Školní akademie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A je to tady. Po několika letech dlouhé odmlky se opět uskutečnila školní akademie. To, že má naše základní škola velmi šikovné a talentované žáky, jsme už mohli vidět na výchovném koncertě. Avšak tam se představil jen nepatrný zlomek. Ve škole jich máme mnohem víc. Samotná prezentace těchto talentovaných žáků se v následující dny rozšířila, a to jak o žáky z I. stupně, tak i o další žáky z II. stupně. Školní akademie, konaná ve středu 20. června pro I. stupeň ZŠ, ve čtvrtek 21. června pro žáky II. stupně ZŠ a týž den odpoledne rovněž pro jejich rodiče, byla plná nejen hudebních, ale i tanečních a hereckých vystoupení a také moderátorských vstupů žáků 9. ročníku, kteří nás celým programem provázeli. Když spojí své umělecké výkony I. stupeň se stupněm II., je z toho krásná show, u které nechybí radost, smích, úžas a u některých možná i slzy. Slzy se zřejmě na mnohých tvářích objevily ze smíchu, ale v závěru u mnohých z loučení. Na samém konci proběhlo rozloučení s našim p. ředitelem nejen formou prezentace, která nám všem připomněla jeho dvacetiosmileté působení ve funkci, ale i bouřlivým děkovným potleskem od všech žáků a zaměstnanců ZŠ. Velké díky patří všem žákům, kteří se svými výkony podíleli na školní akademii, a také všem učitelům – ať už těm, kteří školní akademii připravili, nebo těm, kteří věnovali čas nácviku jednotlivých vystoupení s žáky, a také dalším, kteří jakkoli přispěli a pomohli k této akci. Není nic lepšího než začít den s úsměvem na tváři a radostí, které jistě všem školní akademie způsobila.

Sdílejte!