Archiv autora: webadmin

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

Žáci podávají přihlášku na denní formu vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2023. Možné je ji poslat poštou, nebo osobně odevzdat na SŠ osobě odpovědné za sběr přihlášek (nastudujte na stránkách dané SŠ). Přihláška se podává na předepsaném tiskopisu. Celý příspěvek

Zeměpisná olympiáda – kat. C (8., 9. ročník)

V pondělí 5.12. se konala Zeměpisná olympiáda pro žáky osmého a devátého ročníku. Pro žáky byly připraveny dvě části, ve kterých mohli účastníci získat maximálně 70 bodů. První část byla zaměřena na práci s atlasem, ve které si žáci ověřili praktické dovednosti s atlasem. Druhá část obsahovala písemný test geografických znalostí, jehož úkolem bylo zjistit, jak žáci zvládají pracovat s teoretickými poznatky získanými v hodinách zeměpisu. Celý příspěvek

Olympiáda z českého jazyka

Ve čtvrtek 1. 12. 2022 si mohli žáci a žákyně 8. a 9. ročníku vyzkoušet svůj cit pro jazyk.    Olympiády z českého jazyka se zúčastnilo celkem 15 žáků. Nejlépe se vyřešení mluvnické části i sepsání slohové práce zhostily dívky z 9. D. Na 1. místě se umístila Eva Bodnar, na 2. místě Barbora Sprinzlová a na 3. místě Ester Pavlicová. Děvčatům patří velká gratulace. Celý příspěvek

Oborové dny žáků 9. ročníku

Ve čtvrtek 22. 12. 2022 proběhly na škole Oborové dny žáků 9. ročníku. Pod vedením vybraných učitelů si žáci zvolili téma projektu, na kterém v prvním pololetí pracovali. Vlastní prezentaci svého tématu představili žáci svým spolužákům v ročníku. Oborové dny přinesly spoustu zajímavostí, informací a zábavy pro všechny zúčastněné. Velké poděkování učitelům i žákům za odvedenou práci. Celý příspěvek

Vánoční vystoupení školní cimbálovky a pěveckého sboru v domovech důchodců

Ve středu 21. 12. 2022 proběhlo vystoupení školní cimbálovky a pěveckého sboru v Penzionu pro seniory ve Starém Městě a v Domově pro seniory v Buchlovicích. I přes velkou nemocnost účinkujících předvedli naši žáci  půlhodinové pásmo koled a vánočních písní. Velké poděkování všem za příjemně strávené dopoledne.

Celý příspěvek