Vyhlášení voleb do Školské rady při Základní škole, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Ředitel Základní školy, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vyhlašuje volby do Školské rady na základě usnesení Rady města Starého Města (Volební řád pro volby členů Školské rady při Základní škole, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace zřizované městem Staré Město) ze dne 19.4.2021 a v souladu s §167 odst. (4) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

 

Termíny voleb a termíny uplatnění kandidatur zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady:

  1. Volba zástupců zákonných zástupců žáků se uskuteční od 25. 5. 2021 do 8.6.2021 do 14:00 hod. Volební formuláře s kandidáty budou rozeslány přes elektronickou žákovskou knížku zákonným zástupcům žáků 25.5.2021.
  2. Kandidatury na člena Školské rady za zákonné zástupce žáků je možno uplatnit do 24. 5. 2021 do 14.00 hodin elektronickým podáním zprávy řediteli školy přes elektronickou žákovskou knížku (s žádostí o potvrzení zprávy). Stačí formulace: Souhlasím s kandidaturou do Školské rady za zákonné zástupce žáků (jméno, příjmení – rodiče).
  3. Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od  25. 5. 2021 na internetových stránkách školy a volební formulář s kandidáty bude zaslán do elektronické žákovské knížky zákonným zástupcům. Zde ho rodiče elektronicky vyplní a odešlou do 8.6.2021.
  4. Do Školské rady se volí tři zástupci zákonných zástupců žáků.

Mgr. Jan Zábranský – ředitel školy

Sdílejte!