Archiv rubriky: Ekoškola

Chceme získat titul Ekoškola.

Máme to…!

A co? No přece titul Ekoškola, který se nám podařilo již potřetí obhájit.
V pátek 27. dubna na naši školu přijeli pracovníci vyslaní vzdělávacím centrem Tereza, aby zkontrolovali činnost a práci Ekotýmáků za poslední dva roky. Skupinka vybraných zástupců Ekotýmu školy se auditorům plně věnovala celý den. Provedli je po škole, seznámili je s proběhlými akcemi a systémem fungování našeho Ekotýmu. Byl to náročný den, ale vyplatil se. Zástupcům Terezy se na naší škole velmi líbilo a ocenili práci celého Ekotýmu a potažmo celé školy. Celý příspěvek

Den Země – výšlap na Brdo

V průběhu měsíce dubna se na naší škole uskutečnila řada akcí a aktivit k připomenutí Dne Země – ekologického svátku, který má upozornit na dopady ničení životního prostředí.
V pátek 20. dubna si tento svátek připomněli i žáci 6. a 8. ročníků. Zatímco šesťáci vyrazili do Kunovského lesa, tak letošní osmáky čekal tradiční výšlap v slunečných a jarem provoněných Chřibech. Celý příspěvek

Ekohraní prvňáčků

Již třetí ročník jarního Ekohraní proběhl dnes dopoledne ve školní jídelně prvního stupně. Ekotým na něj tentokrát pozval prvňáčky. Na sedmi stanovištích si pro malé kamarády připravili členové Ekotýmu rozmanité naučně zábavné aktivity, které zaměřili na poznávání bylin, stromů a živočichů. Mimo jiné si děti vyzkoušely správně roztřídit odpadky a věnovaly se i recyklaci. Celý příspěvek

Den Země tříd 2. A, 2. B

V úterý 24. dubna se třídy 2. A a 2. B zúčastnily Dne Země.
Sešli jsme se před školou za krásného slunečného počasí a s dobrou náladou. Poté jsme vyšli směrem na slepé rameno řeky Moravy, tzv. Čerťák, kde jsme měli první stanoviště.
Za pomocí šikovné paní asistentky Jitky jsme založili oheň a postupně si každý žák opekl špekáček. Celý příspěvek

Přírodou krok za krokem – jarní rostliny

Projekt druháčků „Jaro kvete“ se opírá o přírodovědné téma týkající se základních informací z oblasti jarních rostlin. Během uplynulých dvou týdnů se proměnily třídy druhého ročníku v malé kvetoucí zahrady a zahrádky. Na začátku projektu jsme si připomněli dělení rostlin podle druhu a z bylin jsme pak poznávali ty první, které na jaře lákají včeličky svými nádhernými květy, hýřícími všemi barvami, nádherně vonící léčivky a nechyběly ani květiny jedovaté či chráněné. Už víme, kde, jak a kdy rostou. Téma tohoto projektu se prolíná různými předměty – matematikou, výtvarnou výchovou, čtením, ale především prvoukou. Nové informace žáci získali vyhledáváním v atlasech rostlin a čtením textů. Své znalosti o jarních květinách procvičili pomocí pracovních listů plných luštěnek, křížovek, hádanek a básniček. Celý příspěvek

Týden plný ekohraní

Při příležitosti Dne Země, který každoročně připadá na 22. dubna, na prvním stupni probíhá již od minulého týdne několik ekologicky zaměřených aktivit. Kromě očisty přírody a sběru odpadků se všechny ročníky věnují recyklaci, problematice třídění, ochraně životního prostředí. Pro druhý a třetí ročník připravila pěkný environmentální projekt paní asistentka Umlaufová. Celý příspěvek

Sbírej, postav a hraj si!

V týdnu od 19. března do 23. března se žáci prvních a druhých tříd o přestávkách proměnili ve stavitele a nápadité architekty. Ekotým na tento týden vyhlásil soutěž ve sbírání a stavění staveb z vršků. O velkých přestávkách se tak ve třídách objevila města, přístavy, pyramidy, fotbalová hřiště a do některých přiletěli také berušky a motýli. Celý příspěvek

Turnaj ve stolním fotbálku

Ve středu 31. ledna uspořádali ekotýmáci turnaj ve stolním fotbálku. Účastnily se ho všechny třídy, z každé třídy hráli dva zástupci.
Ze všech šestých tříd postoupila do semifinále 6. C, která se utkala se 7. A. Kluci Filip Horák a Lukáš Verbík ze 6. C si vedli velmi dobře, ale na postup do finále jim chyběl jeden jediný gól. Dvojice Jirka Kamenický a Adam Pohl ze 7. A skórovala v napínavém souboji s konečným výsledkem 10:9 pro jejich prospěch. Celý příspěvek

Předvánoční Ekohraní

Stalo se již tradicí, že ekotým prvního stupně si dvakrát za rok připraví dopolední Ekohraní pro své spolužáky. Na podzim se zaměřují na recyklaci a třídění odpadků, na jaro zase na poznávání přírody. 

Ekotým se každoročně obměňuje, odcházejí páťáci a přicházejí nové posily z řad čtvrťáků.  Vůbec to nevadí,  ekotým dokázal, že pracuje skvěle a sehraně i v letošní nové sestavě. Celý příspěvek