Školní kolo Zazpívej, slavíčku

V pondělí 13.1.2020 proběhla na naší škole soutěž Zazpívej, slavíčka. Nejlepší zpěváci vybraní z třídních kol se utkali o postup do okresního kola. Soutěže se zúčastnilo 20 zpěváků a všichni podali skvělé výkony. Do okresního kola postupují: Marek Feldvabel, Tomáš Stuchlík, Eva Bodnar, Eva Rašticová, Adam Přikryl. Všem děkujeme za předvedené výkony a postupujícím držíme palce v okresním kole, které se bude konat 18.2.2020 v Uherském Hradišti.

Karneval prvňáčků

V pondělí 20. ledna se v prostorách Společensko-kulturního centra ve Starém Městě konal Karneval prvňáčků. Naši žáci se tak proměnili v krásné víly, princezny, malé bojovníky, sportovce, kouzelníky, zvířátka a jiné pohádkové postavičky. Karnevalové dění začalo tancem a pokračovalo představováním jednotlivých masek. Po zasloužené svačince jsme plnili různé sportovní disciplíny, například jezdili na koloběžkách, skládali písmenkové puzzle, prováděli slalom a jiné zábavné činnosti.

Celý příspěvek

Ples rodičů ZŠ Staré Město se opravdu povedl

V pátek 17.1.2020 proběhl v prostorech Společensko-kulturního centra ve Starém Městě tradiční Ples rodičů. Na úvod jsme se rozloučili s dlouholetým předsedou SRPŠ Josefem Maňákem a popřáli nově zvolenému předsedovi SRPŠ panu Romanu Janíkovi a jeho realizačnímu týmu rodičů hodně zdaru v nové funkci a práci pro děti a školu. 

Celý příspěvek

MUSÍME SI POMÁHAT

Těsně před Vánocemi proběhl v tělocvičně 1. stupně Jarmark pátých tříd. Páťáci si během podzimního období vytvářeli a připravovali velké množství rozmanitých výrobků, které potom prodávali na jarmarku. Akce byla určena především dětem 1. stupně, ale malé obchodníky přišli podpořit také jejich rodiče a prarodiče.

Celý příspěvek

Zápis do 1. tříd

Dne 3. 4. 2020 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2013 až 31. 8. 2014 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 16.30 hodin. Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2019/2020 povolen odklad školní docházky.

Celý příspěvek

Přípravný kurz Předškoláčci

V letošním školním roce opět otevíráme přípravný kurz Předškoláčci. Kurz je určený budoucím prvňáčkům, kteří nastoupí v září 2020 do školy ZŠ Staré Město. Probíhat bude jednou týdně v prostorách školy. Přihlášky zasílejte do 21. 2. 2020 na e-adresu: ringova@zsstmesto.cz
Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Celý příspěvek

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020

Žáci podávají přihlášku na denní formu vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2020. Možné je ji poslat poštou, nebo osobně odevzdat na SŠ odpovědné za sběr přihlášek (nastudujte na stránkách dané SŠ). Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu.

Celý příspěvek

Ples rodičů a přátel školy ve Starém Městě

Sdružení rodičů a přátel školy ve Starém Městě pořádá Ples rodičů v pátek 17. ledna 2020 v sálech Společensko – kulturního centra (Sokolovna) ve Starém Městě. Zahájení v 19:30 hod. K tanci a poslechu hraje kapela Hallo Band a diskotéka DJ Marek Toman. V programu vystoupí 3 skupiny polonéz žáků 9. a 8. ročníku. Pro účastníky bude připravena tombola. Vstupné 100,- Kč (+ 20,- Kč místenka). Prodej místenek od 6.1.2020 od 13:00 hod. Příspěvky do tomboly se shromažďují u paní hospodářky Jany Trubačíkové.