Konzultace, schůzky

Třídní schůzky

se budou konat na I. stupni 25. září, 20. listopadu, 12. března, 7. května. Na II. stupni 4. října, 22. listopadu, 14. března, 9. května. Vždy od 16 do 17.30 hodin. Dne 5. září se konají třídní schůzky 6. ročníku, 11. září se konají třídní schůzky 1. ročníku.

Individuální setkání rodičů a vyučujících mohou proběhnout po předchozí domluvě v době mimo vyučování.

Konzultační hodiny výchovných poradkyň po předchozí domluvě na I. stupni ve středu, na II. stupni v pondělí od 14.00 do 15.30 hodin.

Školní psycholog a speciální pedagog – na I. stupni – paní Ringová (po telefonické domluvě), na II. stupni paní Burešová Út, Čt: 7:30 – 16:00 hod. (lze objednat telefonicky na čísle 606 055 656).

Konzultační hodiny preventistů

Vždy po předchozí domluvě na I. stupni ve středu, na II. stupni v pondělí od 14.00 do 15.30 hodin.

Sdílejte!