Archiv rubriky: Pro děti i rodiče

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023.

Žák podává jen dvě přihlášky na střední školy (SŠ). Může se tedy přihlásit jen na dva obory vzdělávání. Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až čtyři přihlášky ( Jednotnou přijímací zkoušku však přesto může konat pouze dvakrát). Do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoře se podávají přihlášky do 30. listopadu 2022, na ostatní, do oborů bez talentové zkoušky, do 1. března 2023.

Celý příspěvek

Staroměstští žáci ovládli okresní kolo Zeměpisné olympiády ve dvou ze tří kategorií!

Ve středu 23.2 se uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády, které se konalo on-line prostřednictvím informačního systému Masarykovy univerzity v Brně, ve kterém měli žáci za úkol získat co nejvíce bodů ve třech geografických úlohách – práce s atlasem, písemný test a praktický test zeměpisných dovedností.

Do okresního kola jsme vyslali devět nejlepších účastníků školního kola ze tří kategorií (A – 6. ročník, B – 7. ročník, C – 8.,9. ročník).

Celý příspěvek

Vítězné tažení do Šumic

Chemie nepatří zrovna mezi nejoblíbenější předměty na škole. Každý rok je problém přesvědčit někoho z žáků, aby zkusil chemickou olympiádu. Letos tomu bylo naopak. V 9.D se našel jeden odvážlivec, který si šel za svým a přesvědčil mě, že se i letos do soutěže nejlepších chemiků v okrese zapojíme. Jakub Vávra si prostě řekl, že zkusí co největší počet soutěží a na  jeho  seznamu byla i chemie. Celý příspěvek

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče,

zveme Vás na den otevřených dveří, který se uskuteční v pondělí 28.3.2022 v 15.00 a v 16.00 hod. v Základní škole Staré Město, náměstí Hrdinů 715 a 1000.

Zveme všechny rodiče předškoláčků na prohlídku školních budov prvního stupně naší školy.  Prohlídku budeme začínat vždy v přízemí budovy 715 – provede Vás a zodpoví Vaše dotazy zástupkyně ředitele Mgr. Martina Hatláková.

Den otevřených dveří

Zápis do 1. tříd

Dne 8. 4. 2022 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2015 až 31. 8. 2016 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 16.30 hodin. Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2021/2022 povolen odklad školní docházky. Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci březen v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou:

Celý příspěvek