AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče, milí žáci,

v příloze naleznete sumář aktuálních informací pro přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022, který jsme Vám posílali prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Aktuálně jsou pro Vás důležitá zejména tato tři data, sledujte webové stránky škol:

– 31. leden – ředitelé středních škol zveřejní AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY kritéria přijímacího řízení a to, jaký typ zkoušek budou žáci konat (klasické jednotné přijímací zkoušky nebo školní přijímací zkoušku, případně obojí)
– 1. březen – do tohoto data je nutné zaslat přihlášky na střední školy
– 8. březen – ředitelé škol jsou povinni bez zbytečného odkladu zveřejnit případné zrušení jakýchkoliv zkoušek na Vámi vybrané školy

Organizace provozu školy od 11. – 22.1.2021

Vážení rodiče, 

provoz školy pokračuje ve stejném režimu (1. a 2. ročník prezenční výuka ve škole, 3. – 9. ročník distanční výuka doma) zatím do 22.1.2021. O případném opětovném prodloužení či změnách Vás budeme informovat na webových stránkách školy a přes elektronickou žákovskou knížku.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.         Jan Zábranský

Organizace provozu školy od 4. – 8.1.2021

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršené epidemiologické situace se zakazuje osobní přítomnost žáků 3. – 9. ročníku ve škole od 4. – 8.1.2021. Žáci těchto ročníků se budou v tomto týdnu vzdělávat distančně dle předepsaného a zavedeného rozvrhu online hodin. Žáci prvního a druhého ročníku se vzdělávají prezenčně ve škole dle pokračujících hygienických opatření (roušky, větrání, rozestupy, desinfekce, homogenita skupiny).

Celý příspěvek

Projekt s Polskem se daří na jedničku!

I na žáky ze 7.B čekalo ve škole velké překvapení. Na online hodinách jsme s žáky často diskutovali, co vše by v balíku mohlo být. Když se žáci v prosinci vrátili do školy, ihned jsme na naší první společné hodině rozbalili to velké překvapení. Nadšení bylo obrovské. Mimo krásných dopisů dostal každý z žáků typické polské cukrovinky Krowky, propisku, tiskátka, magnetky. Součástí našeho prvního balíku byl i tzv. culture box. Tak jako my jsme poslali do Polska brožurky o našem městě a škole, letáčky z obchodů, lístky z autobusu a vlaku, tak i my jsme si mohli prohlédnout, co vše v Polsku prodávají, jak se to píše a zkusit si to vyslovit.

Celý příspěvek

Překvapení z Francie, aneb 7.D jásá!

V prosincovém týdnu, kdy se nám žáci ze sedmých ročníků vrátili do školy v rámci rotačního režimu, měla celá třída 7.D velké zpestření. Několik týdnů na ně totiž ve škole čekal balíček plný dopisů od jejich nových francouzských kamarádů. Konečně se tak naši žáci dozvěděli, jaké mají jejich kamarádi koníčky, sourozence, co je baví ve škole a jak se jim daří v rámci koronavirových opatření ve Francii.
Epidemiologická opatření nám bohužel trošku mění naše projektové plány, ale i tak si naši žáci připravili online komiksové příběhy na téma Můj obvyklý den a v lednu se pokusíme o vytvoření novoročních přáníček.

Celý příspěvek

Vánoční prázdniny 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

ve dnech 21. a 22. prosince se na základě opatření Vlády ČR (usnesení č. 1335 o přijetí krizového opatření ze dne 14. 12. 2020) zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Zároveň MŠMT stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny. To znamená, že v tyto dny není povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení paragrafu 184a školského zákona.

Dále upozorňujeme na to, že žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje (usnesení Vlády ČR č. 1290 ve znění pozdějších usnesení).

Celý příspěvek

Záložka do knihy spojuje školy: Radost ze čtení ukrytá ve verších a próze

Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě každoročně vyhlašují projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ a my se jej pravidelně a rádi účastníme.
Cílem projektu je nejenom navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami, ale také motivace dětí ke čtení. Žáci z naší partnerské školy ze ZŠ Turzovka na Slovensku, se kterou již mnoho let spolupracujeme, vytvoří záložky pro naše žáky a naopak.
Na letošní téma „Radost ze čtení ukrytá ve verších a próze“ mohli žáci využít libovolnou techniku a nakreslit, namalovat či nalepit jakýkoliv motiv související se čtením a literaturou. Letošní záložky se opět povedly a my se už teď těšíme na příští ročník, který bude jistě neméně povedený!

„Klokanili“ jsme se…

V letošním školním roce jsme dosáhli úspěchu v Matematickém i Přírodovědném klokanovi.  V rámci Zlínského kraje se na 1. místě Matematického klokana umístil s plným počtem 120 bodů Rostislav Procházka z VIII. D. Stejného úspěchu jsme dosáhli i v Přírodovědném klokanovi, ve kterém se na 1. místě v kraji umístil Leopold Chrástek z IX. B se ziskem 105 bodů.

Oběma vítězům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Organizace výuky od 30.11.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k příznivému epidemiologickému vývoji bude od pondělí 30.11.2020 opět obnovena prezenční výuka celého prvního stupně (k 1. a 2. ročníku se přidá 3. – 5. ročník) a na druhém stupni se natrvalo vrací k prezenční výuce žáci  9.ročníku. V rámci rotační výuky se budou po týdnu ve škole střídat zbylé  6. – 8. ročníky a to v těchto cyklech:

od 30. 11. –  do 4.12.2020 ………. 6. ročník + 8.C,D

od   7.12. –  do 11.12.2020……… 7. ročník +  8.A,B

od 14.12 – do 18.12.2020 ………. 6. ročník + 8.C,D

od 21.12. – do 22.12.2020 ……… 7. ročník + 8.A,B

Celý příspěvek

Obnovení prezenční výuky pro 1. a 2. ročník

Vážení rodiče, 
od středy 18.11.2020 je opět obnovena prezenční výuka  1. a 2. ročníku na školách. Výuka bude probíhat podle původního rozvrhu. Náplní tělesné výchovy budou vycházky a hudební výchova bude bez zpěvu. Provoz školní družiny bude od 6:30 hod. ráno (2.B, D – na budově č. 1000)  a odpolední bude končit v 16:00 hod. Z důvodu zachování homogenity třídních skupin budou oddělení školní družiny stejná jako složení třídy. Oddělení školní družiny budou pokračovat v kmenových třídách. Doporučujeme nosit do školy 2 roušky na vyučování a navíc roušku do družiny. Obědy si musíte přihlásit přes  portál  Strava.cz  do pondělí 16.11.2020 do 13:00 hod.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na děti ve středu 18.11.2020.                Mgr. Jan Zábranský​