Aussie girl in our school again. Australanka znovu na naší škole.

Theme Day – Easter holiday

I letos na jaře k nám zavítala rodilá mluvčí Cathy z daleké Austrálie a vyučovala naše žáky o tradicích Velikonoc  v anglicky mluvících zemích i po celém světě. Žáci se dovídali zajímavosti z celého světa a zopakovali si slovní zásobu související s tímto tématem.

A Vy znáte tradiční Velikonoce v Austrálii, kde probíhá právě podzim? Rodiny jsou hlavně spolu, modlí se a pečou velikonoční Easter buns jako v Anglii, odkud tento křesťanský svátek převzali.

 

Easter in  Australia / Velikonoce v Austrálii

  • Australian  Easter is celebrated in the autumn season
  • Easter for Australians starts on Good Friday  and ends on Easter Monday.
  • Like in other parts of the world,  Easter is time of praying and family gathering
  • People in Australia eat Hot Cross Buns on Good Friday. They are sort of pastry made with dried fruit. A cross is put on top of each bun.
  • Easter egg hunts for children are a very popular activity on the day of Easter.
  • The Easter Bunny  is in Australia replaced by the Bilby

A protože víme, že naše stránky čtou až v daleké Austrálii, a to pravidelně, zdravíme tímto do Sydney, Melbourne i  Perthu.

Wherever we have friends and colleagues. We miss you all!

Sdílejte!