výstavy nazvané Slovácko mýma očima.
Není to tak dávno, vlastně loni na podzim, co jsme se prostřednictvím naší výstavy procházeli chřibskou přírodou. V dnešní výstavě jsme se zaměřili na oblast folkloru, zvláště na ten, který je nám nejbližší, na folklor slovácký.

Téma projektu bylo vybráno záměrně. Naši žáci se ve svých projektech dotýkají různých témat, např. studují život severoamerických indiánů, Keltů, kreslí řeckou architekturou, poznávají cizí a vzdálené země. Neprávem opomíjené se však stává místo, kde se narodili, kde žijí, kam chodí do školy, kde tráví svůj volný čas. Vědí, jak se zdobili indiáni, umí pojmenovat prvky řecké architektury. Jistě, je zajímavé poznávat cizí kultury, ale  myslím, že stejné dobrodružství můžeme zažívat i při procházce historií a tradicemi oblasti  Slovácka.

A tak jsme si při výtvarné práci vyprávěli o tom, jak naši předkové žili, jaké si stavili domy, jak je zdobili slováckým ornamentem. Žáci odhadovali význam slov, která se už používají jen velmi zřídka, např. žudro. Co nám, starší generaci, je známé, nejmladší generaci zní už zcela cizokrajně. Při kresbě a malbě tradičního lidového oděvu pozorovali starobylý střih, tvar i zdobné prvky. Jednotlivé části oděvu dokázaly pojmenovat zvláště děti, které navštěvují taneční folklorní kroužky. Slovácko je bohaté nejen lidovým kroji, ale  také lidovou písní, hudbou a tancem. A právě tyto děti nám ochotně zazpívaly i zatancovaly. Jak byly také překvapeny v jedné sedmé třídě, když se dověděly, že jejich spolužák se účastnil jízdy králů jako opravdový král. Se zájmem pak sledovaly z videonahrávky autentický záznam průběhu celé slavnosti. Trpělivě rovněž překreslovaly slovácký ornament nejen na papírové, ale i keramické džbánky.

Součástí výstavy jsou také práce vytvořené v hodinách  počítačové grafiky. Animace, koláže, monogramy, vizitky a další práce tak tvoří jakýsi protipól historii a tradici. Jsou obdivuhodné a přiznejme si , že mnohým z nás, zvláště těm starším, zní termíny, které děti musí znát při práci s počítačem, značně cizokrajně.
A proto je víc než správné, že se v naší výuce historie prolíná se současností a zároveň se pohlíží i do budoucnosti. Přeji si, abyste při zhlédnutí výtvarných prací zažívali příjemné pocity. Aspoň takové, jaké pociťovaly vaše děti, když je pod vedením vyučujících výtvarné výchovy paní učitelky Hradské, Malinové a pana učitele Osohy, vytvářely.

Na závěr bych chtěla připomenout, že tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ráda bych také poděkovala školní cimbálové muzice, která pod vedením pana učitele Drgáče a pana učitele Pavely prostřednictvím krásných písniček dokreslila atmosféru slováckého odpoledne, stejně jako verše, které nám přednesla žákyně 8. D Katka Chlupová.
Děkuji vám za pozornost, přeji hezký zážitek.

Poznáváme země EU

30.4.2007
V pátek 27. 4. 2007 vystoupili před spolužáky žáci 7. ročníků Základní školy Staré Město s projekty „Poznáváme země EU“. Celá akce je financována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Žáci pracovali celkem na sedmi tématech, která si sami zvolili. Se svými učiteli jim věnovali hodně volného času. Vypátrali fakta o historii EU, o vynálezech – důležitých i méně důležitých, o cestování, tradicích, zvycích a životě v zemích EU. Obdiv si zasloužily dívky, které zatančily španělské bolero. Od spolužáků slyšeli pozdravy v řadě evropských jazyků, některé vyvolaly hlasitý smích. Dozvěděli se, kde by se mohla vyskytovat Lochnesská příšera, co se o ní ví a co o ní ví ostatní. Na závěr byli formou televizního přenosu seznámeni s významnými středisky zimních sportů a se slavnými osobnostmi lyžování. Ale to nebylo vše, alpští lyžaři předvedli své pohybové nadání při hitu od švédské skupiny ABBA. Potlesk byl tak bouřlivý, že účastníci museli vše zatančit ještě jednou.
Po celou dobu vládla v jídelně příjemná a uvolněná atmosféra. Pro velký úspěch se prezentace uskuteční ještě jednou ve čtvrtek 10. 4. před rodičovskými schůzkami a vernisáží výtvarných prací žáků na téma Slovácko mýma očima.

