Olympijský den aneb Klubkiáda 3. tříd

V pondělí 17. 9. se konalo velké sportovní setkání žáků třetích ročníků s cílem poměřit si svou fyzickou zdatnost, sílu a vytrvalost. Soutěžilo se na nových venkovních sportovištích budovy druhého stupně naší školy v různých disciplínách: hodu, skoku do dálky, běhu krátkém i dlouhém, střelbě z pistole a pro žáky i v úplně nové disciplíně vrhu koulí.

Vítězové v jednotlivých disciplínách se lišili, ale v součtu všech umístění si odnesli kovy nejcennější tito chlapci: 1. místo Tomáš Vybíral z 3. D, 2. místo Jakub Bartoš z 3. D a 3. místo Tobiáš Bardoň z 3. B. Nejúspěšnější dívkou byla a na 1. místě skončila Adriana Štanglová z 3. C, na 2. místě Klára Silná z 3. B a 3. místo si vybojovala Ema Zimčíková ze třídy 3. A. Gratulujeme vítězům i všem zúčastněným, kteří obdrželi za obrovské nasazení, snahu a bojovnost pamětní list a malou odměnu. Velké poděkování si zaslouží pracovnice SVČ Klubko, které pro nás tuto akci připravily se všemi olympijskými symboly, poctami a tradicemi, jako je olympijský slib, zapalování ohně, olympijská hymna, diplomy i medaile. Obrovskou měrou ke zdárnému konání a průběhu akce přispělo i krásné slunečné počasí.

Sdílejte!