Archiv rubriky: Moderní učebny – Moderní škola

Projekt Moderní učebny – Moderní škola, realizovaný v rámci ROP Střední Morava

Moderní učebny – Moderní škola

ROPJiž čtvrtý školní rok zahájili žáci v učebnách, které byly modernizovány v rámci projektu Moderní učebny – Moderní škola. Projekt v celkové hodnotě  4 287 575 Kč byl podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, výzva č.16/2009 – 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory Rozvoj měst, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.
Jedná se celkem o šest učeben – tři počítačové a tři jazykové. Čtyři byly modernizovány v budově II. stupně školy na ulici Komenského 1720, dvě učebny (jedna jazyková a jedna počítačová) pak v budově I.stupně na náměstí Hrdinů 1000.

Projektem jsme zlepšili kvalitu výuky žáků nejen informatiky a cizích jazyků, ale i dalších předmětů.

Moderní učebny – Moderní škola

Regionální operační program Střední Morava

Regionální operační program Střední Morava

ZŠ Staré Město realizuje projekt Moderní učebny – Moderní škola v celkové hodnotě  4 287 575 Kč díky Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Střední Morava, výzva č.16/2009 – 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory Rozvoj měst, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání.
Celý příspěvek