Pohádkový týden plný her

Naši prvňáčci mají za sebou svůj první týden ve škole.Pomocí známých českých pohádek se žáci seznamovali s prací ve škole. Určovali počet prvků, řadili předměty podle daných pravidel, zpívali, tančili, závodili, ale také zkoušeli provádět uvolňovací psací cviky, stříhali a lepili. Vyzkoušeli si také dramatizaci pohádek a říkadla s ukazováním. Pohádky také sledovali na interaktivní tabuli. Vyplněné pracovní listy si děti odnesly domů na památku.

 

Celý příspěvek

Školení učitelského sboru z projektu EU Společně

V přípravném týdnu vyjelo 50 učitelů a vychovatelů naší školy na seznamovací pobyt do Luhačovic na hotel Adamantino. Pobyt byl naplněn školením v rámci osobnostního a sociálního rozvoje z projektu EU Společně. Aktivity se zaměřovaly na podporu spolupráce žáků ve třídě a nastavení dobrého klima ve třídě. 

 

Celý příspěvek

Zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. září proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2019/2020. Tradičně se zúčastnili starosta pan Josef Bazala, místostarostové Martin Zábranský a Kamil Psotka, starosta Kostelan nad Moravou Pavel Duda, předseda SRPŠ Josef Maňák a pan farář otec Miroslav Suchomel.  Ve slavnostní zdravici popřáli žákům hodně úspěchů  v nově rekonstruované škole. Žáčkům prvního ročníku vytvořili špalír starší spolužáci a rodiče. Všechny žáky čekaly připravené třídy a učebny. 

 

Celý příspěvek

Slavnostní otevření naší zmodernizované školy

V neděli 1. září se otevřely dveře po rekonstrukci a modernizaci učebních prostor I. a II. stupně základní školy ve Starém Městě. Všechny tři školní budovy prošly rekonstrukcemi, které byly financovány z prostředků EU. Žáci mají k dispozici nové odborné učebny fyziky, přírodopisu, chemie, 3 počítačové učebny, kuchyňky, pracovní činnosti a jazykové učebny. Na obou školách byl zajištěn bezbariérový přístup vybudováním výtahu. Celkové náklady se vyšplhaly na 80 miliónů korun. Otevření se setkalo s velkým zájmem občanů Starého Města.

Celý příspěvek

Zahájení nového školního roku 2019/2020

proběhne na II. stupni v pondělí 2. září v 8.00 hodin. Slavnostní zahájení školního roku na I. stupni proběhne na školním dvoře v 9.00 hodin. S sebou přezůvky, aktovky a psací potřeby. Ukončení je na II. stupni v 9.35 hodin a na I. stupni v 10.30 hod. Autobusy budou upřesněny. Ve středu 4. září v jídelně školy v 16.00 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 6. ročníku.

Informace pro strávníky:

Celý příspěvek