Závěrečný e-Twinningový projekt se vydařil na jedničku!

S návratem žáků k prezenční výuce čekalo na třídu 7.D velké překvapení. Jelikož je letošní školní rok celý netradiční, tak se není čemu divit, že si tak žáci mohli konečně v jarních měsících rozbalit podzimní a vánoční balíky z Francie. V podzimním balíku měl každý žák od svého kamaráda vyrobenou tzv. knihu s názvem „Můj podzim“, ve které nechyběla báseň, sušené listy a fotografie z blízkého okolí. Vánoční balík byl velmi tematicky příjemný, francouzští žáci vyrobili pro každého kamaráda adventní kalendář plný sladkostí a nechybělo ani přáníčko.

Ihned po rozbalení obou balíků jsme se rozhodli, že než si budou naši francouzští kamarádi užívat letních prázdnin, potěšíme je a vyrobíme tak každému knihu s jarní a letní tématikou. A protože k létu patří cestování, zahrnuli jsme do našeho projektu mapu České republiky, do které pak každý žák zaznačil místa, kam se rád vrací, anebo má v plánu se podívat.

Tímto bych chtěla žáky 7.D velmi pochválit, protože se pustili do daného projektu s nadšením. Opět ukázali, že je jim anglický jazyk hodně blízký, dokázali popsat oblíbená místa v naší zemi, psát o počasí a o plánech, na které se těší v letních měsících. Nezbytnou součástí každé knihy byly různé dárečky, které jistě francouzské žáky potěší. Ráda bych poděkovala mé kolegyni p. učitelce Chvojkové za pomoc a aktivní se podílení při realizaci na posledním projektu v tomto školním roce. Velké poděkování za spolupráci patří i rodičům!

Jsem velmi potěšena, že se nám v tomto ne moc klasickém školním roce podařilo v rámci e-Twinningu zrealizovat alespoň část projektů. Jistě to byla pro žáky příjemná zkušenost, mnohdy mohli skrze dopisy a přáníčka sdílet své pocity v rámci různých epidemiologických opatření, která nás během školního roku provázela. Spoustu nápadů na zajímavé projekty si tedy ponecháme na příští rok a myslím, že se bude na co těšit.

Sdílejte!