Projekt Moravský kras

Žáci čtvrtých ročníků se v pátek 25. června vypravili na exkurzi, aby se seznámili s lokalitou CHKO Moravský kras, propastí Macochou a Punkevními jeskyněmi. Dověděli se zde o vzniku vápencových jeskyní a poznali různé druhy krápníků. Prohlídku zakončili plavbou na člunech po řece Punkvě. Cestou poznávali různé druhy živočichů a rostlin a všímali si různorodosti místní krajiny.

 

Exkurzi předcházely různé činnosti spojené s daným tématem, kde si žáci připomněli nově nabyté vědomosti z hodin vlastivědy, přírodovědy a literatury. Ve škole  si ještě děti zopakují a připomenou, co se vše na své cestě dověděly a některé poznatky využijí v dalším studiu výše zmíněných předmětů. Všem se projektový den velmi líbil a určitě se do těchto míst ještě někdy podívají, neboť v této lokalitě je jistě co objevovat.

 

Sdílejte!