Mediální hvězdy v Praze

30.3.2007
V rámci projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT, který je financován ESF, měli žáci Základní školy ve Starém Městě zavítat do Prahy.
Navštívili zde nejen budovu Českého rozhlasu, ale také Národní muzeum s pravěkou výstavou Lovci mamutů a stálou expozicí všemožných živočišných druhů. Nezanedbali ani historické centrum Prahy, Pražský hrad, Karlův most, staroměstský orloj, …A nakonec trocha zábavy v paláci Flóra, a sice v trojrozměrném kině IMAX na dokumentárním filmu Mise na Měsíc. A jak to vidí žáci? To Vám napsali možná budoucí novinářky?4:00 = „Ach jo,…“. Musím vstávat. Ale přece jedu do Prahy, to si nesmím nechat ujít. Vstanu a obléknu se, provedu ranní hygienu, nasnídám se. Připravím se k odchodu. „Jé…,“ ještě jsem zapomněla na pusu od maminky. (=  Tak, a teď už hurá do Prahy.5:00 = Máme sraz! Vidím, že den bude veselý. Rozesmáté obličeje, usmívající se paní učitelky a volající na mé kamarády: „Běžte dál, postupujte,“  nebo ,, i  vepředu jsou volná místa!“ Ale tam nikdo nechtěl. To víte – mít před sebou dozor? Ale nakonec to jednu výhodu mělo! Abychom se nenudili, tak nám pan řidič pustil Piráty z Karibiku a my vepředu jsme ho krásně viděli, zatímco ti vzadu nám tiše záviděli. Po cestě bylo pár zastávek na benzínkách na občerstvení a protáhnutí. Nálada byla pohodová, protože to byl začátek dne a my jsme ještě byli plní energie.8:30 = „ Hurá! A jsme tady!“
Z konce autobusu jsem zaslechla chlapecký hlas, který se ptal: “To už sme tu???“  Vystoupili jsme u hlavního nádraží, sešli jsme podchodem až k Václavskému náměstí, kde jsme se fotili u sochy sv. Václava na koni. Byla to sranda, jelikož si všichni, teda především děcka, utahovali z turistů z Ruska a Japonska. 9:00 = Je to tady. Jedeme se podívat do Národního muzea na výstavu Lovci mamutů. U vstupu byl krásný tmavě hnědý malý mamutík, se kterým jsme se vyfotili. Procházeli jsme uličkami zdobenými zlatem a sledovali jsme nadšeně vývoj našich předků. Atmosféra byla dokonalá. Hrála tiše muzika a nad hlavami nám poletovali ptáci. Prostě úžasné a myslím si, že dokonalé. Připadala jsem si jako ve středověku. Ale mě  nejvíce zaujal mamut, který měl alespoň čtyři metry. Díval se na mě těma velkýma černýma očima. Udivující a bombastické!!!10:45 = Ve vestibulu Národního muzea jsme ještě počkali na nějaká děvčátka, která se upravovala na toaletách, aby se líbila pražským Pepikům. Mimochodem je to tak zabavilo, že při příchodu do budovy Českého rozhlasu nám dvě chyběly. Naštěstí díky mobilům bylo vše rychle vyřešeno. Ty dvě nás nijak nepostrádaly a na otázku paní učitelky KDE JSTE BYLY? Odpověděly MY JSME SE NEJDŘÍV DÍVALY NA VÁCLAVÁK, POTOM NA VÁS A PAK TAM BYL TAKOVÝ PĚKNÝ KLUK A VÁS JSME UŽ PAK NEVIDĚLY. Konečně jsme začali s prohlídkou rozhlasu. Pak jsme byli svědky skutečného živého vysílání. Bylo super vidět moderátory přímo v akci. Viděli jsme i moderátorku Pavlínu Wolfovou. Svezli jsme se většinou poprvé výtahem pater-noster. A hurá do metra, někteří taky poprvé.12:30 = „Příští stanice Hradčanská,“ řekl reprák. „Vystupujte,“ řekla paní učitelka. Cesta na Hrad byla krátká. Rozesmívali jsme hradní stráž, fotili se s nimi, byli v chrámu svatého Víta, ve Zlaté uličce, u Daliborky a Zámeckých schodů,…13:00 = Všichni najednou ztichli. Výměna stráží. Byl to zážitek!!! Pak Nerudovou ulicí kolem domu, kde Jan Neruda žil, na Malostranské náměstí, přes Karlův most (ten výhled – parníky, Vltava, Čertovka, sochy, Skoti v sukních,…) až na Václavák.14:10 = Rozchod. „Jupíííííí!“ Chození po Praze a nákupy.16:10 = Sraz. Metrem jedeme do paláce Flóra do 3D kina IMAX na dokument Mise na Měsíc. “Letí šutr, pozor!“ zakřičel  Roman. Byla to senzace. Jako by po nás opravdu házeli kamení. Konec. Odcházíme, vracíme brýle a jdeme k východu. Poslední krůčky po Praze nebyly nic moc, začalo totiž pršet a my už jsme se těšili domů .18:09 = Vracíme se domů. Bylo nám krásně, ale „Všude dobře, doma nejlíp.“ Cesta zpátky byla odpočinková, někteří i spali. Ani film s Jirkou Mádlem a Vojtou Kotkem Rafťáci nás nepostavil na nohy. Pomalu se blížíme do Starého Města a tak posíláme zprávu rodičům, aby si nás vyzvedli. Rozloučení s kamarády a hurá  domů.Kristýna Joklová a Petra Zámečníková 

