Třeťáci na městském úřadě

Ve středu 3. října se třeťáci zúčastnili besedy na Městském úřadě ve Starém Městě. Vzhledem k velkému počtu dětí jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedné se ujal starosta Josef Bazala a místostarosta Martin Zábranský.

Děti navštívily obřadní síň, kde se dozvěděly zajímavosti z historie Starého Města. Seznámily se se znakem Starého Města, na kterém je vyobrazen kostelík, řeka Morava a palisáda. Nahlédli jsme do zasedací místnosti, kde se schází pravidelně zastupitelé města, které si zvolili občané Starého Města a kteří řídí chod města. Nové pro ně byly informace o radě města, zastupitelstvu, odborech na radnici a správě majetku. Další skupina zase s velkým zájmem poslouchala a zajímala se o zbraně, kamerový systém  a vybavení policejního auta na stanici městské policie. V pondělí 8. října třída III. B zavítala také na Obecní úřad do Kostelan nad Moravou, odkud pochází 6 žáků. I tam jsme strávili úžasné dopoledne s příjemným panem starostou Pavlem Dudou. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, pohráli si na hřišti a opekli špekáčky. Těmito návštěvami  si žáci prohloubili své vědomosti v projektovém vyučování Naše obec. Znalosti obohatí obrázky a zajímavostmi, které vyhledají na internetu doma i ve škole. Určitě si tak hravě poradí s pracovními listy, které pro ně připraví paní učitelka, a připraví ve skupinách krásné prezentace.

Děkujeme panu Bazalovi, panu Zábranskému i panu Dudovi z Kostelan za příjemně strávený čas a těšíme se na další setkání.

Sdílejte!