Archiv autora: Jan Zábranský

Autor: Jan Zábranský

ředitel školy

Výsledky voleb do Školské rady ZŠ Staré Město za rodiče

Do Školské rady pro následující tříleté období byli zvoleni tito rodiče: Iva Bříštělová, Ing. Vojtěch Foltýnek, Aleš Korvas. Všem kandidátům děkujeme za projevený zájem o práci ve Školské radě a zvoleným rodičům gratulujeme ke zvolení a budeme se těšit na spolupráci. V příloze zasíláme kompletní výsledky.

Výsledky voleb do Školské rady za rodiče

 

Pozvání na slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku

Vážení rodiče žáků 9. ročníku,

srdečně Vás zveme na slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku, které proběhne v SKC Staré Město (Sokolovna) v úterý 29.6.2021. Vzhledem k panujícím opatřením proběhne rozloučení po třídách  v tomto časovém pořadí: 9.B – 16:00 hod., 9.A – 16:45 hod., 9.C – 17:30 hod., 9.D – 18:15 hod.

Těšíme se na Vás                                Jan Zábranský

Informace k provozu škol od 24. května 2021

  1. Je umožněna osobní přítomnost všech žáků prvního i druhého stupně – bez rotací.
  2. Homogenita tříd a skupin není povinná.
  3. Antigenní testování je stanoveno na jedenkrát týdně – pondělí všichni žáci.
  4. Je umožněn provoz zájmových kroužků a výuka náboženství  (I. a II. stupeň)
  5. Další opatření zůstávají: roušky, respirátory, dezinfekce.

 

Od 17.5.2021 se vrací k prezenční výuce celý první stupeň

Od pondělí 17.5.2021 se vrací k prezenční výuce celý první stupeň. Testování bude probíhat jednou týdně v pondělí. Testy ze slin budou k dispozici pouze žákům se zdravotními obtížemi. Pokud budete chtít pro své dítě odběr obědů, je  nutno provést přihlášku (přes Strava.cz nebo telefonicky do pondělka do 8:00 hod.). Žáci nebudou automaticky přihlašováni k odběru obědů. Školní družina bude od 17.5.2021 probíhat v původních skupinách (není povinnost dodržovat homogenitu skupiny). Ranní družina pouze na školní budově č. 715.

Druhý stupeň v týdnu od 17. – 21.5.2021 prezenčně navštěvuje 8. a 9. ročník. Distanční výuka je určena v tomto týdnu pro 6. a 7. ročník. Testování pro druhý stupeň je stanoveno 2 x týdně (pondělí, čtvrtek).

Vyhlášení voleb do Školské rady při Základní škole, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Ředitel Základní školy, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vyhlašuje volby do Školské rady na základě usnesení Rady města Starého Města (Volební řád pro volby členů Školské rady při Základní škole, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace zřizované městem Staré Město) ze dne 19.4.2021 a v souladu s §167 odst. (4) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

 

Celý příspěvek