Archiv rubriky: Projekty ve šk. roce 2018/2019

Projekty, které realizujeme ve školním roce 2018/2019

Šablony II – projekt EU Společně

Od 1.1.2019 realizuje naše škola projekt EU v rámci výzvy Šablony II nazvaný Společně. Díky tomuto projektu škola, školní družina využívá školního speciálního pedagoga, kariérového poradce, jsou realizovány školení DVPP, doučování, projektové dny ve škole i mimo školu, zapojení odborníka z praxe, supervize a školní kluby. Doba trvání projektu do 31.12.2020.