Školní kolo pěvecké soutěže „Zazpívej, slavíčku“

V pondělí 16. 1. 2023 se na naší škole uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej, slavíčku. Školního kola se zúčastnilo 25 zpěváků šestých až devátých tříd. Všem děkujeme za účast a krásné předvedené výkony a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresních kolech. Výsledky: kategorie 6. a 7. třída: 1. místo Anna Gieslová, 2. místo Michaela Štolfová, 3. místo Adam Krejčiřík a Kateřina Janoušková, kategorie 8. a 9. třída: 1. místo Eva Bodnar, 2. místo Martin Šimík, 3. místo Michaela Mazůrková a Adéla Málková.

Recitační soutěž

V pondělí 16. ledna 2023 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, kam postoupili žáci z kol třídních. V letošním roce se této soutěže zúčastnil rekordní počet žáků. V 1. kategorii (6. – 7. třída) předneslo své texty 26 žáků. 1. místo získala za svůj přednes Anna Ferdová z 7. D, 2. místo Adéla Pištěková z 6. B, třetí příčku obsadila Ivana Michalčíková ze 7. E.

Celý příspěvek

Školní kolo olympiády v ruském jazyce

Koncem prosince proběhla na naší škole olympiáda v ruštině. Této soutěže se zúčastnili  žáci z 8. a 9. tříd.  Soutěžící si připravili témata, o kterých hovořili, a pak museli odpovídat na doplňující otázky. Hodnotil se obsah a projev, slovní zásoba, gramatika a výslovnost. Na 1. místě se umístila Monika Hanáčková z 9. D, na 2. místě skončila Eva Bodnar z 9. D a o 3. místo se podělili se stejným počtem bodů Jan Horák a Marek Buja z 8. D. Všem výhercům blahopřejeme. A Monice budeme přát štěstí v krajském kole, které se uskuteční v březnu.

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

Žáci podávají přihlášku na denní formu vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2023. Možné je ji poslat poštou, nebo osobně odevzdat na SŠ osobě odpovědné za sběr přihlášek (nastudujte na stránkách dané SŠ). Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu. Celý příspěvek

Zeměpisná olympiáda – kat. C (8., 9. ročník)

V pondělí 5.12. se konala Zeměpisná olympiáda pro žáky osmého a devátého ročníku. Pro žáky byly připraveny dvě části, ve kterých mohli účastníci získat maximálně 70 bodů. První část byla zaměřena na práci s atlasem, ve které si žáci ověřili praktické dovednosti s atlasem. Druhá část obsahovala písemný test geografických znalostí, jehož úkolem bylo zjistit, jak žáci zvládají pracovat s teoretickými poznatky získanými v hodinách zeměpisu. Celý příspěvek

Olympiáda z českého jazyka

Ve čtvrtek 1. 12. 2022 si mohli žáci a žákyně 8. a 9. ročníku vyzkoušet svůj cit pro jazyk.    Olympiády z českého jazyka se zúčastnilo celkem 15 žáků. Nejlépe se vyřešení mluvnické části i sepsání slohové práce zhostily dívky z 9. D. Na 1. místě se umístila Eva Bodnar, na 2. místě Barbora Sprinzlová a na 3. místě Ester Pavlicová. Děvčatům patří velká gratulace. Celý příspěvek