Program pro páťáky

V pondělí se všichni páťáci vypravili na druhý stupeň, aby se důkladněji seznámili s novým školním prostředím, kam po prázdninách zamíří. Sešli se tam se svými budoucími spolužáky z Jalubí a okolních vesnic.

Čekala je prohlídka školy, podívali se do odborných učeben, tělocvičny, jídelny a dalších prostor rozlehlého druhého stupně. Přivítali je žáci šestých tříd, kteří si pro ně připravili zábavný program, hry a kvízy.

V další části dopoledne byly děti rozděleny do skupin, které postupně procházely devíti stanovišti rozmístěnými po celé škole. Žáci se věnovali první pomoci, resuscitaci, přenosu raněného, obvazové technice, nebezpečí sociálních sítí, reklamě, seznámili se s prací a akcemi žákovského parlamentu. Poděkování patří mladým zdravotníkům, peeristům a členům parlamentu, kteří jednotlivá stanoviště pro své mladší spolužáky připravili a aktivity realizovali.

Sdílejte!