Oborové dny

17.3.2007
Ve Starém Městě  žije základní škola projektem Škola pro život. A co to znamená? Díky  projektu, který podalo vedení školy, jsme z Evropských sociálních fondů dostali částku 1 736 000 Kč,
za kterou jsme pořídili  digitální fotoaparáty, počítače, multifunkční zařízení a také hodně knih – jak beletristických, tak odborných. Vyučující II. stupně začali spolupracovat se Základní školou v Tupesích a se Základní školou Větrná v Uherském Hradišti. Společně absolvovali kurzy osobnostní a sociální výchovy i kritického myšlení. Naposledy se spolupráce  mezi školami projevila při realizaci tzv. oborových dnů. Uskutečnily se v úterý 13. března odpoledne na ZŠ ve Starém Městě. Deváťáci zpracovávali různá témata, týkající se téměř všech vyučovacích předmětů, např. Holocaust, Výroba mýdla, Služby ve Starém Městě,  Od jedničky po devítku, Kouření a my, Skaut v Tupesích, Historie Uherského Hradiště…
Děti používaly při zpracování témat nejrůznější pomůcky – od pastelek až po videokamery. Svá vystoupení si zopakovaly pro rodiče před třídními schůzkami a do třetice představily svoji práci žákům ZŠ Větrná.
Výsledky oborových dnů budou vystaveny na školních panelech. Poté, co procestují partnerské školy, vrátí se „domů“ do Starého Města natrvalo a budou všem, kteří se aktivně zúčastnili oborových dnů připomínat, že to úterní odpoledne se sami na chvíli stali učiteli. Všem, kteří se na realizaci tohoto projektu podílí, patří naše poděkování. 

Školení pedagogů

7.2.2007
Páteční pololetní prázdniny i následující sobotu prožili učitelé II. stupně pracovně.  Spolu s učiteli ZŠ Tupesy a ZŠ Uherské Hradiště – Větrná se sešli v prostorách školy na kurzu Kritického myšlení, který probíhá v rámci realizace projektu Škola pro život, který je spolufinancovaný EU a státním rozpočtem ČR.

Z anotace kurzu vybíráme: Cílem kurzu je postavit žáka do centra dění ve třídě – jako aktivního účastníka vyučování. Omezit vůdčí postavení učitele ve třídě – učitel je spíše koordinátorem, který žákům při jejich aktivním učení pomáhá.  Zajímavé metody, vytváření atmosféry důvěry ve třídě, efektivní učení, umění naslouchat, schopnost vyjádřit vlastní emoce… I když byl kurz časově náročný, dal učitelům náměty pro další práci. Pokračování je čeká 16. – 17. března.Dalším z kurzů, kterého se vyučující druhého stupně díky projektu zúčastňují, je kurz  Zpracování digitální fotografie pro možnosti výuky. Učí se pracovat s digitálním fotoaparátem, seznamují se se základními pojmy klasické i digitální fotografie (režimy fotografování, scénické režimy, hloubka ostrosti a clona…).Stranou nezůstávají ani vyučující prvního stupně, kteří se do projektu zapojit nemohou. Dva lednové dny prožili na kurzu Základy osobnostní  a sociální výchovy, který si škola sama zorganizovala. Pod vedením zkušené lektorky si učitelé vyzkoušeli různé náměty a hry z oblasti osobnostní a sociální výchovy, které mohou aplikovat do svých vyučovacích hodin. Jejich smyslem je pomáhat žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem. Věříme, že všechny aktivity, které pořádáme, budou přínosné při realizaci školního vzdělávacího programu, podle kterého již v 1. a 6. ročníku vyučujeme.

Oborové dny

5.1.2007
V rámci projektu Škola pro život připravujeme se žáky 9. ročníku Oborové dny.  A jaká témata je letos čekají?

Mýdlo, Pivo, Stravování a my, Energie, Holocaust, Hrátky s fotografií, Služby obyvatelstvu ve Starém Městě, Od jedničky do devítky.  Každý si vybere téma, které ho zajímá. A pak spolu s učiteli hurá do do práce. Protože v únoru jedou sedmáci na hory a někteří vyučující jedou s nimi, výsledky své práce nám předvedou spolu se žáky partnerských škol ZŠ Tupesy a ZŠ Uherské Hradiště – Větrná začátkem března.

