Ocenění metodiků prevence

img-6268V úterý 24. května se v Baťově vile ve Zlíně uskutečnilo ocenění metodiků prevence Zlínského kraje. Oceněno bylo celkem 18 školních metodiků prevence, mezi nimi i preventisté naší školy – Mgr. Milana Matyášová a Mgr. Alan Navrátil.

Ocenění metodici byli vybráni odbornou komisí složenou z pracovníků Odboru školství, Celý příspěvek

Vítězné tažení našich hlídek mladých zdravotníků

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJe úterý 24. května. Stojíme před východem školy a pozorujeme, jak déšť nekompromisně skrápí  atrium.  Místo tradiční procházky do Uherského Hradiště na okresní soutěž HMZ jedeme autobusem. Síly se svými soupeři si jedou poměřit tři staroměstské hlídky. Aula SPHZŠ  se hemží mladými zdravotníky. Krátce po vylosování soutěžních čísel usedáme k prvnímu úkolu. Celý příspěvek

Statistika 8. ročník

IMG_5172V pondělí 23. května se konala prezentace statistických šetření žáků osmého ročníku v jídelně školy. Žáci nám předložili povedené prezentace, které zpracovávali několik týdnů nejen doma, ale i v rámci hodin matematiky a informatiky. Jejich úkolem bylo zeptat se ostatních žáků naší školy nebo náhodných kolemjdoucích na tři otázky týkající se různých témat. Potom měli za úkol svá zjištění zpracovat do tabulek a grafů. Celý příspěvek

Den bez tabáku

IMG_0701V rámci projektu Efektivní prevence, který podpořilo MŠMT, proběhla v pátek 20. května ve sportovním areálu Rybníček preventivně-sportovní akce. Všechny třídy šesťáků postupně absolvovaly připravený program. Jeho součástí byl krátký vytrvalostní běh, kdy každý soutěžil nejen sám za sebe, ale i za svoji třídu. Druhou polovinu programu zahrnoval test teoretických znalostí o nebezpečí užívání cigaret a spirometrická zkouška kvality dýchacího aparátu. Celý příspěvek

Naši stříbrní atletičtí čtyřbojaři

Minulý týden v úterý se naši nejlepší atleti zúčastnili atletického čtyřboje v Uherském Brodě. Do bojů se zapojily tři kategorie: ml. žačky, st. žáci a st. žákyně. Právě dvě poslední jmenovaná družstva získala v konkurenci 11 základních škol 2. místo a postupují do krajského finále. Je to poprvé, co do krajského finále postoupila dvě družstva naší školy. Celý příspěvek

Exkurze v Moravském krasu

IMG_2960Ve středu 18. května žáci čtvrtých tříd jeli na exkurzi do Moravského krasu. Za májového slunného počasí nás nejdříve ohromily pohledy z můstků do propasti Macocha. Lesní pěšinou jsme sešli k Punkevním jeskyním, kde nás uvítal nově zrekonstruovaný vstup i přístav. Prošli jsme podzemím na úplné dno propasti, dále jsme se všichni přesunuli  k lodičkám a pluli vodní trasou po říčce Punkvě. Po svačinové přestávce následovala prohlídka Kateřinské jeskyně, která je opředena pověstí o malé Kateřince, která zde zahynula, když hledala svou zatoulanou ovečku. Zde nás nejvíce zaujal krápníkový Bambusový lesík a efektně osvětlená Čarodějnice. Velkým zážitkem byla pro nás i jízda lanovkou, která nás vyvezla zpět k parkovišti autobusů. Celý příspěvek