Archiv rubriky: Pro děti i rodiče

SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Ve středu 14. června 2023 v 16 hodin zve ředitel školy všechny rodiče budoucích prvňáčků na informativní schůzku.  Schůzka se koná v budově ZŠ –  Náměstí Hrdinů č. 715 (žlutá budova, vchod ze dvora). Dozvíte se na ní základní informace o začátku školního roku a seznámíme Vás s vyučujícími budoucích 1. tříd, s pomůckami, které bude Vaše dítě v první třídě potřebovat.

 Těšíme se na setkání s Vámi.

Zápis do 1. tříd

Dne 14. 4. 2023 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2016 až 31. 8. 2017 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 16.30 hodin. Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2022/2023 povolen odklad školní docházky. Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci únoru v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Celý příspěvek

Školní řád 2022/23, Výroční zpráva 2021/2022, Brožura pro rodiče 2022/2023

Brožura pro rodiče 2022-23

Výroční zpráva 2021/2022

Školní řád 2022/2023

 

 

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023.

Žák podává jen dvě přihlášky na střední školy (SŠ). Může se tedy přihlásit jen na dva obory vzdělávání. Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až čtyři přihlášky ( Jednotnou přijímací zkoušku však přesto může konat pouze dvakrát). Do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoře se podávají přihlášky do 30. listopadu 2022, na ostatní, do oborů bez talentové zkoušky, do 1. března 2023.

Celý příspěvek