Archiv rubriky: O škole

Vzdělávací program, historie, kontakty…

Nový termín přijímacích zkoušek do matematické třídy

Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky proběhnou nově v termínu  čtvrtek 27. května 2021. Přihlášky zasílejte nebo noste do 17. května 2021 do školy na první i druhý stupeň. 

Aktualizovaná přihláška

 

Zápis do 1. tříd

Dne 7. a 8. 4. 2021 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2014 až 31. 8. 2015 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 16.30 hodin. Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2020/2021 povolen odklad školní docházky. Maximální počet dětí k přijetí do prvních tříd je 120 žáků.

Celý příspěvek

Přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky ve školním roce 2020/21

Navazujeme na dlouholetou tradici a nabízíme ve školním roce 2021/2022 pro žáky 6. tříd studium ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. Zkoušky do této třídy se skládají z písemného testu z matematiky a z psychotestu, proběhnou ve čtvrtek 13. května 2021 v 8 hodin v budově II. stupně (Komenského 1720), přihlášku lze doručit do pátku 7. května 2021.

Celý příspěvek

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý  1. září 2020.

Slavnostní zahájení proběhne pro II. stupeň v 8:00 hod. v atriu školní budovy č. 1720 a pro I. stupeň v 9:00 hod. na nádvoří školní budovy č. 1000.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Celý příspěvek

Pokyny pro strávníky na školní rok 2020/2021

Strávníci ZŠ

Ve školních jídelnách naší základní školy je možné objednávání obědů přes internet nebo s pomocí objednávkových terminálů umístěných v jednotlivých  budovách škol. Začátek prodeje čipů a nových přihlášek strávníků pro školní rok 2020/21 bude probíhat od pondělí 24.8.2020 od 8:00 – 13:00 hod. každý den v týdnu v kanceláři vedoucích školních jídelen. Kancelář školní jídelny II. stupně bude v pátek 28.8.2020 uzavřena. Stávající strávníci budou automaticky přihlášeni od 2.9.2020. Zájemci o stravu 1.9.2020 se musí přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Celý příspěvek