Květinové ostrovy – studna poznání

Loňský školní rok jsme zakončili pročištěním květinových ostrovů, likvidací starého porostu, řízkováním stávajících rostlin a především přípravou na novou výsadbu. V minulých dnech, kdy k nám bylo počasí přívětivé, jsme se s chutí vrhli do práce a květinové ostrovy dostaly „nový kabát“ v podobě nových trvalek a cibulovin. Žáci pracovních činností a Ekotým ve spolupráci s paní zahradnicí osázeli ostrovy novými květinami. K celkovému dokončení chybí ještě vrstva kamínků, která dodá ostrovům finální podobu. Celý příspěvek

Dvoudenní výjezd peeristů

Také letos jsme nezaháleli. Tentokrát jsme se vypravili vlakem do rekreačního střediska Slovácký Dvůr v Ostrožské Nové Vsi. V tamním penzionu proběhla krátká diskuse, kdy jsme si stanovili pravidla pobytu a toho, jak by se měl peer aktivista chovat a jak by měl v určitých situací jednat. Především jsme chtěli navázat na vzdělávání nejmladších peeristů ze sedmých tříd, se kterými pracovala školní psycholožka. Celý příspěvek

Šesté pokračování přírodovědné soutěže žáků pátého ročníku…

Ve středu 11. října  jsme na naší škole připravili již šestý ročník této soutěže, do které se zapojila družstva žáků ze ZŠ Staré Město, ZŠ Nedakonice, ZŠ a MŠ Jalubí, ZŠ a MŠ Uherské Hradiště – Větrná, ZŠ Ostrožská Nová Ves a ZŠ a MŠ Zlechov. V letošním ročníku jsme na naší škole tradičně přivítali vysoký počet účastníků. Celkem soutěžilo více než 130 dětí ve 27 družstvech. Soutěž se skládala z testu přírodovědných znalostí a praktických úkolů. Žáci postupně procházeli pěti stanovišti a sbírali body za své znalosti. Celý příspěvek

Návštěva úřadu práce

Ve dnech 9. – 11. října se postupně třídy 9. A, 9. B a 9. C prostřídaly na Úřadě práce v Uherském Hradišti. Cílem bylo získat představu o středních školách v kraji, jednotlivých studijních oborech a uplatnění absolventa v praxi. Žáci si zkusili také profesní orientaci a po vyplnění dotazníku získali přehled, na které povolání se hodí. Celý příspěvek

English night

V rámci týdne jazyků se v pátek 6. října konala Noc s angličtinou pro chlapce a děvčata z 8. ročníku. Žáci měli nabitý program, který začal hned v 17.00 seznámením s rodilými mluvčími ze Spojených států.

Program pokračoval volejbalovým turnajem, přípravou americké pizzy a nefalšovaných českých šneků, které děti tak milují. Děvčata z 8. B si připravila poznávací kvíz českých sladkostí a americké Coca-Coly s bezkonkurenční českou Kofolou. Celý příspěvek

Biomy v ZOO Zlín

Také v letošním roce se žáci 8. ročníku zúčastnili přírodovědné exkurze ve zlínské zoologické zahradě. Po dobrých zkušenostech z let předchozích jsme pro ně objednali vzdělávací výukové programy nabízené vzdělávacím střediskem zoo se zaměřením na jednotlivé biomy planety Země. Ve čtvrtek 5. října vyrazili autobusem do Lešné žáci 8. A a 8. D. Čekaly je programy s názvem „Amazonský deštný prales“ a „Život pod mořskou hladinou“. Během obou výukových programů ve vzdělávacím centru Tyrol se dozvěděli mnoho zajímavých informací a závěrem zjišťovali své nově nabyté vědomosti. Celý příspěvek

Softbalová liga se rozjela

Ve čtvrtek 5. října se uskutečnilo první kolo softbalové ligy. Na hřišti extraligových Snails Kunovice se pustilo do bojů družstvo našich dívek a kluků.

Naši kluci si po vítězství ve skupině nad Kunovicemi a našimi dívkami poradili v semifinále s Uherským Ostrohem a až ve finále podlehli ZŠ Ostrožská Nová Ves. Celý příspěvek