Škola v přírodě III.A, III.B

V pondělí 8. 4. jsme třídy  III.A a III.B jely na Chaloupky na Vysočinu. Po cestě jsme zpívali. Cesta byla dlouhá, ale když jsme zpívali a vykládali si, tak jsme úplně zapomněli, kolik je hodin. Pak jsme dorazili na místo. Překvapilo nás teplo. Po prvním dnu jsem věděl, že to tady bude super.    Filip Klimeš, III.B                                                                                                                          Nejvíc se mi líbilo zapaování ohně a táborák, noční hra, hra elektrárny, kácení stromů, jídlo, obchůdek, výlet na farmu, potok a lektor Kuba.

Nikolas Dostálek, III.A

Konečně po třech hodinách nás dopravili do Chaloupek. Začal první den a nezdálo se, že by byla zábava, ale odpoledne jsem změnil názor. Nejvíc se mi líbila noční hra, protože bych ji a ani ostatní programy nedokázal vymyslet. Jako třeba i kácení dřeva. Zažil jsem nejlepší výlet ze všech.

Tobiáš Bardoň, III.B

Mně se nejvíc líbila noční hra a táborák, taky chození v gumákách v potoce, hrátky s ohněm a výlet na farmu do Zašovic.

Kristýna Hrazdirová, III.A

 Dojeli jsme na Chaloupky a ubytovali jsme se. Celých pět dní jsme se seznamovali s živly. První den byl živel VODA. Hráli jsme hry a lovili vodní breberky. Potom jsme chodili v potoku a pouštěli lodičky. Druhý den byl živel ZEMĚ. Šli jsme do lesa chytat lesní breberky. Třetí den byl živel VZDUCH. Stříleli jsme z luku. Pak jsme šli pěšky do Zašovic na farmu. Po cestě zpátky jsme z kopce váleli sudy. Čtvrtý den byl živel OHEŇ. Ten mě bavil nejvíc. Naučila jsem se křesat křesadlem. Pátý den jsme měli všechny živly. Hrou na elektrony jsme si ohřáli konvici s čajem a přípitkem se rozloučili.

Klára Silná, III.B

Hry a aktivity byly zábavné. Hra s elektrárnami byla super. Líbila se mi noční hra se světýlky, táborák a špekáčky.

Klára Hrudňáková, III.A

Na Chaloupkách jsme byli pořád venku. A taky tam byli moc dobří lektoři. Nejvíc mě bavila noční hra. Měli jsme na pokoji nepořádek, ale když bylo bodování, tak jsme se pokoj snažili uklidit.

Erik Kovář, III.B

Mně se nejvíc líbilo opékání špekáčků a ještě téma vzduch, protože jsme stříleli z luku.

Jakub Martinák, III.A

V pondělí jsme chytali vodní bezobratlovce a pouštěli lodičky. V úterý jsme chytali bezobratlovce v lese. Večer jsme se bavily třídy navzájem. Ve středu jsme stříleli z luku a večer karneval. Učili jsme se rozdělávat oheň, káceli stromy, opékali špekáčky a hráli noční hry.

Kristina Vrběcká, III.B

Nejvíc se mi líbilo vyrábění náramků. Moc se mi to povedlo.  Jsem velmi ráda.

Ema Zimčíková, III.A

První den jsme měli živel voda, další země, potom vzduch a čtvrtý den byl nejlepší živel oheň. Ale pátek byl ještě lepší a fantastičtější, protože jsme hráli hru se všemi živly a na rozloučenou vypili čaj. A nejvíc chci pochválit lektory, paní učitelky a asistentky.

Rozárka Škopíková, III.B                                                                           

 

 

Sdílejte!