Rozhodnutí o přijetí do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých uchazečů do matematické třídy 2021

Sdílejte!