Přírodovědný koutek

30.11.2006
Ve středu 29. listopadu před třídními schůzkami proběhla vernisáž přírodovědného koutku.

Připravili jsme ji v rámci realizace projektu Škola pro život, který je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR. Kromě skutečných exponátů z Chřibů jsou součástí i fotografie a výtvarné práce žáků. Mgr. Marcela Hradská při vernisáži řekla:
„Vážení hosté, rodiče, milí žáci,
dovolte mi, abych vás přivítala na zahájení výstavy s názvem Toulky chřibskou přírodou. Tato výstava je trochu netradiční v tom, že se na ní podílí několik subjektů. Jednak ji tvoří výtvarné práce žáků, dále pak ukázky přírodnin a v neposlední řadě fotografie pana Květoslava Fryštáka a pana Vladimíra Kučery.    Na počátku projektu stálo zadání úkolu: zpříjemnit nezajímavý, temný kout na konci chodby v blízkosti učebny přírodopisu. Prvotní myšlenka, co mě napadla, byla spojena s představou, jak dostat kus skutečné přírody mezi žáky. Proč by to měl být jen lísteček nebo větvička, proč by to nemohl být celý strom, který děti mohou poznávat nejen vizuálně, ale také hmatem. Naskýtá se tu vhodná příležitost spojit teorii s praxí, nehledě na to, že k vzhledem k poloze Starého Města časté návštěvy chřibských lesů v rámci vyučování nejsou možné. Ráda bych poděkovala lesníku panu Kročovi, který byl tak ochoten a stromy mi obstaral, i když jsem musela, přímo v lesním terénu, složit malou zkouškou ve znalosti chřibských dřevin. Ostatní přírodniny dodali i s popiskami naši vyučující přírodopisu: pan učitel Motyčka, ten se mimo jiné, stará také o rybičky v akváriu, paní učitelka Mlčúchová a pan učitel Zábranský. Zvláštní poděkování patří také panu Antonínu Vaňkovi, který nám zapůjčil svou sbírku hmyzu.    Z bezpečnostního hlediska byly instalovány jen kmeny stromů. Aby si děti mohly představit celý strom, použili jsme s laskavým dovolením fotografie pana ing. Květoslava Fryštáka, které jsme nechali zvětšit na potřebný formát.    Pan Fryšták žije ve Starém Městě, pracuje v Uh. Hradišti na referátu životního prostředí. K přírodě má velmi blízko, nejen profesně. Přírodu obdivuje a při fotografování se zvláště soustředí na dokumentování chráněné přírody Uherskohradišťska.    Další fotografie, které můžete zhlédnout, jsou od pana ing. Vladimíra Kučery. Žije také ve Starém Městě, pracuje na městském úřadě. Fotografování je jeho velkým koníčkem. Ke své práci používá digitální techniku. Nejraději zaznamenává přírodu, zvláště živé objekty v pohybu. Hodně fotografií vzniklo právě v Chřibech.    Chřibská příroda se stala také velkou inspirací žákům ve výtvarné výchově. Pod vedením výtvarníků: paní učitelky Hradské, Malinové a pana učitele Osohy, kreslili a malovali detaily stromů, stromy a les jako celek, drobné živočichy, a dokonce lebku divočáka, kterou jsme objevili na procházce lesem na seznamovacím pobytu šestých tříd na Smraďavce.    Přejeme si, aby výstava plnila svůj úkol nejen naučný, ale přispěla k rozvoji zájmu našich žáků o skutečnou živou přírodu, aby přírodu poznali nejen svýma očima, ale i srdcem.    Na závěr bych chtěla připomenout, že tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.    Poděkování patří také žákům 8.D, kteří s paní učitelkou Chudomelovou nacvičili obě písně, a žákům dramatické výchovy za recitační vystoupení.    Děkuji vám za pozornost a přeji pěkný zážitek.“

Alternativní zdroje energie

31.10.2006
V úterý 31. října 2006 se sešli všichni žáci 8. tříd v jídelně školy, aby zde prezentovali své projekty o alternativních zdrojích energie.
Tyto práce jsou součástí projektu „Škola pro život“, který je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.V rámci tohoto projektu žáci také navštívili přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, papírny ve Velkých Losinách a Vlastivědné muzeum v Olomouci. O několik týdnů později se jeli žáci 8. B a 8. D podívat na zpracování plastů do Puruplastu v Kostelanech  a v Nedakonicích se podívali, jak pracuje tepelné čerpadlo. Žáci 8.C a 8.E zase navštívili firmu Kovosteel ve Starém Městě, ve které se třídí a zpracovává kovový odpad.Současně se žáky z naší školy se podílejí na projektu i osmé třídy partnerských škol: ZŠ Uherské Hradiště-Větrná a ZŠ Tupesy.Žáci si vybrali různé způsoby prezentace. Někteří zpracovali projekt na počítači, někteří svoje fotky a zajímavosti prezentovali na velkém formátu výkresu. Nejlepší práce pak budou vystaveny na panelech v naší škole, školách partnerských i na obecních úřadech.

OSV

29.10.2006
Co znamená označení OSV?

Osobnostní a sociální výchova. Je to také jedno z průřezových témat rámcového vzdělávacího programu. A právě do tajů této oblasti pronikali vyučující II. stupně v průběhu podzimních prázdnin. Celkem 38 vyučujících ze ZŠ Tupesy, Uherské Hradiště a naší základní školy se zúčastnilo třídenního kurzu, který probíhal v hotelu Fontána v Luhačovicích. Kurz probíhal v rámci realizace projektu Škola pro život, který je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR a který již druhým rokem realizujeme. Vyučující byli rozděleni podle svého zaměření na dvě skupiny – humanitní a přírodovědné. Pod vedením zkušených lektorů hledali náměty z osobnostní a sociální výchovy, které aplikovali do vyučovacích hodin. Došlo také k předávání zkušeností nejen mezi učiteli partnerských škol, ale také mezi učiteli naší školy navzájem.

Dlouhé Stráně

21.6.2006
Exkurze proběhla v rámci projektu Škola pro život, který je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR.
Žáci 8. tříd navštívili přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Zatímco někteří vyjeli autobusem se podívat na horní nádrž elektrárny, jiní šli do řídícího centra elektrárny. To je evropskou raritou, protože je celé, i s turbínami, umístěno ve skále. Ostatní mezitím navštívili informační centrum, kde jim průvodkyně vysvětlily, jak elektrárna funguje. Pustily jim k tomu i názornou ukázku a video. Až se všechny tři skupiny prostřídaly, dvě odjely na exkurzi do papíren ve Velkých Losinách. Tam se seznámily s ruční výrobou papíru. Jedna skupina odjela do Olomouce a tam ve Vlastivědném muzeu žáci navštívili expozice starobylých hodin, minerálů a vycpaných zvířat.Další poznatky, týkající se alternativních zdrojů energie, budou žáci zpracovávat ve svých projektech, které budou prezentovat koncem října. K tomu ještě některé třídy uvidí tepelné čerpadlo v Nedakonicích, podívají se do firmy Puruplast a někteří navštíví Kovosteel.

