„Školní“ čáp

V neděli 30. července kolem deváté večer zůstalo v hnízdě pouze jedno mládě. Druhé vypadlo. Dobrou zprávou je, že je na rehabilitaci v Záchranné stanici v Buchlovicích.

Rozloučení s 9. ročníkem

Zasteskne se našim deváťákům po jejich staré škole? Možná si teprve dnes mnozí z nich uvědomili, že zítra vkročí naposledy jako žáci do oné obávané budovy, v níž strávili tolik let. Po prázdninách již získají status studenta. Odpoledne totiž proběhlo tradiční rozloučení s našimi absolventy. V 15 hodin nastoupily na pódium třídy 9. A s paní učitelkou Valíčkovou a 9. B v doprovodu paní učitelky Bazalové, Pelkové a Kašné. V 17 hodin patřil prostor místní sokolovny třídám 9. C a 9. D a jejich třídním – panu učiteli Motyčkovi a paní učitelce  Kardosové. Druhým stupněm ale většinu času žáky 9.C provázela paní učitelka Podhrázká. Celý příspěvek

Ochrana člověka za mimořádných situací

Ve středu 28. června byla pro žáky 8. ročníku přichystána akce s názvem Ochrana člověka za mimořádných situací. Žáci každé třídy byli rozděleni na dvě skupinky a postupně procházeli 4 stanoviště. Na prvním stanovišti se žáci naučili poskytovat první pomoc. Vyzkoušeli si obvazovou techniku a transport, naučili se ošetřit otevřenou zlomeninu, zastavit krvácení a resuscitovat zraněného. Na druhém stanovišti získali znalosti z oblasti topografie. Pracovali s mapou Uherského Hradiště, ve které se učili správně orientovat. Na třetím stanovišti čekala na žáky přednáška o integrovaném záchranném systému, tedy o tom, jak koordinovaně postupovat při provádění záchranných akcí. Dozvěděli se také, co si nesmí v případě ohrožení zapomenout zabalit do evakuačního zavazadla. Celý příspěvek

Zelená stezka v Kunovském lese

Dnes ráno se naši šesťáci vydali pěšky do Kunovského lesa, kde pro ně byla připravena přírodovědná soutěž ZELENÁ STEZKA. Celá soutěž proběhla v rámci odloženého Dne Země. Čtyřčlenné hlídky vyrazily postupně na trať dlouhou asi dva kilometry. Cestou plnily úkoly z oblasti ekologie, odpadového hospodářství, poznávání živočichů a rostlin. Navíc měly na trati nechystaných 30 otázek o znalostech naší i světové přírody. Po sečtení všech bodů a vypsání diplomů se mohlo přistoupit k vyhlášení výsledků. Vítězem soutěže se stalo družstvo UNICORN TÝM ve složení Katka Čejková, Klárka Truplová, Lucka Houdková a Barča Foltýnková ze 6. C. Celý příspěvek

Květinové ostrovy – studna poznání. Začínáme…

Již v únoru jsme netrpělivě očekávali, zda se nám poštěstí a staneme se příjemci grantu Zelené oázy. Grantový program Zelené oázy podporuje projekty zejména v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které přispívají k obnově přírodně a kulturně hodnotných lokalit, a to
s aktivním zapojením veřejnosti. Celý příspěvek

Den prevence

V pondělí 26. června čekal na žáky 7. ročníku pestrý program v rámci „Dne prevence“, který uspořádal žákovský parlament a zdravotníci naší školy. V dnešní době se děti stále častěji setkávají s nástrahami a závislostmi, proti kterým je tato akce zaměřena. Žáci se prostřednictvím 9 stanovišť seznamují se závislostmi, jako je kouření a alkohol, zjišťují, co způsobuje jejich užívání a jaká rizika při něm hrozí. Dnešní velkou hrozbou jsou také poruchy příjmu potravy. Žáci zjistí, co je anorexie a bulimie, jak se proti nim bránit a jak se správně stravovat. Na dalších stanovištích žáci prozkoumali hrozby reklamy a internetu. Důležité bylo také seznámit žáky s tím, jak se zachovat v případě úrazu. Vyzkoušeli si zastavit krvácení, ošetřit zlomeninu, obvazovou techniku a transport raněného. Celý příspěvek