Archiv autora: Eva Kolaříková

Školní kolo olympiády v ruském jazyce

Koncem prosince proběhla na naší škole olympiáda v ruštině. Této soutěže se zúčastnili  žáci z 8. a 9. tříd.  Soutěžící si připravili témata, o kterých hovořili, a pak museli odpovídat na doplňující otázky. Hodnotil se obsah a projev, slovní zásoba, gramatika a výslovnost. Na 1. místě se umístila Monika Hanáčková z 9. D, na 2. místě skončila Eva Bodnar z 9. D a o 3. místo se podělili se stejným počtem bodů Jan Horák a Marek Buja z 8. D. Všem výhercům blahopřejeme. A Monice budeme přát štěstí v krajském kole, které se uskuteční v březnu.

1. místo v krajském kole konverzační soutěže v ruském jazyce

Dne 9.3. se konalo ve Vsetíně krajské kolo v ruštině. Této soutěže se zúčastnili nejlepší žáci předchozích kol z celého Zlínského kraje ze základních škol, středních škol a víceletých gymnázií, kde si vyzkoušeli své znalosti a komunikativní dovednosti při poslechu, konverzaci a v případě kategorie středních škol také při popisu obrázku. Žákyně naší školy, Adéla Hastíková z 9.D, se umístila na skvělém 1.místě v kategorii žáků základních škol a víceletých gymnázií. Adélce gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy.

Školní kolo v ruském jazyce

Již druhým rokem proběhla na naší škole konverzační soutěž v ruštině. Soutěže se zúčastnili žáci v kategorii 8. a 9. tříd. Výkony soutěžících byly dosti vyrovnané a nebylo jednoduché rozhodnout o jednotlivých umístěních. Na prvním místě se nakonec umístil Adam Dostalík z 9.D, na druhém místě Adéla Hastíková z 9.D a třetí místo obsadil Jan Kalisz z 9.B. Děkujeme všem za účast a přípravu na tuto soutěž a vítězům gratulujeme.

Školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

Ve středu 17.2. proběhla distančně soutěž v ruštině. Školního kola se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd. Na 1. místě se umístil Jan Kalisz (8.B), na 2.místě Tereza Malá (9.C) a 3. místo patří Kláře Smištíkové (9.D). Žáci si mohli prověřit své znalosti v oblasti poslechu bez opory textu, gramatiky a slovní zásoby.

Celý příspěvek