Prezentace žáků 6. tříd

3.7.2006
Všichni víme, že budova druhého stupně je pro nově přicházející žáky zpočátku velkým bludištěm. Abychom orientaci budoucím šesťákům ulehčili, připravili pro ně žáci současných šestých tříd se svými třídními učitelkami prohlídku s průvodci.
V posledních červnových týdnech k nám přišli na návštěvu žáci a paní učitelky z I. stupně a z Jalubí a z Nedakonic. Ve třídách se šesťáci pochválili tím, co už se naučili, pro páťáky připravili kvízy a písničky, ukázali jim projekty, které vypracovali. Pak následovala prohlídka školy s profesionálními průvodci z řad žáků. V odborných učebnách s dalším výkladem. V učebně fyziky byly pro žáky připraveny pokusy.
A aby se žáci k nám těšili a neztratili se, dostali na cestu mapu školy a malý dárek, který pro ně děti připravily v hodinách výtvarné výchovy.
Akce probíhala v rámci realizace projektu Škola pro život, který je spolufinancovaný EU a státním rozpočtem ČR a budoucím žákům našeho II. stupně se líbila.

Výstava grafických prací

24.6.2006
23. května proběhla vernisáž prací žáků předmětu počítačová grafika a kroužku digitální fotografie, které vede Mgr. Igor Osoha. Na ní Mgr. Marcela Hradská řekla:

„Dovolte mi přivítat Vás na vernisáži výstavy digitální fotografie a počítačové grafiky, výstavy, jež je součástí projektu Škola pro život, který je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR. Vystavují zde naši žáci, kteří pracují pod vedením pana učitele Igora Osohy.             Jako učitelka výtvarné výchovy jsem přesvědčena, že výtvarná výchova má své jedinečné a nezastupitelné poslání dopřát dětem vlastní osobní a jedinečné vyjádření.  Ještě relativně nedávno vyjadřovaly děti své pocity a zážitky pomocí klasických pomůcek, jako jsou obyčejná tužka, štětec, barvy apod. Svět kolem nás se však neustále vyvíjí a s nimi všechny vzdělávací oblasti, zvláště pak informační a komunikační technologie. Právě tento obor významně zasáhl do výtvarné výchovy a pozměnil tak její formy a metody práce. Ukazuje se, že tyto dovednosti jsou v informační společnosti, a tudíž i ve škole, nezbytným předpokladem k rozvíjení profesní i zájmové činnosti. A proto je víc než logické, že na naši školu byl přijat mladý pedagog, který vystudoval na katedře výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě v Brně progresivní obor- počítačovou grafiku. Jsme rádi, že své poznatky a dovednosti, které studiem získal, předává také svým žákům.           

Jak sám říká: V počítačové grafice prošli s žáky cestu od programu Malování, ve kterém si vyzkoušeli vytvořit i složitější obrázky, přes jednoduchou úpravu fotografií, až po vektorovou grafiku a animace. Z vystavených prací můžete vidět koláže, návrhy loga firem, reklamních plakátů nebo přebalů CD. Zajímavé je také podívat se na to, kolik obrázků je třeba nakreslit k rozpohybování jednoduché animace.          V grafice si vyzkoušeli práci v různých programech. Od těch nejjednodušších, jako je Malování, přes prohlížeč Irfan, až po poloprofesionální nástroje Zoner, jako je Calisto, Gif animátor nebo Fotostudio. Jak sami vidíte, tyto nové poznatky, které žáci získávají pomocí informačních a komunikačních technologií, vhodně využívají při řešení úkolů, jež jsou součástí výtvarné výchovy a stávají se také nedílnou součástí základního vzdělání. Do jaké míry naši žáci splnili zadané úkoly pomocí techniky a přitom nezapomněli zachytit a vnímat krásu kolem sebe, posuďte sami.“Tolik slova Mgr. Marcely Hradské. Vernisáže se kromě rodičů a učitelů zúčastnil i místostarosta MěÚ Staré Město pan Josef  Bazala.
Výstava je putovní. Nejprve se s ní seznámili žáci na naší základní škole, pak se přemístila na partnerskou školu ZŠ Uherské Hradiště – Větrná, dále na partnerskou ZŠ Tupesy, později na Městský úřad ve Starém Městě. Na MěÚ se s ní seznámí i rodiče žáků, kteří se zúčastní slavnostního rozloučení se žáky 9. ročníku, seznámili se s ní i účastníci městského zastupitelstva.  V září ji přemístíme do Ústavu sociální péče ve Starém Městě.Přejme si, aby práce žáků byly pro všechny pohlazením. 

Mediální výchova ve škole

17.5.2006
Od školního roku 2005/2006 se v naší škole začal vyučovat nový předmět mediální výchova, který podle nového rámcového vzdělávacího programu spadá pod průřezová témata, kterými v průběhu školní docházky musí projít každý žák.
Pro tento nový vyučovací předmět jsme dostali k dispozici novou počítačovou učebnu a dotaci 1 hodinu týdně. Žáci zde získávají elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. V současné době je pro jednotlivce ve společnosti důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přichází z médií. Média mají stále větší vliv na chování jedince a společnosti, utváření si životního stylu a na kvalitu života vůbec. Mediální výchova by měla u žáků rozvíjet schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Žáci by se měli naučit také orientaci v mediovaných obsazích a schopnosti zvolit si sami odpovídají médium a náplň svého volného času. Ráda bych vás seznámila alespoň s některými tématy mediální výchovy: zpravodajství, reklama, vlivy médií, svět zábavy, stereotypy v médiích atd.. Žáci se také podílí na přípravě školního časopisu Rumor. Neoddělitelnou součástí výuky jsou exkurze. V letošním roce se žáci zúčastnili těchto exkurzí: Dobrý den s Kurýrem, tiskárna Graspo Zlín, zájezd do Prahy – exkurze v Českém rozhlase Praha, dokument v kině Imax. Pro příští rok plánujeme několik dalších zajímavých exkurzí. Mediální výchova je velmi zajímavý vyučovací předmět, který má v současném předimenzovaném světě informací důležité postavení. Mgr. Jarmila Tomešková

