Projektový den na Modré

V pátek 11.6. se žáci čtvrtých tříd sešli před školou a vydali se turistickým tempem na Modrou. Zde nás čekal projektový den týkající se historie i živých organismů. Děti navštívily Archeoskanzen a Živou vodu. Ve skanzenu jsme si s průvodci prohlédli Velkomoravské opevněné sídliště, zahloubené příbytky polozemnice, hospodářské stavby, dílny, kamenný palác velkomoravských knížat, církevně – vzdělávací areál.

Velkomoravský učitel nás informoval o Cyrilu s Metodějem a písmu hlaholici. Velmi se děti těšily do areálu Živá voda, kde se seznámily s expozicí vodních ptáků. Největším lákadlem byl tunel v expozičním muzeu v hloubce 3,5 m s našimi původními druhy ryb. Všem se líbila vyza velká, sumci, jeseteři, kapři, líni a další druhy ryb. Velkým zážitkem bylo nedobrovolné koupání v přírodním koupacím biotopu. Projektový den se vydařil.

Sdílejte!