Archiv autora: Vlasta Dostálková

Cesta za pokladem

V pondělí 27. 6. se žáci 3.B a v úterý 28. 6. žáci 3.C vydali hledat poklad. Cesta byla náročná, čekalo nás plnění několika úkolů, které byly zašifrovány ve vzkazech. Podle daných indicií jsme navštívili několik stanovišť. V potravinách u paní Hráčkové jsme hádali počet rohlíků v bedně, u pana starosty skládali znak Starého Města, na Městské policii vysvobozovali paní učitelky z pout a zapáskovali policejní parkoviště, zazpívali písničky v cukrárně Nino,

Celý příspěvek

Karneval prvňáčků

V pondělí 20. ledna se v prostorách Společensko-kulturního centra ve Starém Městě konal Karneval prvňáčků. Naši žáci se tak proměnili v krásné víly, princezny, malé bojovníky, sportovce, kouzelníky, zvířátka a jiné pohádkové postavičky. Karnevalové dění začalo tancem a pokračovalo představováním jednotlivých masek. Po zasloužené svačince jsme plnili různé sportovní disciplíny, například jezdili na koloběžkách, skládali písmenkové puzzle, prováděli slalom a jiné zábavné činnosti.

Celý příspěvek

Den otevřených dveří v prvních třídách

Středa 27. listopadu byla pro naše prvňáčky opravdu slavnostním dnem. Do školy totiž ráno přišli spolu se svými rodiči, kteří se chtěli podívat, co všechno se jejich děti ve škole už naučily. Společně jsme jim ukázali, jak vypadá výuka v jazyce českém a matematice. Žáci předvedli své dovednosti ve čtení, psaní a počítání. Připravili jsme si také ukázky výuky za použití interaktivní tabule, přednes básniček, zpěv písniček, hraní společných didaktických her a mnoho dalších aktivit. Věříme, že jak rodičům, tak i jejich dětem se společně strávené dopoledne líbilo.

Pohádkový týden plný her

Naši prvňáčci mají za sebou svůj první týden ve škole.Pomocí známých českých pohádek se žáci seznamovali s prací ve škole. Určovali počet prvků, řadili předměty podle daných pravidel, zpívali, tančili, závodili, ale také zkoušeli provádět uvolňovací psací cviky, stříhali a lepili. Vyzkoušeli si také dramatizaci pohádek a říkadla s ukazováním. Pohádky také sledovali na interaktivní tabuli. Vyplněné pracovní listy si děti odnesly domů na památku.

 

Celý příspěvek

Školní výlet tříd 2. A, 2. B

Dne 26. června jsme se sešli před školou, abychom vyrazili na dlouho plánovaný školní výlet do Selského domku v Kněždubu a do větrného mlýna v Kuželově, který je technickou památkou.Odjeli jsme v 8 hodin. Prognóza počasí byla nejistá, ale jakmile jsme přijeli do Kněždubu, tak již krásně svítilo sluníčko. Zde nás již z dálky vítala usměvavá paní domácí se svými spolupracovníky.
Nejprve se děti rozdělily do čtyř skupin, které se pak střídaly v jednotlivých činnostech. Celý příspěvek

Druháci v knihovně

Žáci druhých tříd navštívili v tomto týdnu knihovnu ve Starém Městě. Tentokrát si s sebou do knihovny mohli přinést svoji oblíbenou knížku. Připomněli si, jak důležité je o knížky pečovat, jak se k nim chovat, a v neposlední řadě se dozvěděli o tom, jak knížky opravovat. Naučili se také knížky obalovat. Pro některé žáky to nebyla jednoduchá záležitost, ale nakonec to všichni s menší či větší pomocí zvládli. Celý příspěvek

Druháci v knihovně

Ve středu 25. října navštívili žáci druhých tříd knihovnu ve Starém Městě.

Zde byla pro ně připravená lekce na téma Spisovatelé a ilustrátoři. Žáci měli možnost prohlédnout si knihy známých dětských spisovatelů a ilustrátorů, jako byli například Jan Karafiát, Václav Čtvrtek, Josef Čapek, Miloš Macourek a Vladimír Jiránek. Dozvěděli se také mnoho důležitých informací ze života těchto autorů a vyslechli si i ukázky z jejich nejznámějších děl. Na závěr děti řešily rébusy a hledaly pohádkové postavy z knížek. Celý příspěvek

Pohádkový týden plný her

p1020145Naši prvňáčci úspěšně zvládli svůj start do školy.
Po celý týden je doprovázely pohádky, které jim pomáhaly překonávat úskalí spojená se školou. Spolu s pohádkovými postavami se naši malí žáčci učili nová říkadla, básničky a písničky. Nechyběly ani sportovní aktivity, štafety a soutěže družstev. Paní učitelky jim připravily spoustu pracovních listů, kde děti dokreslovaly počty různých prvků, vybarvovaly a označovaly příslušné obrázky. Celý příspěvek

Třeťáci v knihovně

P10201171Ve středu 18. listopadu navštívili žáci třetích tříd městskou knihovnu. Téma dnešní návštěvy bylo Kniha je přítel i pomocník. Žáci měli možnost seznámit se s beletrií i naučnou literaturou. Vyslechli si ukázky z knih Ivony Březinové a Martiny Drijverové. Tyto knihy si také prohlédli a ukázky z nich si potom vysvětlili a rozebrali. Mimo jiné se dozvěděli, jak se který typ knih v knihovně označuje. Naučili se hledat důležité informace v Pravidlech českého pravopisu a ve slovníku. Celý příspěvek