Exkurze v tiskárně Graspo Zlín

17.5.2006
16. května 2006 se 15 žáků mediální výchovy vypravilo na exkurzi do tiskárny Graspo, která sídlí ve Zlíně.
Vyrábí především kalendáře, letáky, časopisy, knihy apod. My jsme měli možnost zhlédnou proběh celého výrobního procesu různých tištěných materiálů. Seznámili jsme se se zhotovením knih a vytvářením jejich obálek. To, co jsme se doposud v mediální výchově učili pouze teoreticky, jsme měli nyní možnost vidět na vlastní oči. Jak už zdůrazňoval  J. A. Komenský, názornost je pro výuku nejdůležitější metodou práce, což se nám i tentokrát potvrdilo.

Výstava, výtvarné dílničky

15.5.2006
V úterý 23. května proběhla v rámci realizace projektu Škola pro život vernisáž výstavy prací žáků předmětu Počítačová grafika.
Současně na škole probíhaly dílničky, kde se rodiče mohli seznámit s různými výtvarnými technikami. Při výstavě jsme využili i prací žáků kroužku digitální fotografie. Výstava bude na škole umístěna do 6. června, pak se s ní seznámí žáci na partnerských školách ZŠ Uherské Hradiště – Větrná a ZŠ Tupesy.

Práce s intranetem

30.4.2006
Součástí nových stránek školy je i školní intranet, kde mají vyučující nejen aktuální informace k dění ve škole, ale také potřebné tiskopisy, seznam literatury v jednotlivých kabinetech.
Pro práci s ním proběhlo školení, kde každý získal nejen přihlašovací jméno a heslo, ale také první zkušenosti s prací s ním. Někteří již nyní se snaží vkládat první články, hledají potřebné dokumenty (součástí jsou totiž školní tiskopisy). Dříve se materiály do kabinetů kopírovaly, teď to už není potřebné. Není třeba ani tisknout nabídky dalšího vzdělávání různých agentur, vše si lze v klidu prostudovat klidně i v teple domova. Na školení se učitelé seznámili nejen s intranetem, ale také s prací s multifunkčními zařízeními, které mají v kabinetech k dispozici (tzn. tiskárnu, kopírku a scanner). U mnohých stále přetrvává strach z výpočetní techniky, věříme, že se  ho brzy zbaví.

Zájezd do Prahy

28.4.2006
25. dubna se uskutečnil zájezd do Prahy, na který se vydali žáci 9. ročníků a žáci mediální výchovy. Probíhal v rámci realizace projektu Škola pro život, který je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR.
Žáci měli možnost zhlédnout historické centrum Prahy, budovu Českého rozhlasu Praha a filmové představení Galapágy v kině IMAX. Prošli se i po Václavském náměstí, kolem Staroměstské radnice až na Karlův most.Ve 13 hodin už nás dychtivě očekávali v Českém rozhlase Praha. Měli jsme zde možnost vidět živé vysílání, seznámit se s režií, jejím fungování a nahlédnout do sálu Symfonického orchestru Českého rozhlasu Praha. Na závěr jsme dostali malé dárečky a dokonce jsme si i zasoutěžili. V 15:40 jsme pak zasedli do měkkých křesel kina IMAX, kde jsme s plnými krabicemi popcornu a brýlemi na očích zhlédli filmové představení Galapágy. Největším zážitkem pro některá děvčata však bylo setkání s Rosťou ze zábavného pořadu Vyvolení.S krásnými dojmy ze zájezdu jsme pak vyrazili domů. Nešťastnou náhodou jsme se ovšem zdrželi v koloně stojících aut a opravováním vlastního autobusu. Některým to však vůbec nevadilo, na odpočivadle stihli z automatu vymámit několik plyšových zvířat, které si pak s radostí odvezli. Domů jsme dorazili po rušném dni unaveni, ale velmi spokojeni.A nyní si můžete přečíst autentické zážitky našich žáků, aneb Co jsme v Praze viděli a zažili?1) Po cestě tam film Mezi námi děvčaty.2) Po výstupu z autobusu fotografování a autogramiáda s Rosťou Alkou z Ex – Vyvolených.3) Ivanka Haklová nasedá do taxíku a líbá se s taxikářem, později jsme zjistili, že je to její tatínek.4) Šárka Vaňková, Standa Dolínek a Miroslav Grebeníček na Václavském náměstí.5) Milodary žebrákům.6) Královskou cestu kolem Orloje až na Karlův most.7) Černoši v bílých námořnických uniformách.8) Suvenýry a malíři na Karlově mostě.9) Úkol: počítání soch na Karlově mostě. Nepočítal nikdo, ale je jich tam 30.10) Cesta pražskou tramvají a metrem.11) V Karlově ulici řídil dopravu policajt, který jím ve skutečnosti vůbec nebyl, byl to tzv. tichý  blázen. Lidé ho však díky jeho uniformě berou.12) Výtah Pater Noster, reklamační průpisky a za to, že jsme věděli, že Český rozhlas vysílal poprve 18. 5. 1923 a Aneta Langerová pomáhá nadaci Světluška, jsme vyhráli tašku na CD.13) Sál Symfonického orchestru.14) Filip Jankovič v paláci Flóra.15) Tři kopečky zmrzliny za 70 Kč.16) 40 minut na Galapágách v Pacifiku v 3D.17) Na výšku plátna by se vešlo 7 slonů, kdyby stáli na sobě.18) Cesta domů, na 102. km hořící kamion – dvouhodinové zpoždění.19) 3 prasklé klínové řemeny, hlemýždí tempo k motorestu Větrný Jeníkov, řidič opravuje, my soutěžíme, kdo, kolik a za kolik vytáhne plyšových zvířat. Vyhrává Pepoš Máčala s počtem 2 plyšáků.20) Další přibližování ke Starému Městu, prasklý 4. klínový řemen, opět oprava, horko, tma, světla nesvítí, video nefunguje, klimatizace neklimatizuje, zpívání přeměněno na řvaní, uklidnění na příkaz učitelky  a prosbu pana řidiče.21) 22:30 konečné přistání ve Starém Městě.

