Archiv rubriky: Projekty ve šk. roce 2015/2016

Projekty, které realizujeme ve školním roce 2015/2016.

Den prevence

IMG_1499Jako každoročně na naší škole proběhl Den prevence pro žáky 7. ročníku. V tomto školním roce konkrétně ve čtvrtek 23. června. Jedná se o akci, která se uskutečnila v rámci projektu Efektivní prevence, který podpořilo MŠMT. Celá akce se týkala problematiky prevence rizikového chování a byla rovněž orientována na chování v krizových či jinak vypjatých situacích. Na žáky čekalo celkem 9 stanovišť, na nichž si mohli zkusit zásady první pomoci, dozvědět se něco nového o poruchách příjmu potravy či nemocech s nimi souvisejících. Další stanoviště se věnovala například alkoholismu, kouření či internetu. Na každém stanovišti měli žáci možnost se něco nového dovědět a tím si rozšířit své obzory. Celý příspěvek

Nenech se zlákat

IMG_2516Dne 22. června na naší škole proběhla akce s názvem „Nenech se zlákat“. Jedná se o akci, která je součástí projektu s názvem „Jsme na palubě… Naloďte se“  zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů, který podpořil Zlínský kraj. Celá tato akce slouží jako výstraha, na co by si žáci měli dávat pozor a také jako nápověda, jak se lépe orientovat v krizových situacích. „Nenech se zlákat!“ Přesně v takovém duchu se na škole šířila atmosféra celou středu 22. června. Na naši školu zavítali žáci 5. ročníku z okolních škol, aby si nejen prohlédli školní prostředí, ale také se něco dozvěděli. Program byl jasný –  měli obejít všech 9 stanovišť, která pro ně připravil žákovský parlament i zdravotníci. Celý příspěvek

Projekt „Škola pohledem čápů“

capi_nedeleOd začátku tohoto roku se na naší škole začal realizovat projekt podporovaný Zlínským krajem „Škola pohledem čápů“. Jako na mnoha místech v republice i náš komín školní kotelny se stal domovem čápa bílého. Protože se k nám čápi pravidelně vracejí již řadu let, zahájili jsme v létě 2015 spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody, Celý příspěvek

„Nechte tabák ležet a pojďte s námi běžet …“

tabakTímto heslem se 31. května inspirovali žáci 3., 4. a 5. tříd při štafetovém běhu. Oslavili tak Světový den bez tabáku. Běhu na travnatém hřišti se zúčastnilo celkem 172 žáků. Všichni se navzájem povzbuzovali a skandovali. Celou akci pomáhali organizovat peer aktivisté ze sedmého ročníku, kteří si pro své mladší spolužáky připravili také  prezentace o škodlivosti kouření a jeho těžkých zdravotních následcích. Celý příspěvek

Den bez tabáku

IMG_0701V rámci projektu Efektivní prevence, který podpořilo MŠMT, proběhla v pátek 20. května ve sportovním areálu Rybníček preventivně-sportovní akce. Všechny třídy šesťáků postupně absolvovaly připravený program. Jeho součástí byl krátký vytrvalostní běh, kdy každý soutěžil nejen sám za sebe, ale i za svoji třídu. Druhou polovinu programu zahrnoval test teoretických znalostí o nebezpečí užívání cigaret a spirometrická zkouška kvality dýchacího aparátu. Celý příspěvek

Úspěšný závěr projektu „Na křídlech jeřábů“

logo_japonskoPáťáky čekal v pátek 6. května poslední den projektu „Na křídlech jeřábů“. Již od pondělí někteří z nich velmi pilně a pečlivě pracovali na závěrečných prezentacích spojených s tématy, které děti celým projektem provázely. Byly to Japonsko, Sadako Sasaki a Origami. Celý příspěvek

Peer program na 1.stupni

20160405_132517Tento vrstevnický program je důležitou součástí našeho Minimálního preventivního programu. Stal se na naší škole už tradicí. Navazuje na ostatní oblasti prevence rizikového chování na obou stupních základní školy ve Starém Městě. Peer programy organizuje metodik prevence v úzké spolupráci s psycholožkou naší školy. Peer aktivisté, žáci osmých a devátých tříd, Celý příspěvek

Oslava Dne učitelů

28. březen. Na tento den letos připadly hned dvě významné události. Jednak Velikonoce a jednak 20160329_070108Den učitelů, který každoročně slavíme v den narození Jana Amose Komenského, učitele národů. Ani tento rok žákovský parlament na oslavu výročí nezapomněl a připravil pro všechny učitele naší školy menší překvapení. Sotva jsme přes prázdniny stihli načerpat nové síly, o které jsme přišli díky nepřetržitému přemýšlení ve školních lavicích, už tu bylo náročné Velikonoční pondělí. Hned po něm jsme se ráno již před sedmou hodinu sešli ve školních kuchyňkách, abychom připravili překvapení pro naše vyučující. Celý příspěvek

Pan ředitel poskládal tisícího jeřába

jerabiV rámci projektu Na křídlech jeřábů, který realizuje škola pod záštitou velvyslanectví Japonska v Praze, naši páťáci v březnu vytvořili řetěz z 999 jeřábů (skládanka origami). V úterý 15. března p. ředitel  poskládal za asistence vybraných zástupců z jednotlivých tříd z ročníku posledního tisícího jeřába a společně se žáky uzavřel věnec v národních barvách. V květnu při příležitosti ukončení II. světové války zavítají zástupci velvyslanectví na naši školu, aby jim páťáci věnec odevzdali. Jeřábi pak roztáhnou pomyslná křídla a vydají se na dlouhou cestu k památníku Sadako Sasaki v Hirošimě s přáním pokoje a míru na zemi. Se skládáním panu řediteli pomáhali Eliška Vránová, Lukáš Šenkyřík a Šimon Horníček. V hodinách matematiky děti skládaly co možno největší skládanky jeřábů. Celý příspěvek