Tajemná zákoutí budovy č. 1000

Noční život školy velmi zajímal žáky 5.C, proto se rozhodli přespat v jedné z jejích budov. Ve čtvrtek 30. května si děti sbalily batohy a spacáky, opustily domácí pohodlí a vydaly se  za dobrodružstvím do tříd, které se pomalu začaly halit do tmy. S nebývalým nadšením a spoustou buchet se nastěhovaly do školy. Po zabydlení následovaly hry a noční prohlídka potemnělé budovy. A to se teprve začaly dít věci. Mladí nocležníci cestou potkávali čarodějnice a věřte nevěřte, i medvěd tam byl. Nadpozemské bytosti začaly děti zkoušet z vlastivědy, matematiky, poznávání bylin, lukostřelby a dokonce byly nuceny lovit šváby do polévky.

 

Celý příspěvek

SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Ve čtvrtek 20. června 2019 v 16.hodin zve ředitel školy všechny rodiče budoucích prvňáčků na informativní schůzku. Schůzka se koná v budově ZŠ na náměstí Hrdinů č. 715 (žlutá budova, vchod ze dvora). Dozvíte se na ní základní informace o začátku školního roku a seznámíme Vás s vyučujícími budoucích 1. tříd, s pomůckami, které bude Vaše dítě v první třídě potřebovat.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Exkurze u hasičů a záchranářů

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 putovali druháci pěšky do Uherského Hradiště na exkurzi. Naším cílem bylo seznámit se s velmi náročnou a důležitou prací hasičů a záchranářů, jejich technikou a vybavením. Nejdříve jsme vyslechli cvičné ohlášení výjezdu. Dále jsme si prohlédli hasičskou výzbroj, kterou si děti mohly i vyzkoušet. Pak následovala prohlídka  hasičských aut i  sanitek, do kterých děti i nasedly.

Celý příspěvek

2. místo ve Slovácké softbalové lize

Dne 5.6. 2019 se odehrály závěrečné zápasy softbalové ligy. Hrálo se za krásného počasí na Kunovické Mlatevně. Naši školu reprezentovalo družstvo chlapců ve složení Kolář, Regentík, Petrucha, Machalík, Motyčka, Pohl, Habarta, Feldvabel, Dobeš, Kamenický; a družstvo dívek ve složení Burešová, Kusáková, Kročová, Smělíková, Vopatová, Zedníková, Broklová a Vagundová.

Celý příspěvek

Informace k ředitelskému volnu pro I. stupeň

V souladu s §24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsem se rozhodl vyhlásit  na dny 27. a 28. června  2019  /čtvrtek – pátek/ ředitelské volno pro žáky I. stupně z provozně-technických důvodů. Vysvědčení bude rozdáno ve středu 26.6.2019 první vyučovací hodinu a vyučování bude ukončeno v 8:40 hod.

Celý příspěvek

Muzikoterapie třetích ročníků

Ve čtvrtek  30. května se žáci třetích ročníků zúčastnili muzikoterapie pod názvem Na vlně zvuku. Úvodem se  seznámili s tím, co to vlastně muzikoterapie je a s jednotlivými etnickými hudebními nástroji, které s sebou paní lektorka přivezla.  Velkou část těchto nástrojů žáci viděli a slyšeli poprvé

Celý příspěvek

Poznávací exkurze do jižní Francie 2019

Květen přináší na naší škole už trochu tradičně poznávací zájezd s cestovní kanceláří Veligradtour. Minulý rok pro nás byla připravena na začátku měsíce exkurze Londýna a letos jsme se někteří těšili už od září, až se 20. května roztočí kola autobusu a my budeme moct vyrazit nejprve přes Rakousko a pak Itálii na bezmála dvacetihodinovou cestu k naší první zastávce.

 

Celý příspěvek