Archiv rubriky: Školní rok 2022/23

Spolupráce v rámci projektu Erasmus+

V týdnu od 13. 3. – 17. 3. 2023 navštívili zástupci naší staroměstské školy a Střediska volného času Klubko partnerskou školu Gymnasium Nepomucenum Rietberg spolu s mládežnickou organizací  Das Jugendaustauschwerk im Kreis Gütersloh,  Droste-Haus Verl v Německu. Partnerské školy se nacházejí ve spolkové zemi Nordrhein-Westfalen. Cílem návštěvy bylo představení vedení škol a školských zařízení, seznámení se školským systémem v Německu a domluva vzájemné spolupráce mezi žáky partnerských škol. Byl představen program výměnného pobytu žáků devátého ročníku, kteří se chystají v květnu do hostitelských rodin v Německu.

Děkujeme našim kolegům v Německu za krásné přijetí, program pobytu a těšíme se na dlouhodobou a udržitelnou spolupráci.

Celý příspěvek

Prvňáčci vítají jaro

V pondělí 20. března se prvňáčci loučili se zimou. Celé dopoledne se věnovali projektu Vynášení
Moreny. Pracovali ve skupinkách, učili se básničky a zazpívali písně o jaru. Zhlédli pohádku o této tradici. Poté za pokřiku básní se vydali s Morenou v čele k řece Moravě. U železničního mostu Morena vzplála v ohni a byla hozena do řeky. Některé děti házely vyfouklá vajíčka za Morenou. Průvod dětí s ozdobeným létečkem vítal jaro zpěvem.
Velké poděkování patří babičce Adinky Haklové z 1. B, která Morenu vytvořila.

Celý příspěvek

Okrskové kolo v recitaci

V pátek 10. 3. se uskutečnila recitační soutěž 1. stupně v Centru ekologické výchovy Žabka. Účastnily se děti ze škol Zlínského kraje. Všichni recitátoři byli velmi nadaní a vybrat jen 2 vítěze z každé kategorie bylo velmi náročné. V porotě usedli známý herec Slováckého divadla David Vaculík, ředitelka Střediska volného času Klubko Staré Město Monika Havlásková a její kolegyně Jana Březinová. Soutěže se zúčastnila za naši školu Nela Měrková ze 4. A s úryvkem z knihy Karla Čapka Dášeňka čili život štěněte. I přes neskutečný výkon, její snaha na postup nestačila, ale porota ji ohodnotila Zvláštním uznáním za její výkon. Moc děkujeme za účast a doufáme, že ve svém projevu bude i nadále pokračovat a další rok to zkusí znovu.
 
Lenka Malinová

Den otevřených dveří

Vážení rodiče,                                            zveme Vás na den otevřených dveří, který se uskuteční v pondělí 27. 3. 2023 v 15.00 a v 16.00 v Základní škole Staré Město, náměstí Hrdinů 715 a 1000. Zveme všechny rodiče předškoláčků na prohlídku školních budov prvního stupně naší školy.

Prohlídku budeme začínat vždy v přízemí budovy 715 – provede Vás a zodpoví Vaše dotazy zástupkyně ředitele Mgr. Martina Hatláková.

Celý příspěvek

Skvělý úspěch v okresním kole olympiády v němčině

V úterý 7. 3. 2023 se konalo okresní kolo olympiády v jazyce německém pro žáky základních škol a gymnázií. Soutěž proběhla na ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě.
Okresního kola se zúčastnilo celkem 17 žáků, kteří poměřili své dovednosti při poslechovém cvičení, popisu obrázku a konverzaci na vylosované téma. Hodnotila se jazyková pohotovost, kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Celý příspěvek

Lyžařský výcvikový kurz 2023

Po roční pauze jsme opět navštívili Beskydy s helmami na hlavě, lyžemi v rukou a přáním, aby nám letošní lyžařský kurz vyšel … V neděli 26. února se do Valašského království odebraly všechny třídy současných sedmáků – 7. A, 7. B, 7. C, 7. D a 7. E. Ano…, skutečně vyrazily všechny najednou. Celý příspěvek

Sv. Valentýn s Gençay aneb slavíme naše přátelství

Třídy 7. A a 7. B si dopisují se žáky z francouzského města Gencay od září a svátek sv. Valentýna jsme využili k tomu, abychom oslavili naše vzájemné přátelství. Žáci tak vyrobili krásná přáníčka s poděkováním za to, že můžou být kamarádi, a vytvořili také aktivitu se jménem jejich francouzského kamaráda. Na každé písmenko ze jména se snažili vymyslet slovo s pozitivní charakterizací.

 

Celý příspěvek

Fašanková obchůzka na škole

V pátek 24. 2. 2023 prošla školou druhého stupně fašanková obchůzka tvořená žáky školní cimbálové muziky a pěveckého sboru. Účastníci obchůzky vysvětlili tradici fašanku, masopustu a zazpívali spolužákům nacvičené pásmo. Vybrané sladkosti a finanční částky byly spravedlivě rozděleny mezi účastníky. Největší úspěch sklidily naše paní kuchařky, které napekly výborné báleše.

 

Celý příspěvek

Projekt Společně IV. z Operačního programu Jan Ámos Komenský

Realizujeme projekt Společně IV.  z programu OP JAK od 1.1.2023 do 31.12.2024.

Registrační číslo projektu:  CZ.02.02.XX/00/22_002/0002908

Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výše finanční podpory:   6 812 731,00 Kč

Výše finanční podpory EU:  5 227 731,48 Kč

Výše národní finanční podpory: 1 584 976,52 Kč

Celý příspěvek