Provoz školních skupin od 25.5.2020 – už je to tady

Vážení rodiče,

do školních skupin se přihlásilo 260 žáků prvního stupně. Sraz přihlášených žáků 1. stupně bude v pondělí 25.5.2020 od 7:30 – 7:45 hod. před školní budovou Komenského 1720  II. stupně ZŠ Staré Město. Zde bude taktéž  probíhat dopolední výuka a odpolední školní družina až do 30.6.2020. První den vyzvedávají žáky před školou třídní učitelé, další dny žáci po vstupní desinfekci procházejí do své třídy, kde je čekají třídní učitelé. Děti se přezouvají  a převlékají ve třídě (přezouvat se nemusí).

Žáci z Kostelan nad Moravou vystupují ráno ze školního autobusu na autobusové zastávce Bratří Mrštíků, odkud je odvádí p. uč. Dohnalová do školy. Dopolední výuka je vedena ve všech školních skupinách třídními učiteli (viz příloha rozpis učeben) kromě třídy V.A, kterou vzhledem k nízkému počtu přihlášených dětí (8) bude vést za online podpory třídní učitelky paní asistentka Hubáčková. Odpolední školní skupiny budou vedeny vychovatelkami, asistentkami pedagoga a netřídními učiteli.

Nezapomeňte odevzdat v den nástupu v pondělí 25.5.2020 podepsané čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění  a rizikových faktorů v rodině. Bez odevzdaného prohlášení nelze vpustit dítě do školy. Děkujeme za pochopení. (viz příloha – Čestné prohlášení)

PROVOZ:

7:30 – otevřena škola

7:55 – 11:30 dopolední výuka 1. a 2. ročníku

7:55 – 12:30 dopolední výuka 3.,4.,5. ročníku

10:50 – 12:45 výdej obědu

11:30 – 16:00 odpolední školní družina

Oběd:

Ten, kdo se nahlásil k odběru obědů  ve škole, je automaticky přihlášen od 25.5.2020 až do 30.6.2020. Vaří se pouze jedno hlavní jídlo. Jídelníček najdete na www.zsstmesto.cz pod odkazem jídelníček II. stupně.  Odhlášky lze učinit telefonicky nejpozději od 6:30 – 7:15 hod. v den odběru na tel. čísle: 702 278 874 (p. Chvílová – vedoucí šk. jídelny). Žáci z Kostelan nad Moravou , kteří se u nás ještě nestravovali, musí vyplnit přihlášku do školní jídelny a souhlas se zpracováním osobních údajů. (viz příloha – Přihláška ke stravování a Souhlas se zpracování osobních údajů)  Odevzdáte první den nástupu třídní učitelce. Celkové vyúčtování bude provedeno ke dni 30.6.2020.

Školní družina:

U žáků, kteří budou využívat odpolední školní družinu prosíme o informaci, kdy budou ve školní družině končit a kdo děti bude vyzvedávat. (viz příloha – Vyzvedávání dětí ze ŠD). Děti z Kostelan nad Moravou budou doprovázeny asistentkou pedagoga na linkové autobusy na zastávku Finská čtvrť. (Zaškrtněte prosím ve formuláři, na který autobus mají být vaše děti odváděny.)

Nezapomeňte:

Dítě má mít s sebou na každý den dvě roušky a sáček na roušku. Pohyb ve společných prostorech školy je v roušce ( chodby, záchody, jídelna, příchod do školy a ze školy, atrium). Nošení roušky ve třídě záleží na vyučujícím. Snažme se o dodržování 2m rozestupů. Škola se bude v průběhu dne průběžně desinfikovat (hlavně toalety, kliky, baterie, zábradlí). U dětí povinná desinfekce rukou při vstupu do školy a před odchodem do jídelny.

příloha čestné prohlášení

Přihláška ke stravování

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyzvedávání z odpolední školní družiny

učebny

ochrana_zdravi_zs

Sdílejte!