Archiv autora: Jitka Trnčáková

Třeťáci na městském úřadě

V úterý 25. října se třeťáci zúčastnili besedy na Městském úřadě ve Starém Městě, kde žáky přivítali pan starosta Martin Zábranský a pan místostarosta Kamil Psotka. Děti si prohlédly obřadní síň, kde se dozvěděly zajímavosti z historie Starého Města, seznámily se i se znakem Starého Města.  Nové pro ně byly informace o radě města, zastupitelstvu a odborech na radnici. Navštívili jsme také stanici městské policie. Během školního roku ještě třídy 3. A a 3. B zavítají i na obecní úřad v Kostelanech.

Celý příspěvek

Hasiči v druhých třídách

V měsíci říjnu proběhl v druhých třídách preventivní program Hasík. V průběhu života se totiž můžeme setkat se situacemi, kdy budeme muset volat záchrannou službu nebo se obrátit na hasiče či policii. Druháci tak měli možnost setkat se s profesionálními hasiči přímo ve škole. Dozvěděli se mnoho důležitých a zajímavých informací o jejich nelehké práci.

 

Celý příspěvek

Výlet prváků do ZOO Hodonín

Dne 18. června se žáci prvního ročníku sešli na nádraží a odjeli vlakem směr Hodonín. Pak se vydali pěšky do ZOO. Moc se těšili na zvířata, zejména na tygry a lvy. Součástí prohlídky zoologické zahrady byl výukový program s názvem „Zvuky noci“ a „Proč se plazi plazí.“ Kromě poznatků o zvířatech si děti přivezly i spoustu suvenýrů na památku.

Celý příspěvek

Slavnostní pasování čtenářů

V úterý se prváčci sešli v písmenkovém království krále Knihoslava. Všichni žáci prvních tříd dokázali, jak se naučili číst z knížky, kterou připravila paní knihovnice. Ve čtvrtek následovalo slavnostní pasování žáků do řádu čtenářského. Program zahájili herci ze Slováckého divadla scénickým čtením. Na pódiu je vystřídali prváčci se svými básničkami o písmenkách.

 

Celý příspěvek

Prváčci jako indiáni

Dne 26. dubna jsme se vydali oslavit Den Země „po indiánsku“ na zahradu SVČ Klubka. Tam jsme plnili  praktické úkoly  na stanovištích. Poznávali jsme stopy zvířat, bylinky, stromy, stavili ohniště, třídili odpad a také stříleli z luku. Nakonec jsme hledali podle indicií poklad. Žáci z prvních tříd tak ukončili projekt Indiánská matematika jako opravdoví indiáni a užili si slunečný den v přírodě.

Celý příspěvek