Dukovany po dvouleté pauze

Ve čtvrtek 16. 6. třídy devátého ročníku navštívily jadernou elektrárnu Dukovany a přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice. Program byl velice štědrý, dokonce jsme stihli po příjezdu krátkou procházku k rozhledně Babylon. Následně jsme se přemístili do vodní elektrárny Dalešice a začali zde naši prohlídku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, podívali se do strojovny a měli příležitost vidět zblízka vysloužilou Francisovu turbínu, která váží asi 80 tun. Poté už na nás čekal program v jaderné elektrárně Dukovany, kde nám paní průvodkyně popsala důkladně obsah a chod této elektrárny. Mohli jsme si vyzkoušet projít přístrojem, kterým procházejí pracovníci pro detekování radioaktivního ozáření, viděli jsme model elektrárny a zařízení zobrazující neviditelné stopy radioaktivních částic. Poté jsme se již odebrali do autobusu a za deštivého počasí jsme dojeli zpět do Starého Města. Byl to zajímavý a poučný zážitek, který nás všechny přiblížil více ke světu energetiky.

Aneta Šleglová, 9.A

 

Sdílejte!