Archiv rubriky: Školní rok 2019/2020

Rozloučení s žáky devátého ročníku

V pondělí 29.6.2020 proběhlo rozloučení se žáky devátého ročníku. Slavnostní setkání se uskutečnilo na SKC Staré Město v hlavním sále. Za přítomnosti místostarosty Starého Města Martina Zábranského a starostů spádových obcí Kostelany nad Moravou Pavla Dudy, Jalubí Karla Malovaného a Nedakonic Jaromíra Klečky se rozloučili s naší staroměstskou základní školou tři třídy devátého ročníku. Velké poděkování žákům i rodičům za bohatou účast a pochvala za připravené slohové práce a závěrečné písně. Přejeme všem hodně zdaru na středních školách. 

Celý příspěvek

Čestné uznání pro Lindu Olšákovou

Také letos vyhlásila Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti literární soutěž Píšu povídky, píšu básně…tentokrát na téma Labyrint světa, Komenský a ráj knížek.
Jaké by to bylo, kdyby místo paní učitelky/pana učitele vešel do třídy Jan Ámos Komenský? Jak by vypadala má škola snů? Ideální školní den? Jaké by to bylo být učitelem/učitelkou? Jak by měl vypadat nejlepší učitel/učitelka?
To jsou jen některá témata, nad kterými se mohly děti zamýšlet.
Celý příspěvek

Odevzdávání učebnic a předávání vysvědčení žáků I. stupně

Žáci I. stupně, kteří navštěvují školní skupiny, budou odevzdávat učebnice + žákovské knížky (1. , 2.,3. ročník) + omluvné listy (4. a 5. ročník) s třídními učiteli během posledního učebního týdne  do čtvrtku 25.6.2020. Vysvědčení těmto žákům bude předáno v úterý 30.6.2020 od 8:00 – 9:00 hod. Oběd se v tento den nevaří a školní družina již nebude fungovat.

Žáci I. stupně, kteří nenavštěvují školní skupiny, budou odevzdávat balíček s učebnicemi (v tašce) opatřený jmenovkou a třídou spolu s žákovskou knížkou nebo omluvným listem do čtvrtku 25.6.2020 do 12:00 hod. na vrátnici školy paní asistence. Vysvědčení těmto žákům bude předáno v úterý 30.6.2020 od 9:00 hod. – 10:00 hod. u třídního učitele. V tento den si mohou vyzvednout balíček s novými učebnicemi.

Vysvědčení, která nebudou vyzvednuta, je možno přebrat v kanceláři školy u paní Trubačíkové do 7.7.2020 v době od 7:30 – 14.00 hod.

Odevzdávání učebnic a předávání vysvědčení žáků II. stupně

Žáci II. stupně, kteří navštěvují školní skupiny, budou odevzdávat učebnice a omluvné listy ve škole v rámci posledních určených konzultací v tomto pořadí: 9. ročník – pondělí  22.6., 8. ročník – úterý 23.6., 7.ročník – středa  24.6., 6. ročník – čtvrtek 25.6.2020. V tyto dny si také vyzvednou nové učebnice. Vysvědčení se jim bude předávat v úterý 30.6. 2020 od 10:00 – 11:00 hod.

Žáci II. stupně, kteří nenavštěvují školní skupiny, odevzdají balíček učebnic svázaný se jmenovkou a třídou spolu s omluvným listem na vrátnici školy paní asistence nejpozději den před termínem odevzdání učebnic jejich třídy ve škole. Vysvědčení spolu s balíčkem nových učebnic si mohou vyzvednout u  třídního učitele v úterý 30.6.2020 od 11:00 – 12:00 hod. 

Seznam učebnic za jednotlivé ročníky najdete v příloze. Nevyzvednutá vysvědčení budou vydávána u paní hospodářky Trubačíkové do 7.7.2020 od 7:00 – 14:00 hod.

Seznam učebnic pro odevzdání

Soutěž Finanční gramotnost se po dvou letech vrátila a my jsme byli opět úspěšní!

V tomto školním roce se uskutečnil již 9. ročník soutěže Finanční gramotnost. Školního kola se zúčastnilo 100 žáků ze 7. D, 8. A, B, C, D a 9. C. Na prvních třech místech se umístili: Petr Jarotek 7. D, Karel Hána 8. D a Ondřej Horehleď 8. D. Pro okresní kolo jsme utvořili tříčlenné družstvo z těchto žáků, ale z důvodu velké nemocnosti žáků zastoupil Petra Jarotka v okresním kole Matěj Straka ze 7. D.

Celý příspěvek

Budoucí prvňáčci posílají pozdravy

Naši budoucí prvňáčci nezaháleli a pilně se v kurzu Předškoláčci připravovali na vstup do první třídy. Tentokrát však děti nemohly chodit na výuku do školy. Proto letošní kurz, který trval deset týdnů, proběhl online. To by se neobešlo bez vydatné pomoci jejich rodičů – za což jim tímto velmi děkuji! Děti poctivě plnily předškolácké úkoly, kreslily, malovaly a vytvářely. Podívejte se na jejich pracovní zaujetí, vydařené výrobky, skvělé stavby a radosti z hotového díla! ?
Děti, těšíme se na vás v prvních třídách!

 

 

Celý příspěvek