Muzikoterapie třetích ročníků

Ve čtvrtek  30. května se žáci třetích ročníků zúčastnili muzikoterapie pod názvem Na vlně zvuku. Úvodem se  seznámili s tím, co to vlastně muzikoterapie je a s jednotlivými etnickými hudebními nástroji, které s sebou paní lektorka přivezla.  Velkou část těchto nástrojů žáci viděli a slyšeli poprvé

Například slyšeli, jak zní gong, a pocítili vibrace z něj, když se na něj zahrálo. Dalšími zajímavými nástroji byla fujara, djembé, kalimba, brumle, frčák, šamanský buben, didgeridoo, Koshi zvonečky, dešťová hůl, ocean drum a tibetská miska. Zajímavé informace se dozvěděli o didgeridoo. Hraje se na něj za pomocí využití tzv. cirkulárního dechu a zhruba rok trvalo, než se na něj paní lektorka naučila správně hrát. Další působivé informace byly, že kalimba má jiný zvuk za pomocí řetízku a bez něj, že dešťová hůl pochází od původních obyvatel Ameriky, kteří jej vyráběli z dutých kaktusů plněných semínky a užívali jako ceremoniální nástroj. Po představení všech etnických nástrojů si žáci natrénovali jednoduchý rytmus, který následně bubnovali na bubínky djembé.  Na závěr všichni žáci hromadně zaimprovizovali při muzikoterapeutickém orchestru a tečkou na konec bylo zpívání v doprovodu hry na tibetskou misku a zazvonění na  Koshi zvonečky s individuálním přáním každého z žáků.

 

Sdílejte!