Moderní učebny – moderní škola

2.9.2016

Díky projektu Moderní učebny – Moderní škola v celkové hodnotě  4 287 575 Kč Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Střední Morava, výzva č.16/2009 – 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory Rozvoj měst, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, zahájila naše škola již šestý rok výuku v modernizovaných učebnách.
Projekt byl zaměřen na modernizaci a stavební úpravy šesti učeben. Čtyři učebny (z toho dvě počítačové a dvě jazykové) byly modernizovány v budově II. stupně školy na ulici Komenského 1720, dvě učebny (jedna jazyková a jedna počítačová) pak v budově I.stupně na náměstí Hrdinů 1000. Základním cílem projektu bylo zlepšení kvality výuky žáků v informatice a výuky cizích jazyků. Projekt napomohl žákům a pedagogům ke snadnějšímu přístupu k informacím a pomocí informačních a komunikačních technologií podstatně vylepšil jejich znalosti ve zmíněných předmětech. Zkvalitněné zázemí umožnilo efektivnější způsoby výuky, přineslo do vyučovacích hodin více názornosti. Z pohledu techniky nejvíce inovací do školního zařízení přinesly instalace  nových počítačových učeben  a  interaktivních tabulí.

Moderní učebny – moderní škola

1.9.2015

Již pátý školní rok zahájili žáci v učebnách, které byly modernizovány v rámci projektu Moderní učebny – Moderní škola. Projekt v celkové hodnotě  4 287 575 Kč byl podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, výzva č.16/2009 – 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory Rozvoj měst, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.
Jedná se celkem o šest učeben – tři počítačové a tři jazykové. Čtyři byly modernizovány v budově II. stupně školy na ulici Komenského 1720, dvě učebny (jedna jazyková a jedna počítačová) pak v budově I.stupně na náměstí Hrdinů 1000.

Projektem jsme zlepšili kvalitu výuky žáků nejen informatiky a cizích jazyků, ale i dalších předmětů.

Moderní učebny – Moderní škola

1.9.2014
Již čtvrtý školní rok zahájili žáci v učebnách, které byly modernizovány v rámci projektu Moderní učebny – Moderní škola. Projekt v celkové hodnotě  4 287 575 Kč byl podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, výzva č.16/2009 – 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory Rozvoj měst, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.
Jedná se celkem o šest učeben – tři počítačové a tři jazykové. Čtyři byly modernizovány v budově II. stupně školy na ulici Komenského 1720, dvě učebny (jedna jazyková a jedna počítačová) pak v budově I.stupně na náměstí Hrdinů 1000.

Projektem jsme zlepšili kvalitu výuky žáků nejen informatiky a cizích jazyků, ale i dalších předmětů.

Moderní učebny – Moderní škola

15.12.2013
Naše škola již třetím rokem využívá učebny, které byly modernizovány v rámci projektu Moderní učebny – Moderní škola. Projekt v celkové hodnotě  4 287 575 Kč byl podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, výzva č.16/2009 – 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory Rozvoj měst, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.
„Nový kabát“ dostalo celkem šest učeben. Čtyři učebny (z toho dvě počítačové a dvě jazykové) byly modernizovány v budově II. stupně školy na ulici Komenského 1720, dvě učebny (jedna jazyková a jedna počítačová) pak v budově I.stupně na náměstí Hrdinů 1000. Základním cílem projektu bylo zlepšení kvality výuky žáků v informatice a výuky cizích jazyků. Projekt napomáhá žákům a pedagogům ke snadnějšímu přístupu k informacím a pomocí informačních a komunikačních technologií podstatně vylepšuje jejich znalosti ve zmíněných předmětech. Zkvalitněné zázemí, které umožňuje efektivnější způsoby výuky, přineslo do vyučovacích hodin více názornosti.

Moderní učebny – Moderní škola

Regionální operační program Střední Morava

22.8.2011
ZŠ Staré Město realizuje projekt Moderní učebny – Moderní škola v celkové hodnotě  4 287 575 Kč díky Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Střední Morava, výzva č.16/2009 – 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory Rozvoj měst, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.
Projekt je zaměřen na modernizaci a stavební úpravy šesti učeben. Čtyři učebny (z toho dvě počítačové a dvě jazykové) byly modernizovány v budově II. stupně školy na ulici Komenského 1720, dvě učebny (jedna jazyková a jedna počítačová) pak v budově I.stupně na náměstí Hrdinů 1000. Základním cílem projektu je zlepšení kvality výuky žáků v informatice a výuky cizích jazyků. Projekt napomůže žákům a pedagogům ke snadnějšímu přístupu k informacím a pomocí informačních a komunikačních technologií podstatně vylepší jejich znalosti ve zmíněných předmětech. Zkvalitněné zázemí umožní efektivnější způsoby výuky, přinese do vyučovacích hodin více názornosti a přiblíží žákům leckdy abstraktní pojmy. Z pohledu techniky nejvíce inovací do školního zařízení přinesou instalace  nových počítačových učeben  a  interaktivních tabulí.
Realizace projektu proběhla během prázdnin. Učebny byly do provozu uvedeny se zahájením nového školního roku.