OSV

26.4.2006
Víte, co znamená zkratka OSV? Osobnostní a sociální výchova. Jedná se o jedno z průřezových témat rámcového vzdělávacího programu.
A taky o oblast, na kterou se vyučující naší školy zaměřili trošku více. Ve dnech 2O. – 22.dubna se spolu s učiteli z partnerských škol ze ZŠ Tupesy a ZŠ Uherské Hradiště – Větrná zúčastnili další části školení. Pořádali jsme jej v rámci realizace projektu Škola pro život, který je spolufinancovaný EU a státním rozpočtem ČR. Tentokráte jsme zavítali do krajiny Beskyd – do Velkých Karlovic. V hotelu Tatra jsme pod vedením lektorů pracovali ve dvou skupinách – jedna se soustředila na využití OSV v humanitních předmětech, druhá v předmětech přírodovědných. V sobotní odpoledne jsme se vraceli unaveni, ale vesměs spokojeni. Mnozí již v pondělí měli připraveny náměty pro zpestření hodin.

Poznáváme země EU

17.4.2006
Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko …. a jména dalších zemí jsme mohli slyšet ve středu 12. dubna při prezentaci prací žáků 7. tříd na téma Poznáváme země Evropské unie.
Jednalo se o další aktivitu projektu Škola pro život, který je spolufinancovaný EU a státním rozpočtem ČR. Žáci sedmých tříd se rozdělili do skupin. Každá zpracovávala pod vedením učitelů vybranou zemi. Hledali o ní informace na internetu i v různých encyklopediích. K závěrečnému zpracování přistoupili různě. Někteří využili prezentaci v PowerPointu, jiní zpracovali projekt „papírové podoby“. Všem společně dělalo problémy vyjádřit se před početným publikem. Nakonec i díky nové ozvučovací technice vše hrdinně zvládli. Nejlepší práce nyní budou „putovat“ po obecních úřadech. Vystavíme je ve Starém Městě, Jalubí, Nedakonicích i Kostelanech. Naši sedmáci se mají čím pochlubit…

Oborové dny

15.3.2006
Ve čtvrtek 9. března ve dvě hodiny to začalo.  Ptáte se co? No přece prezentace témat Oborových dnů deváťáků.
Ještě o hodinu dříve k nám do školy  přišli žáci druhého stupně Základní školy v Tupesích a  Základní školy Větrná z Uherského Hradiště. Žáci z Tupes nám představili svoji obec a základní školu, její historii dokonce vtipně zdramatizovali. Hosté z Větrné prezentovali kromě školy projekt Veselé malování, v němž osvětlili podstatu a prospěšnost spolupráce starších a mladších žáků. Ve třetím projektu se zamýšleli nad minulostí a budoucností naší přírody. A co naši deváťáci? Musíme říci, že byli v tématech všestranní a v prezentaci skvělí. Témata pojali vesele i vážně. Dozvěděli jsme se hodně informací o zemích třetího světa, v televizním šotu s mluvčí okresní policie jsme se seznámili se statistikou kriminality našeho regionu, mnoho informací jsme získali i o výrobě čokolády. Překvapila nás ochutnávka, naši spolužáci nám vlastní čokoládu sami uvařili. V anketě Nikdo není dokonalý, která proběhla formou videozáznamu, jsme se přesvědčili, že ani naši spoluobčané neví vše o Starém Městě. Při expedici Chřiby nás trochu zabolely nohy, dále jsme se zájmem sledovali porovnávání fotografií v projektu Staré Město v minulosti a dnes.  Líbilo se nám dramatické zpracování dívčí války a rozesmála nás Červená Karkulka v anglickém pojetí.

Škola pro život – aneb co se mění….

