Archiv rubriky: Plán akcí

Výlet na Cimburk

Ve středu 7. června se žáci čtvrtých třídy vydali na školní výlet na hrad Cimburk. Všichni jsme byli v napětí, jaké počasí nás čeká. Naštěstí nepršelo. Již cestou děti plnily zadané úkoly z pracovního listu. Zjišťovaly mimo jiné, kterými vesnicemi jsme projeli. Z parkoviště U Křížku jsme vyrazili směrem na hrad. Pozorovali jsme živočichy, poznávali stromy, poslouchali zvuky kolem nás a také vnímali vůně, které nás obklopovaly. Při prohlídce hradu se nám otevřely krásné výhledy do okolí. Cestou zpět jsme zavítali ke studánce a také ke skále Kozel, kde jsme zkoumali původ pojmenování tohoto zajímavého skalního útvaru. Vrátili jsme se k autobusu, nastoupili na cestu zpět a strhl se takový liják, že bychom se před ním neukryli ani v pláštěnce či pod deštníkem. Ve Starém Městě už nebylo po dešti ani památky, tak jsme mohli v klidu vystoupit a vydat se do svých domovů.

Celý příspěvek

Pasování na čtenáře

V úterý 6.6. čekal prvňáčky slavnostní den v knihovně. Tento den se setkali s panem králem Knihoslavem a jeho chotí královnou Knihoslavou. Jejich úkolem bylo přečíst úryvek z knihy. Všichni prvňáčci zdárně zvládli úkol, protože se jim zúročilo jejich celoroční úsilí. Král poté pasoval prvňáčky na čtenáře. Děti si odnesly památeční medaili, záložku, upomínku knihu Křeček v letu od autorky Zuzany Barilové a malou sladkost.

Poděkování patří zaměstnancům Knihovny Staré Město i královské družině z Písmenkového království.

Celý příspěvek

Setkání s Patem a Matem

Ve čtvrtek 1.6. oslavily děti první třídy svůj svátek na zahradě SVČ Klubko. Byl pro děti připraven program s názvem Pat a Mat. V rámci Dne dětí jsme navštívili místní hřiště, hledali jsme ztracené Patovo nářadí u lodi Naděje v Kovosteelu a v zahradě Klubka si děti vyzkoušely svoji zručnost (zatloukání hřebíků, měření zahrady dřevěným metrem, lovení klíčů, šroubování, spojování elektrických obvodů, počítání krys a hřebíků v kanálu a malování stěny). Všechny děti byly šikovné a úkoly se jim podařily zvládnout. Druhý den se děti dočkaly sladké zmrzliny v cukrárně Anděl.

Celý příspěvek

Škola v přírodě 3.B a 3.D

V pondělí 29. 5. se vydali na týdenní školu v přírodě žáci 3. B a 3.D. Do malé vesničky Hostětín, ležící v Bílých Karpatech, známé ekologickým centrem Veronica. Děti se účastnily výukového programu Bádej a hraj, poznej svůj kraj. Hned první den jsme strávili celý den venku. Hráli jsme hry. Dozvěděli jsme se plno zajímavého o sluneční energii, lese, vodě a zahradě. Taky jsme sportovali. Druhý den si to děti maximálně užily. Seznámily se s vodou, s živočichy v potoce, které samy lovily a hrály plno her. V potoce stavěly hráze, přeskakovaly kameny a brodily se vodou.

Celý příspěvek

SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Ve středu 14. června 2023 v 16 hodin zve ředitel školy všechny rodiče budoucích prvňáčků na informativní schůzku.  Schůzka se koná v budově ZŠ –  Náměstí Hrdinů č. 715 (žlutá budova, vchod ze dvora). Dozvíte se na ní základní informace o začátku školního roku a seznámíme Vás s vyučujícími budoucích 1. tříd, s pomůckami, které bude Vaše dítě v první třídě potřebovat.

 Těšíme se na setkání s Vámi.

Poznávací zájezd – Královský Londýn a Windsor

Dny plánování a chystání se chýlily ke konci a v pondělí ráno 22. 5. 2023 nastal ten nejočekávanější den, kdy se 41 žáků devátých ročníků vydalo na velkou cestu do královského Londýna.

Projížděli jsme Německem, Belgií a ve Francii na nás v brzkých ranních úterních hodinách čekal trajekt, který nás převezl přes Lamanšský průliv do přístavního anglického města Dover. Autobus zaparkoval u hotelu, nasedáme na metro a odjíždíme do centra. Náš první velký den v Londýně je tu! Procházíme kolem budov parlamentu a známé věže Big Ben, abychom mohli jako první navštívit nejnavštěvovanější atrakci Británie – London Eye, které patří k největším vyhlídkovým kolům světa a nabízí nepřekonatelný výhled na panoramata hlavního města.

Celý příspěvek

Školní PLES SRPŠ

V pátek 19. 5. 2023 proběhl společenský večer Základní školy Staré Město, který organizovalo SRPŠ. Na plesu zatančilo 92 deváťáků polonézu a celková návštěvnost plesu byla 800 účastníků. K poslechu hrála skupina HOT Strings a DJ Jirka Tobolič. Velké poděkování učitelům za přípravu dětí na polonézu, rodičům za dary do tomboly, TK Rokasu za ukázky tanců a dětem za předvedené výkony.

Celý příspěvek