Archiv autora: Jan Zábranský

Autor: Jan Zábranský

ředitel školy

Umístění naší školy v rámci JPZ 2022

V přílohách můžete porovnat umístění našich absolventů  na jednotné přijímací zkoušce na SŠ ve školním roce 2021/2022 s ostatními základními školami v České republice.

Výsledky a umístění ZŠ Staré Město

JPZ2022-Komentar-k-vysledkove-sestave_ZS

Slavnostní zahájení nového školního roku 2022-2023

Dne 1. září 2022 jsme úspěšně zahájili nový školní rok 2022-2023. Slavnostního zahájení se zúčastnilo všech 784 žáků naší školy, a to 329 na prvním stupni a 455 na druhém stupni. Pozvání přijali i zástupci města pan starosta  Ing. Kamil Psotka, místostarosta Mgr. Martin Zábranský, senátor Josef Bazala, starosta Kostelan nad Moravou Pavel Duda, předseda SRPŠ Aleš Korvas a duchovní otec Miroslav Suchomel. Všem žákům i učitelům přejeme úspěšný a ničím nerušený školní rok 2022-2023.

Celý příspěvek

Volejbalové soustředění při ZŠ Staré Město

Velmi horký týden od 15. – 19.8.2022 prožily děti na volejbalovém kempu ve Starém Městě. Byl to týden plný sportu – hlavně volejbalu, ale i koupání, bowlingu, wellness a opékání, kterého se zúčastnilo rekordních 101 dětí. Děti byly rozděleny do 7 tréninkových skupin podle věku a výkonu. Velké poděkování všem trenérům, kteří se dětem věnovali. (žlutí – Míša Odstrčilová a Zuzka Valštýnová, oranžoví – Zuzka Kotačková, červení 1 – Jindra Pospíšil, červení 2 – Petr Karabec, mladší žáci – Libor Kamler, Jakub Směták a Jan Zábranský, starší žáci – Milan Zpěvák a Štěpán Stodůlka, žákyně – Lýdie Podhrázká a Monika Haničincová). Všechny děti zaslouží pochvalu za perfektní zvládnutí kempu. Děti budou pokračovat v trénincích od druhého zářijového týdne v tradičních časech.

Příští rok to zopakujeme!

Celý příspěvek

Pokyny pro strávníky na školní rok 2022/23

Strávníci ZŠ

Ve školních jídelnách naší základní školy je možné objednávání obědů přes internet nebo s pomocí objednávkových terminálů umístěných v jednotlivých  budovách škol. Začátek podání nových přihlášek strávníků pro školní rok 2022/23 bude probíhat od pondělí 29.8.2022 od 8:00 – 13:00 hod. u strávníků  II. stupně a u strávníků I. stupně od pondělí  22.8.2022 každý den v týdnu v kanceláři vedoucích školních jídelen. Stávající strávníci budou automaticky přihlášeni od 2.9.2022. Zájemci o stravu 1.9.2022 se musí přihlásit u vedoucí školní jídelny.

Celý příspěvek

Zahájení nového školního roku a organizace školního roku 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek  1. září 2022

Slavnostní zahájení nového školního roku 2022/2023 proběhne na prvním stupni v 9:00 hod. na nádvoří za školní budovou č. 1000 a na druhém stupni v 8:00 hod. v atriu školní budovy č. 1720. V případě nepříznivého počasí bude zahájení přesunuto do vnitřních prostor školy.

Celý příspěvek

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku

Ve středu 29.7.2022 proběhlo na SKC ve Starém Městě slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku. V letošním školním roce opustilo naši základní školu 107 žáků, kteří se z 95 procent dostali po přijímacích zkouškách na prvně zvolenou střední školu. K úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek jim přišli pogratulovat zástupci Starého Města – pan starosta Kamil Psotka, místostarosta Martin Zábranský, starosta Kostelan nad Moravou Pavel Duda, starosta obce Jalubí Lukáš Horák, starosta obce Nedakonice Jaromír Klečka. Rozloučení proběhlo s třídními učiteli a bylo krásným a důstojným zakončením základní školní docházky na naší staroměstské škole.

Celý příspěvek

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 15.6.2022 v 16:00 hod.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

ředitel Základní školy ve Starém Městě Vás zve na informační schůzku s vyučujícími budoucích       1. tříd. Schůzka se koná ve středu 15. 6. 2022 v 16:00 hod. v budově ZŠ na náměstí Hrdinů 715 (žlutá budova, vchod ze dvora). Dozvíte se na ní základní informace a seznámíme Vás s pomůckami, které bude Vaše dítě potřebovat.

Těším se na setkání s Vámi                                  Jan Zábranský – ředitel školy