21.2.2006
Realizace projektu Škola pro život, který je spolufinancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem ČR,  přináší první ovoce.
Pro žáky jsme zakoupili CD přehrávač, digitální fotoaparáty, slovníky cizích slov a postupně přikupujeme nejrůznější encyklopedie. Vyrábíme i nové pomůcky pro zpestření výuky, např. domina, karty se zpětnou vazbou apod. Výrazně jsme zlepšili vybavení kabinetů vyučujících.
V provozu jsou nové webové stránky, jsme jen krůček od toho, aby na ně začali příspívat sami učitelé. Po jarních prázdninách je čeká potřebné školení.
Naši deváťáci spolu s deváťáky partnerských škol ze ZŠ Tupesy a ze ZŠ Uherské Hradiště – Větrná pracují na Oborových dnech, jejichž vyvrcholení se chystá na 9. března.  Už se všichni těšíme, čím nás překvapí.
Pro sedmáky připravujeme projektové dny: Poznáváme země Evropské unie. Výsledky budou prezentovat před svými spolužáky. Nejlepší projekty vystavíme v prostorách obecních úřadů.
Pokračuje výuka volitelných předmětů Mediální výchova a Počítačová grafika, úspěšně pracuje kroužek Digitální fotografie.
A při těchto změnách pracujeme na školním vzdělávacím programu, do kterého se snažíme uváděné aktivity zapracovat.

Tisková konference

22.11.2005
Ve středu 16. listopadu proběhla na naší škole tisková konference k oficiálnímu zahájení projektu
Škola pro život, který je financovaný z Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR.
Byla spojena se slavnostním otevřením druhé počítačové učebny na II. stupni a novou částí sportovního areálu. Za přítomnosti kamer místní televize a redaktorky Slováckých novin odpovídali na dotazy ředitel školy Mgr. Jurnykl, zástupkyně ředitele Mgr. Kučová a ředitelky partnerských škol ZŠ Uherské Hradiště – Větrná Mgr. Leitgebová a ZŠ Tupesy Mgr. Rybářová. Tiskové konference se zúčastnili i zástupci KÚ Zlín paní Gabrielová a pan Pastuzsek paní inspektorka Mgr. Orságová, zástupce MěÚ Uherské Hradiště paní Anischová, v neposlední řadě starosta Starého Města pan Schönbaum, místostarosta pan Bazala, starosta Jalubí pan Malovaný, ředitelka ZŠ Nedakonice paní Maňásková a další hosté.
Po tiskové konferenci si hosté prohlédli sportovní areál i počítačovou učebnu, následovalo občerstvení a neformální diskuse.

Škola uspěla u evropských fondů

21.11.2005
Slovácké noviny dne 19. 11. 2005. Nový školní projekt financovaný z Evropského sociálního fondu představil ve středu dopoledne ředitel Základní školy ve Starém Městě Josef Jurnykl. Škola, jež má statut informačního centra, se tak v rámci projektu rozšířila o školní hřiště a novou počítačovou učebnu. Ty byly právě ve středu slavnostně otevřeny. „Stěžejním cílem projektu Škola pro život je motivovat žáky, aby se i v budoucnosti chtěli sami vzdělávat. Chceme, aby si děti uvědomily, že vzdělávání je bude provázet po celý život,“ uvedl Josef Jurnykl, který prostřednictvím projektu usiluje o změnu obsahu a metod vyučování, ale i prostředí a klimatu školy.

To podle něj vede k aktivitě, tvořivosti a odpovědnosti u žáků. Výhodou projektu, na který Evropský sociální fond přispěl částkou 1 736 000 korun, je organizování školení pedagogů, spolupráce s partnerskými školami, exkurze a putovní výpravy. Partnerskými školami jsou uherskohradišťská Základní škola Větrná a Základní škola Tupesy. „Se staroměstskou školou pracujeme již několik let a toto nové partnerství vnímáme jako vyvrcholení naší spolupráce,“ sdělila Marie Leitgebová, ředitelka ZŠ Větrná v Uherském Hradišti.
Podle Jarmily Gabrielové z odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu ve Zlíně je podpora projektu Evropskou unií pro školu velkým úspěchem. „Z velkého počtu žádostí uspěly ve Zlínském kraji jen dvě základní školy a jedna střední. Z toho pouze jediná na Uherskohradišťsku,“ podotkla Gabrielová.
„Dalším krokem je vzdělávání učitelů, protože nestačí pouze jejich odborná způsobilost. Proto je třeba, aby získávali nové nápady, radost a inspiraci pro svou práci i svůj vlastní osobnostní růst,“ prozradila k projektu zástupkyně ředitele Jaroslava Kučová, jež jako první přišla s myšlenkou jeho realizace.
Škola pro život nabízí řadu aktivit. Jednou z nich je větší využití techniky, která jde podle Kučové ruku v ruce s přitažlivostí výuky i její efektivitou. Dalším záměrem je zřízení školního intranetu, zlepšení vybavení školy vhodnými encyklopediemi a širší využívání skupinové výuky.

Nové stránky školy

21.11.2005
Právě máte před sebou novou podobu stránek naší školy. Mohly vzniknout díky realizaci projektu Škola pro život, který spolufinancuje Evropská unie a státní rozpočet ČR.

Jejich součástí je i intranet, který ulehčí práci učitelům.
Novinkou kromě dokumentů ke stažení je i fotogalerie nejen školy, ale také akcí,
které na škole probíhají. Protože má škola statut informačního centra, najdete tu i odkazy na stránky matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu.
Prosíme Vás o toleranci v případě nefukčnosti či při objevení drobných překlepů – v tomto případě Vás prosíme o zprávičku, abychom nedostatky mohli odstranit. Věříme, že uvítáte možnost úpravy velikosti
textu i barvy, že zde najdete všechny informace, které potřebujete. Za nápady ke zlepšení Vám budeme předem děkujeme.

Radějov

17.11.2005
První listopadový víkend jsme na ZŠ Staré Město, okres Uherské Hradiště, nastartovali projekt Škola pro život. Projekt je financován z Evropské unie a ze státního r