Archiv rubriky: Školní rok 2016/2017

G´day! Aussie in our school….

Ve čtvrtek 7. prosince dorazila z australského Sydney Cathy, the Aussie girl, na naši školu (pozn. Sydney není hlavní město Austrálie, je největší a nejstarší, ale není hlavní město, jak se mnozí domnívají). Tato lektorka přijela v rámci spolupráce Jazykové školy Moravia Hodonín na projektový den o Vánocích v Austrálii. Celý příspěvek

Rozloučení s 9. ročníkem

Zasteskne se našim deváťákům po jejich staré škole? Možná si teprve dnes mnozí z nich uvědomili, že zítra vkročí naposledy jako žáci do oné obávané budovy, v níž strávili tolik let. Po prázdninách již získají status studenta. Odpoledne totiž proběhlo tradiční rozloučení s našimi absolventy. V 15 hodin nastoupily na pódium třídy 9. A s paní učitelkou Valíčkovou a 9. B v doprovodu paní učitelky Bazalové, Pelkové a Kašné. V 17 hodin patřil prostor místní sokolovny třídám 9. C a 9. D a jejich třídním – panu učiteli Motyčkovi a paní učitelce  Kardosové. Druhým stupněm ale většinu času žáky 9.C provázela paní učitelka Podhrázká. Celý příspěvek

Ochrana člověka za mimořádných situací

Ve středu 28. června byla pro žáky 8. ročníku přichystána akce s názvem Ochrana člověka za mimořádných situací. Žáci každé třídy byli rozděleni na dvě skupinky a postupně procházeli 4 stanoviště. Na prvním stanovišti se žáci naučili poskytovat první pomoc. Vyzkoušeli si obvazovou techniku a transport, naučili se ošetřit otevřenou zlomeninu, zastavit krvácení a resuscitovat zraněného. Na druhém stanovišti získali znalosti z oblasti topografie. Pracovali s mapou Uherského Hradiště, ve které se učili správně orientovat. Na třetím stanovišti čekala na žáky přednáška o integrovaném záchranném systému, tedy o tom, jak koordinovaně postupovat při provádění záchranných akcí. Dozvěděli se také, co si nesmí v případě ohrožení zapomenout zabalit do evakuačního zavazadla. Celý příspěvek

Zelená stezka v Kunovském lese

Dnes ráno se naši šesťáci vydali pěšky do Kunovského lesa, kde pro ně byla připravena přírodovědná soutěž ZELENÁ STEZKA. Celá soutěž proběhla v rámci odloženého Dne Země. Čtyřčlenné hlídky vyrazily postupně na trať dlouhou asi dva kilometry. Cestou plnily úkoly z oblasti ekologie, odpadového hospodářství, poznávání živočichů a rostlin. Navíc měly na trati nechystaných 30 otázek o znalostech naší i světové přírody. Po sečtení všech bodů a vypsání diplomů se mohlo přistoupit k vyhlášení výsledků. Vítězem soutěže se stalo družstvo UNICORN TÝM ve složení Katka Čejková, Klárka Truplová, Lucka Houdková a Barča Foltýnková ze 6. C. Celý příspěvek

Den prevence

V pondělí 26. června čekal na žáky 7. ročníku pestrý program v rámci „Dne prevence“, který uspořádal žákovský parlament a zdravotníci naší školy. V dnešní době se děti stále častěji setkávají s nástrahami a závislostmi, proti kterým je tato akce zaměřena. Žáci se prostřednictvím 9 stanovišť seznamují se závislostmi, jako je kouření a alkohol, zjišťují, co způsobuje jejich užívání a jaká rizika při něm hrozí. Dnešní velkou hrozbou jsou také poruchy příjmu potravy. Žáci zjistí, co je anorexie a bulimie, jak se proti nim bránit a jak se správně stravovat. Na dalších stanovištích žáci prozkoumali hrozby reklamy a internetu. Důležité bylo také seznámit žáky s tím, jak se zachovat v případě úrazu. Vyzkoušeli si zastavit krvácení, ošetřit zlomeninu, obvazovou techniku a transport raněného. Celý příspěvek

Nenech se zlákat

Dne 22. června proběhla na naší škole akce s názvem ,,Nenech se zlákat“, která byla určena žákům 5. ročníku, kteří tento den navštívili 2. stupeň. Zmíněná aktivita, kterou zorganizovali členové žákovského parlamentu, peeristé a zdravotníci, probíhá v rámci projektu Efektivní prevence, který je podpořený Zlínským krajem. Pro žáky bylo připraveno celkem 9 stanovišť, na kterých se seznámili s nástrahami dnešní doby, na které by si měli dávat pozor. Celý příspěvek

Návštěva páťáků

Ve čtvrtek 22. června měli žáci pátých tříd ze ZŠ Jalubí a ZŠ Staré Město možnost navštívit budovu druhého stupně naší školy. Přišli si totiž obhlédnout terén, kam nastoupí po prázdninách. Nabitý program si pro ně připravili žáci letošních šestých ročníků. Na páťáky čekala prohlídka školy, seznámit se mohli s odbornými učebnami, tělocvičnou a školní jídelnou. Zajímavou podívanou připravily pro budoucí žáky 2. stupně paní učitelky Kardosová a Mlčúchová, které v učebnách chemie a fyziky předvedly pokusy. Šesťáci si pro nové žáky přichystali také akční hodinu plnou her a zábavy. Hrál se Riskuj, luštily se křížovky, plnily úkoly na stanovištích atd. Doufáme, že se našim budoucím šesťákům u nás zalíbilo, a přejeme jim úspěšný start v novém školním roce. Celý příspěvek

Hrnečku, vař!

To by bylo velmi jednoduché… Žáci naší školy, kteří celý rok pravidelně navštěvovali kroužek kuchařských dovedností ANO, šéfe!, se sešli letos naposledy ve školní kuchyňce. Samozřejmě s plánem a cílem vyhrát klání mladých kuchtíků. Úkol byl jednoduchý. Uvařit cokoliv, předložit to porotě a svůj recept prezentovat. Na kuchyňském bitevním poli se nakonec vytvořila čtyři různě početná družstva. Nejmenší mělo členy dva, nejpočetnější bylo čtyřčlenné. Celý příspěvek