Buďme kamarádi

Dne 11. června se třídy 2.A a 3.C zúčastnily vzdělávacího programu vedeného speciální pedagožkou Mgr. Alenou Svobodovou. Cílem programu bylo přiblížit žákům svět lidí s postižením. Úvodem programu paní Svobodová žáky seznámila s jednotlivými druhy postižení. Po teoretické části přišla řada na praktickou část, kdy si žáci měli možnost vyzkoušet například manipulaci s invalidním vozíčkem, kresbu a skládání kostek nohou, psaní na Pichtově stroji, hru s hmatovým pexesem, psaní Braillovým písmem. Ve dvojicích si zkusili, jaké to je nevidět a spoléhat se na druhého v překonávání nástrah a překážek. V závěru zážitkového programu se žáci naučili několik slov ve znakové řeči. Celý příspěvek

Preventivní DEN BEZ TABÁKU

V pátek 15. června proběhla ve sportovním areálu Rybníček preventivně-sportovní akce s cílem přesvědčit děti, že kouření je nebezpečný zlozvyk. A to pro děti, ale i dospělé. Čtyři třídy našich šesťáků postupně absolvovaly připravený program. Jeho součástí byl krátký vytrvalostní běh na jeden okruh okolo fotbalového hřiště, kdy každý soutěžil nejen sám za sebe, ale i za svoji třídu. Celý příspěvek

Schůzka rodičů budoucích prvnáčků

Srdečně zveme rodiče budoucích prvňáčků na informativní schůzku, která proběhne v úterý 19. června v 16 hodin.

Schůzka se koná v budově ZŠ na náměstí Hrdinů č. 715 (žlutá budova, vchod ze dvora). Dozvíte se na ní základní informace o začátku školního roku a seznámíme Vás s vyučujícími budoucích 1. tříd a s pomůckami, které bude Vaše dítě v první třídě potřebovat.
Těšíme se na setkání s Vámi.

EVVO Rybník

V rámci  EVVO se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili programu RYBNÍK. S pracovnicí SVČ Klubko Staré Město jsme se sešli se u rybníka Širůch. Nejprve proběhla teoretická část, ve které jsme si zopakovali, co všechno žije a roste v okolí rybníka. Poté byl čas uplatnit získané dovednosti v praxi. Děti rozdělené do skupin lovily malou síťkou z vody různé živočichy, pozorovaly je pod lupou a porovnávaly s jejich zvětšenými podobami z atlasu. Celý příspěvek

2. C a 2. D na výletě

Ve středu 6. června nastoupili žáci druhých tříd do autobusu, který je odvezl na tolik očekávaný školní výlet. Naší první zastávkou byl strážnický skanzen. Tam jsme se rozdělili po třídách a vyrazili jsme na prohlídku muzea v přírodě s ukázkami lidového stavitelství oblastí Slovácka. Seznámili jsme se se způsobem života, bydlením a hospodařením našich předků z Moravských Kopanic, luhačovického Zálesí a Horňácka. Celý příspěvek

Návštěva druhých tříd u složek IZS Zlínského kraje

V rámci preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva navštívili naši druháci Hasičský záchranný sbor a Záchrannou službu v Uherském Hradišti. Od školy vyšly všechny třídy druhého ročníku v 8 hodin a krásnou procházkou přes železniční most přišly až k záchranné službě.
Po krátké přestávce na občerstvení se třídy rozdělily na dvě skupinky. Jedna zůstala na záchranné službě a druhá šla k hasičské zbrojnici.
Hasiči žákům předvedli, jak to vypadá, když mají požární poplach a pouhé 2 minuty na to, aby se oblékli a připravili na výjezd, ukázali jim šatny, posilovnu nebo např. prostor, kde se po zásahu umývají dýchací přístroje, hadice a další hasičské vybavení. Celý příspěvek

Květnové turnaje v barevném minivolejbale

Naši malí volejbalisté a volejbalistky se v měsíci květnu zúčastnili dvou turnajů. První turnaj se konal 12. května v Uherském Hradišti v rámci Dětského sportovního dne. Zde byli pouze zástupci žlutého a oranžového minivolejbalu. Poprvé si volejbalisté zkusili, jaké je to hrát v písku, neboť se turnaj konal na beachových kurtech.

Celý příspěvek

Třeťáci v muzeu letadel

Ve středu 6. června se vydaly dvě třídy třeťáků vlakem do Kunovic do Muzea letadel. Pro některé to byla vůbec první cesta vlakem. V Kunovicích nás čekal poutavý výklad o vystavených letadlech. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je sedět v letadle L 610, které se zde vyrábí. Nejvíc nás zaujaly stíhačky a samozřejmě bývalý vládní letoun, kterým přiletěli zlatí hokejisté z Nagana. Celý příspěvek