Ochrana člověka za mimořádných situací

Ve čtvrtek 28. června si učitelé pro žáky osmého ročníku připravili dopoledne na téma mimořádné situace. Paní učitelky Řezníčková a Weinbergerová předváděly zábavnou formou, jak si správně připravit evakuační zavazadlo při mimořádných situacích. Pan učitel Hřibňák seznámil žáky s typy živelných pohrom a s tím, jak se při nich chránit ochrannou maskou. 

Následně si žáci v maskách vyzkoušeli transport raněného. U paní asistentky Mimránkové si žáci mohli vyzkoušet první pomoc a paní učitelka Králová učila základy orientace v přírodě pomocí mapy.

Žáci měli vždy možnost si na daném stanovišti vše vyzkoušet a „osahat“.
Věříme, že měla akce smysl a že si žáci odnesli spoustu zajímavých znalostí a dovedností.

 

Sdílejte!