Archiv autora: Ivana Buršová

Výlet na Cimburk

Ve středu 7. června se žáci čtvrtých třídy vydali na školní výlet na hrad Cimburk. Všichni jsme byli v napětí, jaké počasí nás čeká. Naštěstí nepršelo. Již cestou děti plnily zadané úkoly z pracovního listu. Zjišťovaly mimo jiné, kterými vesnicemi jsme projeli. Z parkoviště U Křížku jsme vyrazili směrem na hrad. Pozorovali jsme živočichy, poznávali stromy, poslouchali zvuky kolem nás a také vnímali vůně, které nás obklopovaly. Při prohlídce hradu se nám otevřely krásné výhledy do okolí. Cestou zpět jsme zavítali ke studánce a také ke skále Kozel, kde jsme zkoumali původ pojmenování tohoto zajímavého skalního útvaru. Vrátili jsme se k autobusu, nastoupili na cestu zpět a strhl se takový liják, že bychom se před ním neukryli ani v pláštěnce či pod deštníkem. Ve Starém Městě už nebylo po dešti ani památky, tak jsme mohli v klidu vystoupit a vydat se do svých domovů.

Celý příspěvek

Výšlap na Hluboček

V sobotu 22. dubna se vydali malí turisté na své další putování. Autobusem se přepravili do Hluku a odtud se vydali pěšky krásnou jarní přírodou. Po cestě mohli pozorovat různé živočichy: žáby, hmyz, ptáky, srnku či krtka nebo rejska. Samozřejmě došlo také na různé hry a zábavu. Počasí bylo takřka letní, takže mohli posedět, kde se jim líbilo a země nestudila. Na cestu zpět využili vlak a ze staroměstského nádraží ještě urazili kus cesty pěšky zpět ke škole.

Celý příspěvek

Dopravní hřiště

V týdnu od 17. dubna se žáci čtvrtého ročníku vydali na dopravní hřiště, aby zde dokázali, jak jsou zdatní cyklisté. Nejdříve absolvovali písemný test, ve kterém všichni uspěli. Přestože některé otázky byly opravdu záludné, nenechali se nachytat a vše zvládli na jedničku. Následovala praktická část, kde měli žáci prokázat své jízdní dovednosti. V této části zkoušky děti zjistily, že kolo sice ovládají dobře, ale ještě musí trošku zapracovat na účasti v různých dopravních situacích.

Celý příspěvek

Návštěva knihovny

Žáci čtvrtého ročníku se v tomto týdnu zúčastnili besedy v knihovně. Paní knihovnice jim připravily zajímavý program s přehledem různých žánrů, se kterými se děti mohou na svých toulkách četbou setkat. Dozvěděli se, kteří spisovatelé a ilustrátoři jsou v současné době mezi oblíbenými a také které knížky se nejvíce čtou. Někdo má rád encyklopedie, jiný dětské detektivky a někdo zase knížky s příběhy z opravdového života.

Celý příspěvek

Okrskové kolo v recitaci

V pátek 10. 3. se uskutečnila recitační soutěž 1. stupně v Centru ekologické výchovy Žabka. Účastnily se děti ze škol Zlínského kraje. Všichni recitátoři byli velmi nadaní a vybrat jen 2 vítěze z každé kategorie bylo velmi náročné. V porotě usedli známý herec Slováckého divadla David Vaculík, ředitelka Střediska volného času Klubko Staré Město Monika Havlásková a její kolegyně Jana Březinová. Soutěže se zúčastnila za naši školu Nela Měrková ze 4. A s úryvkem z knihy Karla Čapka Dášeňka čili život štěněte. I přes neskutečný výkon, její snaha na postup nestačila, ale porota ji ohodnotila Zvláštním uznáním za její výkon. Moc děkujeme za účast a doufáme, že ve svém projevu bude i nadále pokračovat a další rok to zkusí znovu.
 
Lenka Malinová

Recitační soutěž

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ve středu 8. února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V nulté kategorii prvních tříd bylo umístění následující: 1. místo – Rozálie Svobodová 1. B, 2. místo – Julie Verflová 1. A, 3. místo – Dominik Studnička 1. A. V první kategorii 2. a 3. tříd bylo umístění následující: 1. místo – Jan Přikryl 3. D, 2. místo – Lukáš Mazáč 3. B, 3. místo – Radim Křivák 2. D. Ve druhé kategorii 4. a 5. tříd se děti umístily takto: 1. místo – Nela Měrková 4. A, 2. místo –  Dorota Bičanová 4. D, 3. místo – Lucie Bělašková 4. A. Všem účinkujícím děkujeme za aktivní účast.

Celý příspěvek

Trpasličí skalní město

V sobotu 12. listopadu se vydali malí turisté do Osvětiman, aby navštívili Trpasličí skalní město ukryté v lesích.
Sluníčko nádherně svítilo a odhalovalo úžasné barvy podzimu, které jsme obdivovali po celou dobu našeho výšlapu. Skalní městečko jsme si opravdu užili a prolezli každou skulinu, do které jsme se vešli. Cestou zpět jsme pozorovali zajímavý úkaz zvaný inverze, kdy jsme si nahoře užívali nádherného slunečního svitu a dole pod námi se válela mlha, do které jsme se posléze také dostali a pocítili jsme vlhko a chlad na vlastní kůži. Náš výlet stál opravdu zato.

Celý příspěvek

Návštěva Kanady

Ne, necestovali jsme letadlem ani lodí do zámoří. Vydali jsme se směrem Jarošov objevovat krásy přírodní rezervace Kanada. V sobotu 8. října jsem se sešli u školy a pěšky vyrazili do Uherského Hradiště. Svezli jsme se autobusem do Jarošova a odtud jsme se vydali do lesa, kde jsme měli možnost obdivovat krásy odstaveného slepého ramena řeky Moravy. Les byl nádherně zbarvený a cestou jsme objevili malé ještěrky, hlemýždě a různý hmyz. Některé děti si vyzkoušely, jaké to je pozorovat les z mysliveckého posedu. Cestou zpět jsme si oddechli na odpočívadle pro turisty a vyrazili k domovu. Jsme rádi, že nám počasí opět přálo a my jsme si mohli vychutnat babí léto v jeho pravé podobě.

 

Celý příspěvek