Vzdělávací program

S výukou podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro život jsme začali ve školním roce 2006/2007, každoročně prochází úpravami. Poslední významné změny jsme zapracovali před začátkem tohoto školního roku. Součástí jsou i pravidla hodnocení.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Sdílejte!