Archiv rubriky: Projekty ve šk. roce 2022/2023

Projekt Společně IV. z Operačního programu Jan Ámos Komenský

Realizujeme projekt Společně IV.  z programu OP JAK od 1.1.2023 do 31.12.2024.

Registrační číslo projektu:  CZ.02.02.XX/00/22_002/0002908

Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výše finanční podpory:   6 812 731,00 Kč

Výše finanční podpory EU:  5 227 731,48 Kč

Výše národní finanční podpory: 1 584 976,52 Kč

Celý příspěvek