Výsledky přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky 2021

Seznam přijatých žáků pod osobním číslem  bude zveřejněn na webových stránkách v pátek 28.5.2021 do 14:00 hod.

výsledky matematická 2021

Sdílejte!