Doporučujeme

Ples rodičů

Sdružení rodičů a přátel školy ve Starém Městě pořádá v pátek 27. ledna PLES RODIČŮ. Zahájení je v 19.30 hodin v sálech Společensko-kulturního centra ve Starém Městě. K tanci a poslechu hraje hudební skupina VHS Nedakonice, v malém sále bude diskotéka DJ Jerry – laser show. Ples bude zahájen polonézou žáků 9. tříd. Letos ji nacvičují tři skupiny pod vedením Mgr. Kateřiny Bazalové, Mgr. Miroslavy Oharkové Foltýnové a Mgr. Jana Zábranského. Tradičně bohatá tombola. Vstupné 100,- Kč + 20,- Kč místenka.

WC ART

Letos se na naší škole konal již třetí ročník akce WC ART, v níž se jedná o malování plechových kójí školních záchodů za účelem zkrášlení prostředí školy. V prvním ročníku se malovalo na téma Simpsonovi. Můžete je zhlédnout v pavilonu B na patrech u VV a fyziky. Rok poté náš zcela nový EKOtým vymyslel téma nové, a to světadíly. WC u přírodopisu krášlí motivy Asie a Austrálie. Před Vánocemi se EKOtým a žáci, kteří věnovali svůj volný čas po vyučování, sešli v pavilonu A, kde se vrhli na poslední téma Afrika a Asie. Celý příspěvek

Zazpívej, slavíčku

Každoročně se na naší základní škole koná soutěž Zazpívej, slavíčku, při níž mají žáci 6. –  9. ročníku možnost ukázat, jakým hlasem byli obdařeni.

První kolo – třídní, absolvovali všichni žáci se svou připravenou lidovou písní a ti, již svým výkonem přesvědčili o svých kvalitách, postoupili dále do kola školního. A právě školní kolo se konalo ve středu 11. ledna.

Ve školním kole se ukázalo dvaadvacet zpěváků, z toho v mladší kategorii (6. – 7. ročník) se utkalo osmnáct žáků a ve starší kategorii (8. – 9. ročník) žáci čtyři. Celý příspěvek

Exkurze technického kroužku

Ve středu 11. ledna se žáci, kteří navštěvují technický kroužek, zúčastnili exkurze ve firmě BD Sensors Buchlovice, kde se vyrábějí průmyslové tlakoměry.

Po krátké úvodní prezentaci o historii a výrobním programu firmy se přesunuli do výrobní haly, kde se zájmem sledovali práci na CNC strojích a ukázku robotických strojů. Celý příspěvek

Krmítka na školní zahradě

Nastala tuhá zima a nám starost o dostatek krmiva pro ptáčky do krmítek na školní zahradě. V úterý v hodině pracovních činností se naše třída V. C vydala na zahradu sypat do krmítek. Do krmítek jsme nenasypali všechno přichystané krmení. Zima je teprve na začátku a my budeme přidávat dobroty ptáčkům postupně až do jarních měsíců. Celý příspěvek

Zimní sporty na 1. stupni

Konečně přišla ta pravá zima. Silné mrazy umožnily připravit na školním dvoře prvního stupně kluziště. Ledovou plochu nám vzorně přichystal pan školník Chlachula. Kromě radosti z bruslení, popřípadě klouzání se na ledě, to přináší dětem i zdokonalení se v zimních sportech v hodinách tělesné výchovy. Celý příspěvek