28.06.2024

Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku

Ve čtvrtek 27. 6. 2024 se uskutečnilo slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku. V 15:00 hodin se sešly třídy 9. A a 9. B. Se svými žáky se loučila paní učitelka Mgr. Renata Vaňková a Mgr. Renata Bednaříková. V 17:00 hodin je vystřídaly třídy 9. C a 9. D s třídními učitelkami Mgr. Veronikou Kašnou a Mgr. Janou Slančíkovou. 

Program byl pro obě skupiny stejný. Rozloučení otevřela školní cimbálovka. Následoval proslov pana ředitele a pana starosty. Před nástupem každé třídy se hosté podívali na video, které mapovalo čtyřletou školní docházku na 2. stupni. Žáci přečetli slohovou práci a poděkování paním učitelkám třídním. Samotné paní  učitelky se rozloučily svým proslovem a představily jednotlivé žáky. Každá třída si vybrala svou závěrečnou píseň, kterou na konci zazpívala s hudebním doprovodem. 

Přejeme všem našim deváťákům úspěšné vykročení do nové etapy jejich života. Věříme, že se k nám boudou rádi vracet. 

 

Videa najdete na Youtube:

9. A   https://youtu.be/7EoI6e0piSs?si=1Id875rx5jxji73s

9. B   https://youtu.be/qVmlZ_0IHQg?si=vqc-yPnAATqFRY6e

9. C   https://youtu.be/oHsVlRDS_c8?si=YlKRkqMy_uSNVGa6

9. D   https://youtu.be/RvLFDjM2CiI?si=nKnpeCNeyRGdE6I5