Ukončení prvního roku kroužku barevného minivolejbalu

S nadcházejícím koncem školního roku se naši mladí barevní minivolejbalisté  v sobotu

16.června se rozloučili na beachových kurtech za sokolovnou s uplynulou sezonou tak trochu netradičním turnajem, kdy proti sobě stanuly rodinné týmy. Celkem soutěžilo 11 družstev. V družstvu byl vždy jeden rodinný příslušník a minivolejbalista. Hrálo se ve dvou skupinách. Mladší volejbalisté, tj. 1. a 2. třída, hráli podle pravidel žlutého volejbalu, Celý příspěvek

Návštěva ze Slovenska

Úterý 19. června byl den plný očekávání. Ptáte se proč? Po dvou letech jsme se měli setkat s našimi přáteli ze ZŠ Turzovka na Slovensku, se kterými již několik let aktivně spolupracujeme a vzájemně si vyměňujeme záložky do knih, vánoční a velikonoční pozdravy.

Náš společný den začal koncertem v SKC ve Starém Městě, kde jsme měli možnost zhlédnout koncert, který připravil pan Jiří Pavlica s panem učitelem Snopkem a našimi žáky. Celý příspěvek

Staroměstské notování

V úterý 19. června se žáci II. stupně vydali za znějícími tóny do SKC, kde si přišli nejen poslechnout, ale i podpořit velkým potleskem své vystupující spolužáky. Všichni ví, že mezi svými spolužáky mají velké hudební talenty. A právě tito muzikanti, převážně žáci z 9. C, tvořili velkou část programu. Sálem zněly tóny především houslí, klarinetu, flétny, piana a dalších nástrojů. Celý tento koncert byl provázen příjemnými slovy p. Pavlici, který si při závěrečné písni se všemi muzikanty zahrál. Žáci neviděli jen muzikantské výkony, ale také taneční, které byly rovněž v podání jejich spolužáků. Ano, spolužáků. A to nejen těch místních, ale také z nedalekého Slovenska – ZŠ Turzovka. Celý příspěvek

Mistrovství ČR v šachu

dav

Ve dnech 19. – 20. června jsme se zúčastnili Mistrovství České republiky v šachu, které se konalo v Kongresovém centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Utkali se zde nejlepší šachisté ze všech koutů republiky. V každé kategorii startovalo průměrně 28 družstev. Naše škola měla zastoupení v kategoriích 1. – 5. třída a 6. – 9. třída. Mladší družstvo ve složení Jan Vávra, Rostislav Procházka, Klára Spáčilová a Eduard Procházka po dobrém výkonu obsadilo nádherné 16. místo. Starší družstvo ve složení Viktorie Všetulová, Roman Lapčík, Stanislav Foltýnek, Robin Čapek a Martin Hampala vybojovalo pěkné 24. místo. Všichni se snažili a podali vynikající výkony, za což jim patří velká pochvala. Mockrát děkujeme paní Mimránkové a Trubačíkové za to, že nás na turnaj doprovázely a fandily nám. Celý příspěvek

Sportovní hry žactva

V pátek 15. června se uskutečnily již tradiční Sportovní hry žactva v prostorách Městského sportovního areálu v Uh. Hradišti. Za I. stupeň se z naší školy zúčastnil žáci IV. B. Chlapci v malé kopané a  dívky ve vybíjené. V malé kopané se chlapci utkali s pěti dalšími mužstvy a po vítězství nad Kunovicemi a remízou s Jarošovem obsadili 5. místo. V turnaji vybíjené děvčata hrála ve skupině A, kde skončila poslední. Oproti předcházejícím ročníkům jsme zde postrádali lepší organizaci akce a sportovního ducha her. Celý příspěvek

Buďme kamarádi

Dne 11. června se třídy 2. A a 3. C zúčastnily vzdělávacího programu vedeného speciální pedagožkou Mgr. Alenou Svobodovou. Cílem programu bylo přiblížit žákům svět lidí s postižením. Úvodem programu paní Svobodová žáky seznámila s jednotlivými druhy postižení. Po teoretické části přišla řada na praktickou část, v níž si žáci měli možnost vyzkoušet například manipulaci s invalidním vozíčkem, kresbu a skládání kostek nohou, psaní na Pichtově stroji, hru s hmatovým pexesem, psaní Braillovým písmem. Ve dvojicích si zkusili, jaké to je nevidět a spoléhat se na druhého v překonávání nástrah a překážek. V závěru zážitkového programu se žáci naučili několik slov ve znakové řeči. Celý příspěvek

Preventivní DEN BEZ TABÁKU

V pátek 15. června proběhla ve sportovním areálu Rybníček preventivně-sportovní akce s cílem přesvědčit děti, že kouření je nebezpečný zlozvyk. A to pro děti, ale i dospělé. Čtyři třídy našich šesťáků postupně absolvovaly připravený program. Jeho součástí byl krátký vytrvalostní běh na jeden okruh okolo fotbalového hřiště, kdy každý soutěžil nejen sám za sebe, ale i za svoji třídu. Celý příspěvek

Schůzka rodičů budoucích prvnáčků

Srdečně zveme rodiče budoucích prvňáčků na informativní schůzku, která proběhne v úterý 19. června v 16 hodin.

Schůzka se koná v budově ZŠ na náměstí Hrdinů č. 715 (žlutá budova, vchod ze dvora). Dozvíte se na ní základní informace o začátku školního roku a seznámíme Vás s vyučujícími budoucích 1. tříd a s pomůckami, které bude Vaše dítě v první třídě potřebovat.
Těšíme se na setkání s Vámi.