Archiv autora: Jaroslava Kučová

Aritmetická soutěž

„Máme to v kapse…“ Taková byla reakce paní učitelky třídní VIII.D, když se dozvěděla výsledky aritmetické soutěže.
Krajské kolo soutěže proběhlo v úterý 16. června v rámci projektu IKAP 2 a bylo připraveno pro třídní kolektivy II. stupně. Z naší školy se zapojily třídy VII.D a VIII.D. Měly devadesát minut na to, aby vyřešily 50 logických matematických úloh, které vůbec nebyly jednoduché.
VIII.D ve své kategorii zvítězila, odměnou jim bude zájezd do Olomouce do Pevnosti poznání. VII.D se raduje ze 2. místa – za odměnu mohou navštívit Experimentárium v Otrokovicích.
Blahopřejeme. Celý příspěvek

Čísla kolem nás

Pronásledují nás všude – tulipány mají šest okvětních lístků, za deset rohlíků můžeme zaplatit 30,- Kč, vyučovací hodina trvá 45 minut, což jsou ¾ hodiny šedesátiminutové, kalendář ukazuje 18. týden roku 2021. Distanční výuka trvá s přestávkami více než jeden rok. A tak bychom mohli pokračovat do nekonečna..

Kde všude vidí čísla někteří naši sedmáci, můžete si prohlédnout v galerii. Celý příspěvek

Zpestření hodin fyziky

Distanční výuka je náročná pro všechny, ale někdy jde zpestřit. Šesťákům se to povedlo pozorováním superúplňku, který nastal v úterý 27. dubna. Na obloze byl k vidění druhý největší Měsíc v tomto roce. Jde o jev, kdy je Měsíc v úplňku a zároveň je na své dráze kolem Země nejblíže. Je tak zhruba o desetinu průměru větší a svítí více. Dubnový superúplněk měl přezdívku růžový. Hodně šesťáků jej nafotilo, přinášíme některé z jejich fotografií.

Někteří si v praxi vyzkoušeli, že se vzrůstající teplotou se mění objem pevného tělesa. I toto zdokumentovali. Občas se fyzikální zákonitosti daří téměř vyvrátit, ale i to k hodinám fyziky patří.. Celý příspěvek

Matematici bodovali…

Ve středu 31. března proběhlo netradiční okresní kolo Matematické olympiády. Netradiční proto, že soutěžící byli buď doma, nebo v kmenových školách. V případě naší školy jsme konečně aspoň některé žáky uviděli „skutečné“. V průběhu dvou hodin řešili tři matematické úlohy. A nasadili všechny síly. V kategorii Z7 Michal Giesl obsadil skvělé 2. – 3. místo, v kategorii Z8 Petr Jarotek, Lukáš Malý, Matěj Straka, Martin Trňák a Jakub Vávra se spolu Celý příspěvek

Projektový den

Ve středu 27. listopadu si žáci VI.D vyzkoušeli výuku trošku jinak. Navštívili RayService ve Starém Městě a mobilní učebnu zaměřenou na pneumatiku. Nikdo nevěděl, co čekat. O to větším překvapením byl připravený program. Jedna polovina třídy zkoumala jevy, které jsou založeny na principu pneumatiky, sestavovala pneumatické obvody podle schémat i podle vlastní tvořivosti.  Pro všechny to bylo první setkání s problematikou. Celý příspěvek

Hrátky s matematikou

V úterý 18. června proběhlo na SPŠHZ v Uherském Hradišti zábavné dopoledne pro nadané žáky 5. tříd ZŠ. Hlavním realizátorem byla MAS Staroměstsko, z.s. (v rámci Implementace MAP ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost). Jednotlivé aktivity připravili vyučující matematiky naší školy, které se ovšem neobešly bez pomoci VIII.C  (třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky). Celý příspěvek