Dominik v Archimediádě druhý

Nedočkavě jsme čekali na výsledky okresního kola Archimediády, které proběhlo v úterý 10. května na Gymnáziu v Uherském Hradišti. Nakonec jsme se dočkali a radovali. Dominik Sládek ze VII.D, třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky, získal krásné druhé místo. Za vítězkou zaostal o jediný bod. Neztratili se ani ostatní soutěžící.

Dominikovi blahopřejeme a všem děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Statistika

V úterý 24. května si žáci osmého ročníku připravili prezentace, aby se s nimi mohli pochlubit v jídelně. Učitelky matematiky pověřily skupiny s nejlepším statistickým zpracováním, aby se předvedly před větším publikem.

Všech sedmnáct prezentací proběhlo bez sebemenších problémů. Všechny se povedly a žákům se velmi líbily. Celý příspěvek

Výlet za dinosaury

Letošní výlet pro II. B a II. D byl jasná volba. Pojedeme za dinosaury. Autobusem jsme vyjeli směr Vyškov. Přijeli jsme do Z00, odkud nás odvezl vláček do dinoparku. Cesta vláčkem rozzářila všechny dětské tváře. To byla jízda. V dinoparku jsme procházeli mezi obrovskými tvory, kteří obývali naši planetu před miliony lety. Děti fascinovala jejich velikost, slyšely jejich autentické zvuky a pohyby. Po zhlédnutí neméně zajímavé 3D projekce, občerstvení a nakoupení suvenýrů jsme opět vláčkem zakončili putování v Z00, kde jsme pobyli na babiččině dvorku s domácími zvířátky, potěšili se s lemury, opičkami a dalšími zvířátky. Utratili jsme poslední peníze za dárky pro své příbuzné a spokojeně odjížděli domů.

Celý příspěvek

Krajská kola biologické olympiády …

Po úspěších v okresních kolech biologické olympiády si naši nejlepší přírodovědci jeli užít účast v krajských kolech, která se shodně konala v krásném prostředí areálu zlínské ZOO.

Ve čtvrtek 12. května jsme odjeli ranním autobusem do Zlína, kde už bylo vše připraveno pro 12 nejlepších řešitelů okresních kol. Naši školu reprezentoval Vítek Zapletal z 9.B, který vyhrál okresní kolo letošního ročníku a měl v plánu si i z kola krajského nějaký ten cenný úspěch přivést. Po velmi náročném teoretickém testu, kde nasbíral nejvíce bodů ze všech soutěžících, následovala laboratorní práce. Ta se mu povedla a už jen zbývalo to nepokazit na poznávání rostlin a živočichů. Oboje dopadlo výborně, a tak už se jen čekalo na vyhlášení. Z celkových 161 bodů získal 145 bodů, což byla 90% úspěšnost. Po celkovém součtu všech bodů dosáhl nejlepšího výsledku ze všech dvanácti účastníků a stal se v tomto školním roce vítězem krajského finále biologické olympiády.

Celý příspěvek

Jídlo Karla IV. – projekt na školní zahradě

 

Děti ze třídy 4. C se na školní zahradě učily, co se jedlo v době Karla IV. Nejprve si přichystaly deky, které sloužily jako pracovní místo i jako královská tabule. Ve skupinkách pak zpracovaly plakáty týkající se stravovacích návyků 14. století. Děti zaujala zejména všestranná funkce chleba, který v té době sloužil nejen jako hlavní jídlo, ale taky jako příloha nebo talíř. Po použití se mohl sníst, v bohatších společnostech dát psům nebo vrátit do kuchyně k recyklaci –  usušení, rozemletí a opětovnému použití.
Po práci následovalo královské hodování a výměnný obchod se sousedy. 🙂 

 

Celý příspěvek

Netradiční preventivní dny

V letošním roce si děti z naší školy pod vedením paní učitelky Milany Matyášové přichystaly PEER program netradičním způsobem. Na své mladší vrstevníky se snažily působit divadelním představením s názvem – Sněhurka a 7 trpaslíků aneb Ve zdravém těle zdravý duch.
V rámci tohoto představení děti předávaly informace o účincích drog a nezdravého životního stylu na lidský organismus.

Celý příspěvek

Prosluněný výlet do olomoucké ZOO a na Svatý Kopeček

V sobotu 15. května se vydal turistický kroužek na druhý jarní výlet. Po posledním náročnějším výletu do přírody jsme se tentokrát rozhodli vyrazit do Olomouce.
Sešli jsme se na staroměstském nádraží po sedmé hodině ranní a už jsme věděli, že počasí nám vyšlo krásně. Vlakem jsme přijeli do Olomouce a po absolvování náročné cesty plným městským autobusem jsme dorazili do místní ZOO. Zde jsme měli rozchod a spoustu času na prohlédnutí jednotlivých výběhů. Kdo mohl, koupil si nějaké dobré jídlo, navštívil lanové centrum nebo se třeba projel vláčkem. Všem se nám v ZOO líbilo.

Celý příspěvek

Naši milí předškoláčci

Letošní předškolácký kurz navštěvuje ve dvou skupinkách 36 velmi šikovných a zvídavých dětí. Jedno odpoledne jsme se věnovali prohlídce části naší školy – budovy 1000. Děti si nejprve prohlédly jídelnu, potom si zasportovaly v tělocvičně. V prvním patře děti obdivovaly obrazovku, kde jsou snímáni „ školní“ čápi, ve druhém je zaujala velká mozaika i prostorné třídy. Ve třetím patře se děti podívaly do učebny pro výtvarnou a pracovní výchovu, vyzkoušely si jazykovou a počítačovou učebnu a zatančily si v učebně přírodopisu. 😊

Celý příspěvek