27.06.2024

Akce "Ochrana člověka za mimořádných situací"

Ve čtvrtek 27. června 2024 se všichni žáci 8. ročníku zúčastnili akce, při které se měli dozvědět celou řadu zajímavých a důležitých informací. V rámci dopoledního programu si třídy se svými třídními učitelkami prošly celkem pět stanovišť - PRVNÍ POMOC - MĚSTSKÁ POLICIE - HASIČI - EVAKUACE OBYVATELSTVA a TOPOGRAFIE a ORIENTACE V TERÉNU. Zde se jim nastínily situace, ke kterým by mohlo docházet, a jejich případné řešení. Na stanovišti PRVNÍ POMOC se žáci naučili základní obvazové techniky, ošetření zranění, jak postupovat při zástavě dechu a srdečního tepu. Na stanovišti MĚSTSKÁ POLICIE a HASIČI se dozvěděli více o práci těchto složek a jaké problémy a úkoly musí řešit během svého zaměstnání. Na stanovišti EVAKUACE se seznámili s obsahem evakuačního zavazadla a na stanovišti TOPOGRAFIE se naučili základy práce s mapou a orientace v terénu pomocí mobilního telefonu. Většinu praktických ukázek si mohli žáci i samostatně vyzkoušet. Děkujeme všem, kteří tento zajímavý program připravili, a příští rok zase přivítáme další osmáky.