Informace k provozu škol od 24. května 2021

  1. Je umožněna osobní přítomnost všech žáků prvního i druhého stupně – bez rotací.
  2. Homogenita tříd a skupin není povinná.
  3. Antigenní testování je stanoveno na jedenkrát týdně – pondělí všichni žáci.
  4. Je umožněn provoz zájmových kroužků a výuka náboženství  (I. a II. stupeň)
  5. Další opatření zůstávají: roušky, respirátory, dezinfekce.

 

Od 17.5.2021 se vrací k prezenční výuce celý první stupeň

Od pondělí 17.5.2021 se vrací k prezenční výuce celý první stupeň. Testování bude probíhat jednou týdně v pondělí. Testy ze slin budou k dispozici pouze žákům se zdravotními obtížemi. Pokud budete chtít pro své dítě odběr obědů, je  nutno provést přihlášku (přes Strava.cz nebo telefonicky do pondělka do 8:00 hod.). Žáci nebudou automaticky přihlašováni k odběru obědů. Školní družina bude od 17.5.2021 probíhat v původních skupinách (není povinnost dodržovat homogenitu skupiny). Ranní družina pouze na školní budově č. 715.

Druhý stupeň v týdnu od 17. – 21.5.2021 prezenčně navštěvuje 8. a 9. ročník. Distanční výuka je určena v tomto týdnu pro 6. a 7. ročník. Testování pro druhý stupeň je stanoveno 2 x týdně (pondělí, čtvrtek).

Vyhlášení voleb do Školské rady při Základní škole, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Ředitel Základní školy, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vyhlašuje volby do Školské rady na základě usnesení Rady města Starého Města (Volební řád pro volby členů Školské rady při Základní škole, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace zřizované městem Staré Město) ze dne 19.4.2021 a v souladu s §167 odst. (4) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

 

Celý příspěvek

Přijímací zkoušky do matematické třídy

Vážení rodiče,

připomínáme, že  přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky proběhnou  v termínu  čtvrtek 27. května 2021. Začátek testování 8:00 hod. na adrese Komenského 1720 (II. stupeň). K prezenci se dostavte mezi 7:35 až 7:55 do školní jídelny. Program: 8:00 – 9:00 test z matematiky, 9:00 – 9:20 přestávka, 9:20 – 10:20 test studijních předpokladů. Přihlášky zasílejte nebo noste do 17. května 2021 do školy na první i druhý stupeň. Podmínkou pro absolvování přijímacího řízení je potvrzení o negativním výsledku antigenního testu (platnost 7 dní) a zakrytí dýchacích cest rouškou.

Mgr. Jan Zábranský – ředitel školy

Druhý stupeň začne v rotaci šestým a sedmým ročníkem

Vážení rodiče, 

nástup druhého stupně do školy v pondělí  10. května  začne prezenční výukou 6. a 7. ročníku. Obědy je nutno přihlásit přes www.strava.cz , mailem na jidelna@zsstmesto.cz, telefon nebo SMS do pondělka 8:00 hod. – 702 278 875. 
Žáci 8. a 9. ročníku zůstávají doma na distančním vzdělávání a do školy jdou od 17.5.2021. V pondělí 10.5.2021 se budou žáci  6. a 7. ročníku na začátku první vyučovací hodiny testovat antigenními testy Singclean (výtěr z nosu). V případě pozitivity budou rodiče informováni a žák musí opustit školu. Výuka  ve škole je podmíněna negativním testováním a nošením ochrany dýchacích cest (min. chirurgická rouška).

Mgr. Jan Zábranský – ředitel školy

   

Čísla kolem nás

Pronásledují nás všude – tulipány mají šest okvětních lístků, za deset rohlíků můžeme zaplatit 30,- Kč, vyučovací hodina trvá 45 minut, což jsou ¾ hodiny šedesátiminutové, kalendář ukazuje 18. týden roku 2021. Distanční výuka trvá s přestávkami více než jeden rok. A tak bychom mohli pokračovat do nekonečna..

Kde všude vidí čísla někteří naši sedmáci, můžete si prohlédnout v galerii. Celý příspěvek

Zpestření hodin fyziky

Distanční výuka je náročná pro všechny, ale někdy jde zpestřit. Šesťákům se to povedlo pozorováním superúplňku, který nastal v úterý 27. dubna. Na obloze byl k vidění druhý největší Měsíc v tomto roce. Jde o jev, kdy je Měsíc v úplňku a zároveň je na své dráze kolem Země nejblíže. Je tak zhruba o desetinu průměru větší a svítí více. Dubnový superúplněk měl přezdívku růžový. Hodně šesťáků jej nafotilo, přinášíme některé z jejich fotografií.

Někteří si v praxi vyzkoušeli, že se vzrůstající teplotou se mění objem pevného tělesa. I toto zdokumentovali. Občas se fyzikální zákonitosti daří téměř vyvrátit, ale i to k hodinám fyziky patří.. Celý příspěvek

Uklízíme Staré Město

V rotační výuce jsme zahájili hodiny tělesné výchovy procházkou spojenou s úklidem okolí základní školy a St. Města. Nejenže jsme se u sbírání odpadků řádně hýbali a shýbali, ale také jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí.
Sběr tento týden probíhal ve 4.třídách a v příštím týdnu se zapojí i páťáci.
Děkujeme všem zúčastněným dětem!

Celý příspěvek