Hrátky s matematikou

V úterý 18. června proběhlo na SPŠHZ v Uherském Hradišti zábavné dopoledne pro nadané žáky 5. tříd ZŠ. Hlavním realizátorem byla MAS Staroměstsko, z.s. (v rámci Implementace MAP ve spolupráci s Pracovní skupinou Matematická gramotnost). Jednotlivé aktivity připravili vyučující matematiky naší školy, které se ovšem neobešly bez pomoci VIII.C  (třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky). Její žáci zabezpečovali jednotlivá stanoviště – Ubongo, Speedmat, Logeo, zápalkové úlohy, úlohy jedním tahem, kvíz, křížovky a osmisměrky, úlohy z Pythagoriád.
Překvapením na závěr bylo Marshmallow – stavba ze špaget. Nejvyšší stavba měla 60 cm.

Poděkování patří nejen nadšeným páťákům, ale i zodpovědným osmákům, kteří si na jedno dopoledne vyzkoušeli funkci učitele.

Sdílejte!