Revolution train

Projekt s názvem Protidrogový vlak. Do tohoto vlaku měli namířeno 1.4. všichni žáci 8. ročníku. Úkolem tohoto projektu je rozšířit přístupy primární prevence nejen žákům, ale i široké veřejnosti. Multimediální výbava vlaku přinesla skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání trochu netradiční formu prevence proti drogám, proti vyřknutí: „Ano.“, kterým začíná první kontakt s drogou, později s drogami.

Cílem programu, který trval zhruba 90 minut, bylo efektivně zapůsobit na žáky, na jejich pohledy na legální a nelegální drogy, závislosti, na domýšlení důsledků, dívání se na věc i z jiného úhlu pohledu a zároveň je inspirovat k pozitivním životním volbám a uspořádání si správného žebříčku vlastních životních hodnot.

Uvnitř byly vagóny temné a na stěnách byly lidské orgány, které se každým postupem do dalšího vagónu měnily k horšímu, stejně tak jako uživatelům drog. Mnozí vstupovali do vagónu se strachem a obavami, jelikož nevěděli, co je čeká. Každý vagón obsahoval část dokumentu o tom, jak mladí lidé snadno propadnou drogám. Sami viděli, že téměř vždy to začíná docela nevinně, avšak dopady bývají přímo katastrofální. Po zhlédnutí části dokumentu žáci odpověděli na otázky v dotazníku a poté postoupili do druhé části vagónu, kde se objevila místnost či místo z dokumentu (bar, autonehoda, vězení, ordinace, továrna, kde žili ad.). Celkové provedení projektu bylo výborné.

Je skvělé, že žákům bylo umožněno zažít, naštěstí jen pasivně, 90 minut špatně zvolené trati životního vlaku člověka.

Sdílejte!